Miejsce Aktywności Lokalnej dla Głuska

Data dodania: 18 czerwiec 2024
Miejsce Aktywności Lokalnej dla Głuska

Rozpoczynają się konsultacje Miejsca Aktywności Lokalnej w dzielnicy Głusk. Uwagi i opinie można zgłaszać na piśmie, ale na mieszkanki i mieszkańców czekają także dedykowany warsztat, ankieta i spotkanie. Efektem konsultacji społecznych będzie koncepcja funkcjonowania przestrzeni zgodnej z potrzebami społeczności lokalnej.

Potrzeba utworzenie miejsca aktywności i integracji sąsiedzkiej to jeden z wiodących tematów, jaki wybrzmiewał podczas spotkań w dzielnicy Głusk w ramach Planu dla Dzielnic. Poprzez udział w warsztatach, ankiecie i spotkaniu podsumowującym, które zaplanowaliśmy w ramach konsultacji społecznych, zapraszamy do wspólnej odpowiedzi na pytania, jak ma wyglądać i w przyszłości funkcjonować to miejsce oraz czego dokładnie oczekują mieszkanki i mieszkańcy, by dobrze się w nim czuć i z przyjemnością angażować w rozwój jego oferty – mówi Krzysztof Żuk, Prezydenta Miasta Lublin.

Konsultacje społeczne potrwają do końca września i w tym czasie przyjmowane będą uwagi i opnie na piśmie za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Biuro Partycypacji Społecznej ul. Gilasa 3, 20-109 Lublin) lub za pomocą internetu lub przesłanych plików nagrań (konsultacje@lublin.eu). Warsztat dla mieszkanek i mieszkańców odbędzie się 25 czerwca (wtorek) o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 47 przy ul. Zdrowej 1. Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie Lublin.eu. lub pod nr tel. 81 466 25 60. Zapisy trwają do 24 czerwca (poniedziałek) do godz. 12.00. Ankieta zbierająca potrzeby i pomysły na funkcjonowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej dostępna będzie od 15 lipca do 31 sierpnia na stronie Lublin.eu. Natomiast otwarte spotkanie podsumowujące efekty i przebieg konsultacji zaplanowane jest na wrzesień – jego dokładny termin zostanie upubliczniony na 2 tygodnie przed planowanym wydarzeniem również na stronie Lublin.eu. Potrzebę zapewnienia tłumacza Polskiego Języka Migowego podczas warsztatów i spotkania otwartego będzie można zgłosić najpóźniej na 3 dni przed planowanym wydarzeniem.

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dostępne jest na stronie Lublin.eu.

Planowane Miejsce Aktywności Lokalnej to druga taka lokalizacja na mapie Lublina. Pierwszy MAL „Nasze Miejsce” powstał w dzielnicy Sławinek jako przestrzeń integracji sąsiedzkiej. Więcej informacji pod linkiem

designed by know-line.pl