Na ulicy Spokojnej powstanie Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Data dodania: 18 kwiecień 2024
Na ulicy Spokojnej powstanie Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego

Miasto przejmie od Wojewody Lubelskiego budynek dawnej przychodni MSWiA przy ul. Spokojnej 3-5. W obiekcie docelowo ma powstać nowoczesne Centrum Monitoringu i Zarządzania  Kryzysowego, które zintegruje w jednym miejscu wszystkie działania związane z bezpieczeństwem w mieście. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia darowizny trafi na dzisiejszą (18 kwietnia) sesję Rady Miasta.

Nowa jednostka będzie pełnić funkcję punktu monitorująco-koordynacyjnego i ośrodka łączności, scalającego w codziennej działalności służby ratownicze, komunalne i miejskie Lublina, które będą w stanie reagować w trybie natychmiastowym na wszelkiego rodzaju zagrożenia i zdarzenia. Z propozycją skoordynowania pracy w jednym miejscu wystąpimy do Policji, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego. Uruchomienie Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego znacząco zwiększy potencjał i możliwości techniczne realizowanych wspólnie zadań. Dziękuję Wojewodzie Lubelskiemu za współpracę i podjęcie zarządzenia w sprawie przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Miasta Lublin – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Centralne położenie nieruchomości przy ul. Spokojnej 3-5 umożliwia pełną łączność internetową
i radiową pomiędzy służbami na terenie Lublina, łatwość przyłączenia do istniejących sieci teleinformatycznych, światłowodowych, energetycznych, a także zapewnia dobrą komunikację
z każdego punktu w mieście. Budynek posiada podpiwniczenie, parter i dwa piętra, na których planuje się rozlokowanie m.in. sal operacyjnych i wizyjnych do pracy dyspozytorów
i koordynatorów Centrum, lokalnego węzła informatycznego, serwerowni oraz pomieszczeń biurowych i socjalnych dla pracowników.

 W budynku jest wystarczająca liczba pomieszczeń do skoordynowania pracy operatorów monitoringu zarówno miejskiego, jak i zarządzania ruchem drogowym oraz stanowisk operacyjnych dla funkcjonariuszy i pracowników: Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, ZDM, ZTM, MPWiK, ochrony środowiska, nadzoru ruchu MPK, nadzoru budowlanego, inspektora sanitarnego czy lekarza weterynarii.

 Teren umożliwia również budowę i użytkowanie zapasowego źródła zasilania awaryjnego – agregatu prądotwórczego o dużej mocy. Na terenie nieruchomości zapewnione będą też miejsca parkingowe na tyłach obiektu niezbędne do obsługi Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego. Nowa jednostka pozwoli też na optymalne wykorzystanie obiektu przeznaczonego obecnie na te cele przy ul. Lipowej, który nadal będzie wykorzystany na potrzeby bezpieczeństwa, ochrony mieszkanek i mieszkańców naszego miasta. 

Właściwa i efektywna realizacja zadań z obszaru bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców oraz zarządzania kryzysowego wymaga odpowiedniej i nowoczesnej infrastruktury technicznej umożliwiającej prawidłowe realizowanie procesu i procedur. Podstawę stanowi odpowiedni obiekt znajdujący się w miejscu zapewniającym bezproblemowe podłączenie i działanie systemów zarządzania, monitoringu oraz łączności. Takie warunki spełnia teren i budynek przy ul. Spokojnej 3, stąd decyzja o przekazaniu nieruchomości na rzecz Miasta Lublin. Uruchomienie Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Gminy Lublin umożliwi optymalne wykonywanie zadań między innymi z zakresu ustawy o obronie Ojczyzny, ustawy o zarządzaniu kryzysowym oraz przygotowywanych uregulowań prawnych o ochronie ludności – mówi Krzysztof Komorski, Wojewoda Lubelski.

Pozyskanie przez Miasto nieruchomości wpisuje się również w realizację projektu „System zarządzania bezpieczeństwem Miasta Lublin” współfinansowanego ze środków unijnych i planowanego do realizacji w latach 2024–2027. Zakłada on budowę cyfrowego systemu w zakresie współdziałania i koordynacji wszystkich służb i instytucji uczestniczących w zarządzaniu kryzysowym na terenie Miasta Lublin. Dodatkowo, w budynku przy ul. Spokojnej 3-5, będzie mógł powstać punkt miejskiego SOC (Security Operations Center), czyli część zespołu ds. bezpieczeństwa informacji, wspomagając w tej sferze również Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego Gminy Lublin.

Po przyjęciu przez Radę Miasta uchwały w sprawie darowizny na rzecz Gminy Lublin w postaci nieruchomości przy ul. Spokojnej, kolejnym krokiem będzie podpisanie aktu notarialnego. Następnie Miasto przystąpi do opracowywania koncepcji i dokumentacji projektowej dla Centrum Monitoringu i Zarządzania Kryzysowego, co pozwoli na aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację zadania.

Przyjmowana od Wojewody darowizna jest jednym z przykładów dobrej współpracy samorządu z administracją rządową w zakresie gospodarowania nieruchomościami. Miasto Lublin w ostatnich latach również wspierało jednostki Skarbu Państwa w poprawie warunków lokalowych przekazując nieodpłatnie na potrzeby Policji oraz Prokuratury Okręgowej m.in. nieruchomości położone przy ulicach: Kunickiego, Gospodarczej, Narutowicza, Jacka Kuronia czy al. Unii Lubelskiej. W wybranych lokalizacjach powstały np. komisariaty Policji.

designed by know-line.pl