Międzynarodowy Festiwal Sztuka Ziemi „Land Art”

Data dodania: 02 lipiec 2012

Międzynarodowy Festiwal „Sztuka Ziemi” zorganizowany został przez Lubartowski Ośrodek Kultury oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest pan Marcin Jabłoński z Lubartowa.

Od 26 czerwca do 1 lipca 2012 roku dziesięciu wybitnych artystów z Francji, Niemiec, Anglii, Litwy oraz Polski na terenie zabytkowego kozłowieckiego parku będzie tworzyć i eksponować dzieła sztuki wykonane z materiałów pochodzących ze środowiska naturalnego.

Land Art Festival – mówiąc najogólniej – jest próbą integracji artysty w otaczającą go przestrzeń Ukazuje współistnienie natury – człowieka – czasu. Chcielibyśmy w ten sposób przybliżyć naszym gościom nową, chociaż już sprawdzoną w innych krajach europejskich, formę promocji kultury. Przez festiwalowy tydzień będzie można „podglądać” artystów przy ich pracy. Uroczysta prezentacja powstałych dzieł odbędzie się 1 lipca ok. godziny 15., a na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce eksponowane one będą do końca sezonu turystycznego.

designed by know-line.pl