Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

Data dodania: 27 październik 2014

#1C

[center]Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie
zaprasza w Roku Oskara Kolberga

na rocznicową wystawę o Oskarze Kolbergu

OSKAR KOLBERG (1814-1890). KOMPOZYTOR, FOLKLORYSTA, ETNOGRAF
Wystawa opracowana przez pracowników Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu i zrealizowana wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga.

Wystawa prezentuje najważniejsze dziedziny twórczości artystycznej i badawczo-edytorskiej Oskara Kolberga. Ilustruje okresy życia i aktywności twórczej w wielu obszarach jego zainteresowań kulturą ludową – polską i słowiańską. Przedstawia środowisko rodzinne, związki z Przysuchą, lata nauki i młodości w Warszawie, pracę kompozytora i krytyka muzycznego, twórczość naukowo-badawczą w zakresie folklorystyki i etnografii, działalność edytorską, powstanie i realizację programu „Lud”, okres spędzony w Modlnicy – szczególnie sprzyjający owocnym badaniom etnograficznym oraz ostatnie lata życia w Krakowie wykorzystane na intensywną działalność wydawniczą i współpracę Kolberga z najważniejszymi postaciami i instytucjami nauki i kultury polskiej.
W formie wystawy planszowej przedstawiono i opisano materiały rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, pozostające w zasobach archiwalnych i muzealnych, nie udostępniane czytelnikom i zwiedzającym w postaci oryginałów.
Wystawa od 17 do 31 października jest eksponowana w Filii nr 37, ul. Bazylianówka 85,
od 3 listopada do 2 grudnia zainteresowani będą mogli ją obejrzeć w Filii nr 35, ul. Bursztynowa 20

Prelekcję doktor Justyny Górskiej-Streicher

pt. „Oskar Kolberg etnograficzny fenomen w skali Europy”.

30 października 2014, godz. 8.30, Filia nr 37 MBP

Doktor Justyna Górska-Streicher jest pracownicą Muzeum Wsi Radomskiej
W programie wystąpienia:
1. Omówienie pochodzenia i korzeni rodzinnych O.Kolberga
2. Przedstawienie życia i działalności folklorystycznej, etnograficznej i kompozytorskiej
3. Informacje o lubelskim zawarte w pracach O. Kolberga
4. Praktyczne aspekty i możliwości wykorzystania dorobku O. Kolberga
[/center]

designed by know-line.pl