MUP z nowymi środkami na aktywizację zawodową

Data dodania: 25 lipiec 2023
MUP z nowymi środkami na aktywizację zawodową

Szerokie wsparcie osób bezrobotnych i działania w zakresie aktywizacji zawodowej umożliwi Miejskiemu Urzędowi Pracy w Lublinie uzyskane dofinansowanie. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich w wysokości niemal 16 mln zł, MUP rozpoczyna udzielanie pomocy m.in. poprzez organizację szkoleń czy wypłatę środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Miejski Urząd Pracy w Lublinie uzyskał środki, które umożliwią objęcie wsparciem większej liczby osób bezrobotnych i potrzebujących aktywizacji zawodowej. Na rynku pracy są grupy wymagające szczególnej uwagi i do nich kierujemy ofertę pomocy licząc na to, że proponowane rozwiązania okażą się skuteczne w uzyskaniu zatrudnienia. Specjaliści MUP zajmujący się rekrutacją do projektu ułatwią dobranie odpowiednich narzędzi do potrzeb oraz sytuacji osób zgłaszających się do projektu – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie) w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia – realizowana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (I)” podpisano 19 lipca. Jego celem jest zwiększenie dostępu do zatrudnienia poprzez skuteczną aktywizację zawodową. Zaplanowane w projekcie wsparcie obejmuje organizację szkoleń (dla 160 osób) i staży (575 osób), wypłatę jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej (160 osób), wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (70 osób), bony na zasiedlenie (69 osób) i prace interwencyjne (30 osób).

Projekt skierowany jest do osób zarejestrowanych w MUP w Lublinie jako osoby bezrobotne, ze uwzględnieniem osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Rekrutację do projektu prowadzą pośrednicy pracy i doradcy zawodowi, z którymi można się kontaktować telefonicznie (81 466 52 52) lub mailowo (mup@mup.lublin.pl).

Projekt „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (w tym dotacje na samozatrudnienie) w celu zwiększenia ich szans na znalezienie zatrudnienia – realizowana przez Miejski Urząd Pracy w Lublinie (I)” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytet IX – Zaspokajanie potrzeb rynku pracy, Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP.

designed by net-line.pl