"Myśl w ruchu" program edukacyjny Lubelskiego Teatru Tańca

Data dodania: 07 wrzesień 2011

Edukacyjny program pilotażowy z dziedziny tańca: "Myśl w ruchu"

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego, do trzech lubelskich szkół podstawowych zostaje wprowadzony edukacyjny program pilotażowy z dziedziny tańca: „Myśl w ruchu” realizowany przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Lubelski Teatr Tańca.
Autorką i koordynatorką projektu jest Anna Żak.

Programowi tanecznemu przyświecają myśli Ericha Fromma „Osoby twórcze ożywiają niejako wszystko czego dotkną – i inne osoby i rzeczy i duchowość własną” oraz Isadory Duncan „Każdy ruch taneczny istnieje w naturze”

Tylko dwa miasta w Polsce: Wrocław i Lublin zostały wybrane przez Instytut Muzyki i Tańca do wprowadzenia edukacyjnych autorskich programów tanecznych.
Program „Myśl w ruchu” w Lublinie będzie realizowany w trzech placówkach: Szkole Podstawowej nr 6; Szkole Podstawowej nr 24; Szkole Podstawowej nr 28.

W każdej ze szkół, we wskazanej klasie pierwszej do połowy grudnia będą prowadzone zajęcia z tańca współczesnego oraz odbędą się spotkania z:

baletem
tańcem narodowym
techniką capoeiry
hip hop
akrobatyką
ruchem połączonym z głosem.

Program „Myśl w ruchu” stawia na rozwój osobisty dzieci i zdobywanie umiejętności odbioru sztuki. Doświadczenia wyniesione ze spotkań z tańcem i twórczymi osobowościami pomogą dokonać wielu odkrywczych obserwacji, będących impulsem do rozwoju osobistego ucznia.
Dopełnieniem programu będą zajęcia teoretyczne dotyczące sztuki rozumienia ruchu, kultury bycia widzem teatru tańca, historii tańca.

To intensywne, aktywne spotkanie z tańcem zostanie zakończone grudniową prezentacją choreograficzną wszystkich trzech grup biorących udział w projekcie w pokazie „Dookoła świata – żywioły” na scenie Warsztatów Kultury.
Uczestnicy projektu obejrzą także spektakl „Jezioro Łabędzie” w wykonaniu baletu Teatru Muzycznego w Lublinie oraz taneczny spektakl w technikach modern i współczesnych „Królowa Śniegu” w wykonaniu zespołu Teatru im.H.Ch.Andersena w Lublinie z gościnnym udziałem tancerzy.

Program ma na celu otworzyć dzieci na inne formy komunikacji, zapoznając z pozawerbalnym językiem tańca, przy współpracy z artystami – tancerzami uprawiającymi różne dziedziny sztuki tańca.
Ta część zajęć z dziećmi będzie realizowana przez nauczycieli związanych z Lubelskim Teatrem Tańca i Grupą Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej: Barbarę Czajkowską, Ewelinę Drzał i Joannę Szot. Zajęcia z pozostałych technik tańca będą prowadzić gościnnie nauczyciele tańca z Warszawy, Łodzi i Wrocławia.

Cykl zajęć jest nastawiony na wydobycie twórczego potencjału tkwiącego w każdym dziecku i rozwinięcie go w kierunku ekspresji ruchowej. Dzieci zdobywają wiedzę i nabywają umiejętności przede wszystkim poprzez zabawy, doświadczenie i odkrywanie możliwości własnego ciała i zależności między pracą ciała a ruchem.

Program ma na celu rozwinięcie poczucia piękna i estetyki, chęci uczestniczenia w kulturze, umiejętności bycia twórcą i widzem oraz świadomości pojmowania tańca, ruchu scenicznego jako sztuki.
Treści zawarte w programie są nauką, ale przede wszystkim zabawą zachęcającą do aktywnego spędzania czasu, do rozwijania zainteresowań, wzmacniają w dzieciach poczucia własnej wartości i wykształcaja odpowiedzialności i umiejętności współpracy.

designed by know-line.pl