Mobilność miejska Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – drugi etap konsultacji

Data dodania: 22 maj 2022
Mobilność miejska Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego – drugi etap konsultacji

w przyszłym tygodniu rusza drugi etap konsultacji społecznych dotyczący opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP LOM). W dyskusji mogą wziąć udział mieszkańcy wszystkich 22 gmin należących do Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.

 

– Zależy nam na tym, aby Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej powstał przy aktywnej współpracy i uwzględnieniu głosów mieszkańców wszystkich gmin skupionych wokół Lublina. Im więcej osób przedstawi swój punkt widzenia, tym łatwiej będzie wypracować dokument, który najlepiej odzwierciedli nasze potrzeby. Zagadnienia zrównoważonej mobilności oraz ekologicznych sposobów komunikacji dotyczą każdego z nas, a zmiany naszych codziennych nawyków transportowych pomogą ograniczyć negatywny wpływ transportu na środowisko. Dlatego zachęcam do udziału w cyklu spotkań konsultacyjnych – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.  

 

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania SUMP LOM są trzyetapowe i potrwają do końca roku. W marcu odbył się pierwszy etap konsultacji w formule spotkań online. Jego celem było zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności. Teraz, w ramach drugiego etapu konsultacji, zaplanowano 5 otwartych spotkań dla wszystkich mieszkańców LOM. Poszczególne dyskusje adresowane są do konkretnych gmin, można jednak wziąć udział w dowolnym spotkaniu w innej lokalizacji. Z kolei trzeci etap konsultacji społecznych odbędzie się w miesiącach wrzesień-październik.

Harmonogram spotkań II etapu konsultacji:

  • 24 maja (wtorek), godz. 10.00-13.00, Urząd Miasta w Łęcznej, pl. Kościuszki 22, Łęczna, sala Rady Miejskiej; spotkanie dla mieszkańców gmin: Łęczna, Wólka, Mełgiew, Piaski;
  • 24 maja (wtorek), godz. 17.00-20.00, Bychawskie Centrum Kultury, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 34, Bychawa, sala widowiskowa; spotkanie dla mieszkańców gmin: Bychawa, Głusk, Jabłonna, Strzyżewice, Niedrzwica Duża;
  • 25 maja (środa), godz. 17.00-20.00, Urząd Miasta Lublin, ul. Spokojna 2, sala 252, spotkanie dla mieszkańców gmin: Lublin i Świdnik;
  • 26 maja (czwartek), godz. 10.00-13.00, Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12, Lubartów, sala 10, spotkanie dla mieszkańców gmin: Lubartów (miasto), Lubartów (gmina), Niemce, Spiczyn, Kamionka;
  • 26 maja (czwartek) godz. 17.00-20.00, Urząd Miejski w Nałęczowie, ul. Lipowa 3, Nałęczów, sala 16, spotkanie dla mieszkańców gmin: Nałęczów, Garbów, Jastków, Wojciechów, Konopnica, Bełżyce.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP – Sustainable Urban Plan Mobility) to koncepcja zintegrowanego i zrównoważonego planowania mobilności miejskiej, obejmująca wszystkie zagadnienia związane z komunikacją na danym obszarze, czyli transport publiczny, samochodowy, ruch pieszy oraz rowerowy. To strategia długoterminowa, nastawiona na zapewnienie dobrego dostępu do celów podróży i usług, zawierająca również plan wdrażania. SUMP ma na celu m.in.: zaproponowanie usprawnienia procesu przemieszczania się w LOM w ramach codziennych podróży mieszkańców, poprzez np. rozwój spójnej infrastruktury rowerowej czy inwestycje w niskoemisyjny i zeroemisyjny transport publiczny. Niezwykle ważne są także kwestie związane z negatywnym oddziaływaniem transportu na środowisko i próbą ograniczenia tego wpływu. Dokument ten ma także przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa drogowego. Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej będą jednym z dokumentów wymaganych przez Unię Europejską do aplikowania o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2021-2027 dla projektów z zakresu transportu i mobilności dla miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie zit.lublin.eu/sump. W razie pytań, możliwy jest również kontakt pod numerem telefonu: 466 16 26 od poniedziałku do piątku, w godz.7.30-15.30.

Lubelski Obszar Metropolitalny (LOM) skupia 22 gminy: Bełżyce, Bychawę, Garbów, Głusk, Jabłonną, Jastków, Kamionkę, Konopnicę, Lubartów (Miasto), Lubartów (Gminę), Lublin, Łęczną, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwicę Dużą, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów, Wólkę. We współpracę w ramach LOM zaangażowanych jest także 5 powiatów: lubelski, lubartowski, łęczyński, puławski oraz świdnicki.

designed by know-line.pl