Nabór do projektu LOkomotywy

Data dodania: 24 maj 2012

Ruszyła kolejna LOkomotywa!

Już po raz trzeci Fundacja Teatrikon zrealizuje projekt "LOkomotywy – mamy pociąg do kultury", którego celem jest rozwój licealistów i studentów poprzez szeroko rozumianą edukację pozaformalną. Projekt trwa od czerwca do grudnia 2012 roku. Odbywa się w Lublinie, swoim zasięgiem obejmie 10 szkół średnich. Poszukujemy studentów i studentek I, II i III roku wszystkich kierunków studiów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzą w zakresie współpracy z młodzieżą, funkcjonowania organizacji pozarządowej i instytucji kultury, realizacji projektów oraz pracy w grupie.

Zadaniem studentów i studentek wyłonionych drogą otwartego naboru jest:
– uczestnictwo w nieodpłatnych szkoleniach i warsztatach z zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencji liderskich, pracy w grupie, animacji młodzieży w dniach 9 – 13 lipca 2012 (data może ulec drobnej zmianie)
– sprawdzenie wiedzy teoretycznej w praktyce poprzez pracę z młodzieżą z lubelskich liceów i nadzór nad koordynowanymi przez nich projektami w okresie od września do grudnia 2012
– udział i współorganizacja w Tygodniu Edukacji Pozaformalnej w dniach 8 – 14 października 2012.

Jeśli jesteś osobą gotową na edukacyjno-kulturalną przygodę, aktywną, otwartą na ludzi, lubiącą wyzwania i dyspozycyjną w okresie, który został przedstawiony powyżej zgłoś się do nas poprzez formularz zgłoszeniowy. Wypełnij i wyślij go na adres: lokomotywy@teatrikon.org.pl. Nabór trwa do 27 maja.

designed by know-line.pl