Na UMCS wystartowała rejestracja kandydatów na studia!

Data dodania: 17 kwiecień 2024
Na UMCS wystartowała rejestracja kandydatów na studia!

17 kwietnia rozpoczęła się rejestracja kandydatów na studia w UMCS, która potrwa do 10 lipca, i podobnie jak w latach ubiegłych, będzie prowadzona w systemie www.rekrutacja.umcs.pl

Nasz Uniwersytet wciąż doskonali ofertę kształcenia, dlatego w rekrutacji na rok akademicki 2024/2025 przygotowaliśmy wiele interesujących nowych kierunków studiów, które odpowiadają na potrzeby i oczekiwania dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.

W zbliżającej się rekrutacji zapraszamy do aplikowania na następujące nowości:

Studia I stopnia:

– Socjologia cyfrowa – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filozofii i Socjologii,

– Studia miejskie – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnouniwersyteckim prowadzone przez Wydziały: Politologii i Dziennikarstwa, Filozofii i Socjologii oraz Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,

– Marketing i lobbing polityczny – 3-letnie stacjonarne studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa,

– Business Analytics and Data Science – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomicznym,

– Inżynieria polimerów – 3,5-letnie studia niestacjonarne o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Chemii,

– Strategiczne Studia Wschodnioeuropejskie – 3-letnie studia stacjonarne I stopnia o profilu ogólnoakademickim  na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa,

– Inżynieria druku 3D – 3,5-letnie inżynierskie studia stacjonarne  I stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Studia II stopnia:

– Business Analytics and Data Science – 2-letnie studia II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Ekonomicznym,

– Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Filologicznym,

– International Political Communication – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS,

– Public History in International Relations – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia w języku angielskim o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS,

– Archiwistyka i Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją II stopnia – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Historii i Archeologii UMCS,

– Fizyka – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki,

– Strategiczne Studia Wschodnioeuropejskie – 2-letnie studia stacjonarne II stopnia o profilu ogólnoakademickim  na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa.

Studia jednolite magisterskie:

– Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – 5-letnie stacjonarne studia jednolite magisterskie o profilu ogólnoakademickim na Wydziale Artystycznym.

Zgodnie z przyjętym w uczelni harmonogramem rekrutacji:

17 kwietnia – start internetowej rejestracji

10 lipca – zakończenie rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych

8-12 lipca – egzaminy wstępne na wybranych kierunkach (informacja w opisie kierunku)

16 lipca – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych w pierwszej turze

17-19, 22 lipca – dostarczanie dokumentów przez zakwalifikowanych kandydatów (zgodnie z informacją podaną w systemie)

24 lipca – ogłoszenie kolejnej listy osób zakwalifikowanych na zwolnione miejsca

25-26, 29 lipca – czas na dostarczanie dokumentów przez kandydatów z drugiej listy (terminy i miejsce składania dokumentów podane są w opisach kierunków w systemie rekrutacja.umcs.pl).

Proces rekrutacji na UMCS zawiera się w kilku krokach. Na początku kandydat powinien zapoznać się z kierunkami studiów dostępnymi w ofercie UMCS, zasadami kwalifikacji oraz terminami rekrutacji. Następnie zakłada konto w systemie rekrutacyjnym uczelni i zapisuje się na wybrany kierunek. Jeśli wybierze więcej niż jeden, koniecznie powinien ustawić priorytety.

Kolejne kroki będą wiązały się z uiszczeniem opłaty rekrutacyjnej, uzupełnieniem wyników matury oraz (już po zakwalifikowaniu na studia) dostarczeniem niezbędnych dokumentów. Na większość kierunków studiów opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł, na kierunku logopedia z audiologią – 100 zł, a na kierunki prowadzone na Wydziale Artystycznym – 150 zł.

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie proponuje kandydatom na studia szeroką i różnorodną ofertę kształcenia, w ramach której można wybierać spośród blisko 90 kierunków (studia I i II stopnia, jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne), 17 kierunków anglojęzycznych oraz ponad 300 specjalności.

Z jednej strony UMCS oferuje zarówno dobrze znane, od lat obecne w ofercie edukacyjnej uniwersytetu kierunki studiów, które niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem, takie jak m.in.: prawo, psychologia, anglistyka, finanse i rachunkowość, dziennikarstwo i komunikacja społeczna czy zarządzenie – jest to bowiem oferta o określonej renomie, wzbudzająca zaufanie kandydatów na studia. Z drugiej zaś strony uczelnia reaguje na zmieniające się trendy i zapotrzebowanie rynku pracy, stąd co roku oferta kształcenia wzbogacana jest o nowe kierunki studiów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.rekrutacja.umcs.pl

 

designed by know-line.pl