Miejskie działania w trosce o zdrowie psychiczne mieszkanek i mieszkańców Lublina

Data dodania: 09 październik 2023
Miejskie działania w trosce o zdrowie psychiczne mieszkanek i mieszkańców Lublina

Konferencja „Lubelskie Forum Psychiatrii Środowiskowej. Psychiatria oparta na wartościach” zainauguruje Lubelskie Dni Zdrowia Psychicznego. Wydarzenie odbędzie się jutro (wtorek, 10 października) i jest częścią projektu „Zdrowie psychiczne – ku samodzielności i niezależności …” realizowanego przez Miasto Lublin.

Działania z zakresu promocji zdrowia psychicznego kierowane zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych mieszkanek oraz mieszkańców Lublina są priorytetem w polityce zdrowotnej naszego miasta. W obliczu wciąż nasilających się kryzysów psychicznych, szczególnie wśród młodych, niezwykle ważne jest zapewnienie profesjonalnego systemu wsparcia dla osób ich doświadczających oraz ich rodzin. Dlatego Miasto podejmuje kolejne inicjatywy, których celem jest popularyzowanie wiedzy o zdrowiu psychicznym, kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zapewnienie niezbędnej pomocy potrzebującym. Aktualnie realizujemy dwa projekty w tym zakresie, w ramach których zaplanowano szereg działań edukacyjno-informacyjnych w formie warsztatów czy grup wsparcia – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Konferencja odbędzie się we wtorek (10 października), o godz. 10.00 w Hotelu Ibis Styles Lublin Stare Miasto (al. Solidarności 7). Podczas wydarzenia zostaną poruszone tematy, m.in.: środowiskowych form wsparcia osób z zaburzeniami psychicznym, współpracy sektora ochrony zdrowia i pomocy społecznej, a także funkcjonowania centrów zdrowia psychicznego na terenie kraju. W konferencji wezmą udział eksperci w dziedzinie psychiatrii, profesjonaliści z doświadczeniem w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, pomocy społecznej oraz pracy terapeutycznej, a także osoby dotknięte kryzysem psychicznym  i ich rodziny. W ramach spotkania zaplanowano wykłady, dyskusję panelową oraz zajęcia warsztatowe. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa prac Aleksandra Dmowskiego – absolwenta Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Konferencja to jedno z działań realizowanych w ramach miejskiego projektu „Zdrowie psychiczne – ku samodzielności i niezależności …”. Celem projektu jest wsparcie mieszkanek i mieszkańców Lublina z zaburzeniami psychicznymi oraz podnoszenie ich świadomości o możliwościach rozwoju oraz przysługujących im prawach. Jest on skierowany zarówno do osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, jak też różnych środowisk i grup zawodowych, działających w tym zakresie w systemie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz oświaty. W ramach inicjatywy zrealizowano już warsztaty dla rodzin osób dotkniętych kryzysem psychicznym, których uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności przydatne w radzeniu sobie z chorobą członka rodziny i jej objawami w życiu codziennym, a także rozpoczęto spotkania grup wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną. Projekt zakłada także wydanie informatora o dostępnych w Lublinie formach wsparcia dla zmagających się z problemami zdrowia psychicznego oraz tomiku wierszy, których autorami są takie osoby. W najbliższym czasie zaplanowano także warsztaty „Praktyka oparta na wartościach. Jak wspierać osoby doświadczające kryzysu psychicznego w pracy zespołowej”, warsztaty rozwijania umiejętności interpersonalnych oraz rozwoju osobistego dla osób z zaburzeniami psychicznymi  oraz wieczór poezji „Słowa w słowach”, podczas którego zaprezentowane zostaną wiersze, które pojawią się w tomiku. Wydarzenia te są częścią obchodów Lubelskich Dni Zdrowia Psychicznego, które potrwają do 26 października. Projekt dofinansowany jest ze środków budżetu państwa w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” – edycja 2023.

Miasto realizuje także działania w zakresie zdrowia psychicznego mające na celu wsparcie młodzieży szkolnej. Projekt „Bliżej siebie” to nowa inicjatywa w całości finansowana z budżetu miasta, która jest realizowana w pierwszych klasach pięciu lubelskich szkół ponadpodstawowych. Ma on na celu popularyzowanie wśród młodych osób wiedzy o zdrowiu psychicznym oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki samobójstw. W ramach inicjatywy zaplanowano warsztaty i wykłady dla uczniów, warsztaty i wykłady dla nauczycieli oraz wykłady dla rodziców. Przez najbliższe 3 miesiące w projekcie weźmie udział 500 uczniów, 100 nauczycieli oraz 200 rodziców.

Przypominamy także, że młode osoby potrzebujące wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego mogą skorzystać także z pomocy miejskich instytucji oraz organizacji pozarządowych. Bezpłatną pomoc psychologiczną dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek, w tym młodzieży, prowadzi Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie. Oprócz możliwości spotkania z psychologiem, jednostka oferuje także całodobowy dyżur psychologiczny, który prowadzony jest pod numerem telefonu 733 588 900. Galeria Labirynt oferuje z kolei m.in: indywidualne wsparcie psychologiczne oraz trening kompetencji społecznych, podczas którego uczestnicy uczą się budowania poczucia własnej wartości, asertywności czy rozpoznawania i nazywania potrzeb oraz emocji.

Wsparcie w tym zakresie lubelska młodzież może otrzymać także w przestrzeni Baobab przy ul. Krakowskie Przedmieście 39b, którą prowadzi Stowarzyszenie Homo Faber. Konsultacje indywidualne w języku ukraińskim, rosyjskim lub polskim odbywają się codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 12.00-18.00, a grupowe co dwa tygodnie, w soboty, w godzinach 10.00-16.00, po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Zapisy dla dzieci w wieku 3-12 lat prowadzone są pod numerem telefonu 451 192 439, zaś dla młodzieży po 13 roku życia pod numerem 604 074 353. Zdrowie psychiczne oraz rozwój dzieci i młodzieży wspiera również Fundacja Sempre a Frente. Prowadzone przez organizację Centrum Pomocy Dzieciom w Lublinie oferuje pomoc dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, doświadczających kryzysów psychicznych po zdarzeniach traumatycznych, a także osób z objawami krzywdzenia. W placówce wsparcie mogą uzyskać także ich niekrzywdzący rodzice lub opiekunowie, a także profesjonaliści (psychologowie, pedagodzy, pracownice służby zdrowia, pracownicy socjalni) podejrzewający lub stwierdzający przestępstwa i krzywdzenie dzieci. Fundacja oferuje również pomoc w Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży. Ze wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku od 13 do 30 roku życia. Centrum prowadzi, m.in.: rozwojowe spotkania i warsztaty, indywidualne konsultacje psychologiczne dla młodzieży oraz warsztaty dla uczniów klas 7 i 8 oraz szkół ponadpodstawowych, których tematyka obejmuje także kompetencje psychospołeczne i zdrowie psychiczne.

designed by net-line.pl