Muzykoterapia

Data dodania: 02 styczeń 2012

Dom Kultury
Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Spotkanie na temat
Muzykoterapia
jako forma wspomagania
procesu leczenia

Spotkanie poprowadzi:
dr Maria Rymgayłło-Kątska
Spotkanie odbędzie się
we wtorek 10 stycznia 2012 r. o godz. 18.00
w Galerii Sztuki Domu Kultury LSM
w Lublinie, ul. K. Wallenroda 4a, tel. 81 743 48 29
e-mail: dom.kultury@spoldzielnialsm.pl
Wstęp wolny

Doktor nauk medycznych Maria Rymgayłło-Kątska
jest pediatrą, alergologiem, absolwentką Wydziału
Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Jeszcze w czasie studiów należała do Naukowego Koła
Pediatrycznego, zawsze chciała leczyć dzieci. Te ukryte
marzenia udało się jej zrealizować – od początku swojej
pracy zawodowej związana jest z pediatrią. Pracuje w
Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt oraz w
Poradni Alergologicznej Dziecięcego Szpitala
Klinicznego. Jest także nauczycielem akademickim
Uniwersytetu Medycznego. Prowadzi zajęcia z propedeutyki pediatrii ze
studentami III roku Wydziału Lekarskiego.
Zainteresowania zawodowe dr Marii Rymgayłło-Kątskiej dotyczą
chorób alergicznych. Prowadzi wykłady dla lekarzy rodzinnych
i pediatrów z tematyki astmy oskrzelowej, atopowego zapalenia skóry,
alergicznego nieżytu nosa. W 1995 roku w ramach programu
TEMPUS była stypendystką w szpitalu Uniwersytetu Katolickiego w
Lille we Francji.
Dr Maria Rymgayłło-Kątska pochodzi z rodziny farmaceutycznolekarskiej.
Jej ojciec i dziadkowe byli z zawodu i zamiłowania
farmaceutami, mama jest lekarzem. Zawsze w rodzinie na pierwszym
miejscu było dobro pacjentów i dominowały tematy medyczne.
Obecnie tradycje kontynuuje córka – studentka II roku Wydziału
Lekarskiego. Oprócz medycyny w rodzinie poczesne miejsce
zajmowała muzyka. Ojciec grał na pianinie i przepięknie na
harmonijce ustnej, często „dawał popisy” w czasie spotkań rodzinnych.
Z kolei zainteresowania dr Marii Rymgayłło-Kątskiej muzyką
wiążą się z udziałem w Zespole Pieśni i Tańca Ziemi Kraśnickiej, oraz
nauką gry na pianinie – ze szczególnym sentymentem wspomina
utwory Bacha i Beethovena. Obecnie zdecydowanie przedkłada
słuchanie muzyki – jazzu tradycyjnego i utworów francuskich.
Jej pasją są podróże. Zakochana w przyrodzie Afryki, marzy o
ponownym odwiedzeniu Czarnego Lądu.

Muzyka ma bardzo różnorodne i korzystne działanie na organizm
człowieka: na jego psychikę i osobowość (wpływa na emocje, np.
modyfikuje nastrój, na myślenie, kojarzenie, pamięć, zachowanie
i psychomotorykę), a także na poszczególne układy fizjologiczne, regulując
i harmonizując ich funkcjonowanie. Wzbogaca ona przy tym wewnętrznie
człowieka i stanowi dla niego źródło silnych wzruszeń.
Muzyka zawsze pełniła ważną funkcję w życiu człowieka,
towarzyszyła ważnym wydarzeniom życiowym, a także codziennym
czynnościom (np. w postaci pieśni pracy). U tzw. ludów pierwotnych
stosowana była w ceremoniach leczniczych, tj. obrzędach z udziałem całego
plemienia, w których z chorego wypędzano ducha chorobotwórczego.
Od zarania dziejów muzykę wykorzystywano w celach leczniczych
i profilaktycznych. Dopiero jednak w połowie XX stulecia zaczęto
opracowywać założenia naukowe dla leczniczego zastosowania muzyki,
tworząc nową dyscyplinę medyczno-psychologiczną pod nazwą
„muzykoterapii”. Jest ona systematycznym i metodycznym wykorzystaniem
muzyki w procesie diagnozy, leczenia i rozwoju osobowości. Typowa
muzykoterapia łączy w sobie śpiew, słuchanie muzyki, ruch, taniec oraz grę
na instrumentach.
Muzyka działa na całego człowieka jako jedność psychofizyczną,
chociaż w zależności od działu medycyny i modelu teoretycznego choroby
kładzie nacisk na jej odmienne możliwości. Na przykład w psychoterapii
nerwic ważne jest nie tylko usunięcie objawów, lecz także dotarcie do
przyczyn choroby. Muzyka z łatwością uruchamia tu procesy
nieuświadamiane przez pacjenta, umożliwiając mu zrozumienie siebie i
nawiązanie kontaktu z samym sobą i z innymi.
Istnieje obecnie ogromna literatura na temat muzykoterapii. Obejmuje
ona liczne badania nad efektywnością leczniczego działania muzyki,
dotyczącego różnych procesów. Udowodniono, że muzyka relaksacyjna
zmniejsza napięcie mięśniowe, obniża poziom lęku psychicznego i poprawia
nastrój, wpływa regulująco na akcję serca, obniża ciśnienie tętnicze krwi,
zwalnia i pogłębia oddech, obniża poziom hormonów stresu oraz wzmacnia
układ immunologiczny.
Muzykoterapia jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą w sobie
elementy medycyny, psychologii, pedagogiki muzycznej i estetyki, a przede
wszystkim wspiera konwencjonalne metody leczenia. „Muzyka łagodzi
obyczaje”
Maria Rymgayłło-Kątska

designed by know-line.pl