Mikołaj Smoczyński Retrospektywnie

Data dodania: 17 sierpień 2011

Mikołaj Smoczyński Retrospektywnie
w ramach projektu Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski – pomiędzy realnością a metaforą

Mikołaj Smoczyński (1955-2009) był artystą wszechstronnym, posługującym się szeroką skalą poetyk, mediów, formuł artystycznych. Jednocześnie jego twórczość pozwala wydobyć spójny, konsekwentny charakter. Artysta definiując swoją pozycję jako outsidera, dystansował się od bieżących mód, konwencji, fascynacji. Jego sztuka była wyrazem poszukiwania surowości materii, dotykania podstawowych form egzystencji, poprzez wzrok, dotyk, fakturę, rozpoznanie przestrzeni, której nie zostały nadane jeszcze utylitarne znaczenia. Odkrywał tajemniczy spektakl w najbardziej elementarnych substancjach – chropowatej fakturze powierzchni, rozsypanym pyle, spękanej glinie, szorstkości supremy.

Cykl trzech wystaw w Warsztatach Kultury, Galerii Lipowa 13, Galerii Labirynt został pomyślany jako pełna prezentacja dorobku artysty, akcentująca wewnętrzny związek pomiędzy różnymi formułami wypowiedzi artystycznej. W przestrzeniach wystawowych spotkają się monumentalne realizacje z fotograficznymi studiami pracowni artysty, wielkoformatowe obrazy z dokumentacją jego przestrzennych aranżacji. Smoczyński odsłaniał w swojej twórczości kolejne warstwy rzeczywistości, my zaś będziemy świadkami skomplikowanych meandrów tej podróży.

Organizator: Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury w Lublinie
Współorganizatorzy: Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Galeria Labirynt
Kurator: Marcin Lachowski / Koordynator: Zbigniew Sobczuk, Asystentka: Anna Gładysz

26 sierpnia 2011, godz. 18:00
„Mikołaj Smoczyński Retrospektywnie – W stronę przestrzeni”
wystawa z udziałem Roberta Kuśmirowskiego
Warsztaty Kultury w Lublinie, Lublin, ul. ks. Popiełuszki 5
Wystawa czynna od 26 sierpnia do 25 września 2011
od wtorku do niedzieli w godzinach 13:00–19:00

16 września 2011, godz. 18:00
„Mikołaj Smoczyński Retrospektywnie – Na granicy widzialnego”
Promocja katalogu retrospektywnego Mikołaja Smoczyńskiego
Galeria Lipowa 13 (LTZSP), Lublin, ul. Lipowa 13
Wystawa czynna od 16 września do 23 października 2011
od wtorku do niedzieli w godzinach 14:00–19:00

16-17 września 2011
Sympozjum „Przestrzeń – wyraz – percepcja”
Galeria Lipowa 13 (LTZSP), Lublin, ul. Lipowa 13


Sympozjum towarzyszy monograficznej wystawie Mikołaj Smoczyński – Retrospektywnie. Twórczość artysty związana była z problematyką sztuki instalacji i działań o charakterze site specific. Podczas spotkania chcielibyśmy jednak rozpoznać jej szerszy kontekst i możliwe odniesienia. Wychodząc od indywidualnej, osobistej twórczości Mikołaja Smoczyńskiego, chcielibyśmy rozważyć rozmaite kierunki przemian instalacji, ukazać jej szeroki, zróżnicowany charakter, ukazać złożone spektrum aktualnej twórczości artystycznej, inspirowanej współczesnymi technologiami i problemami. Chcielibyśmy przyjrzeć się projektom artystycznym, które ukazują dynamizm, rozproszenie świata, ale zarazem kreują opowieść podyktowaną osobistym doświadczeniem i wrażliwością.
Koncepcja sympozjum: dr Marcin Lachowski (Katedra Historii Sztuki Współczesnej KUL), dr Piotr Majewski (Instytut Sztuk Pięknych UMCS).
Koordynator: Zbigniew Sobczuk, Asystentka: Anna Gładysz (Warsztaty Kultury)

14 października 2011, godz. 19:00
„Mikołaj Smoczyński Retrospektywnie – Wobec obiektu”
Galeria Labirynt, Lublin, ul. Grodzka 5a
Wystawa czynna od 14 października do 13 listopada 2011
od wtorku do niedzieli w godzinach 12:00–19:00

Więcej: www.warsztatykultury.pl

designed by know-line.pl