Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin

Data dodania: 27 luty 2024
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin

Trwa nabór kandydatów do IV kadencji Rady Seniorów Miasta Lublin – organu doradczego Prezydenta we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

Działania na rzecz seniorów to jeden z ważniejszych obszarów polityki społecznej naszego miasta. Od lat staramy się, by Lublin był miejscem przyjaznym i otwartym na potrzeby wszystkich mieszkanek i mieszkańców, również tych najstarszych. Rada Seniorów stanowi dla nas istotne wsparcie merytoryczne podczas projektowania kolejnych form wsparcia czy udogodnień dla osób starszych mieszkających na terenie naszego miasta. Zachęcam wszystkie podmioty działające na rzecz tej grupy mieszkańców Lublina do zgłaszania kandydatów – mówi Monika Lipińska, Zastępczyni Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

III kadencja Rady Seniorów Miasta Lublin upłynie 30 kwietnia br. Zgodnie ze statutem Rady propozycje kandydatów do nowej kadencji mogą składać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Swoją kandydaturę mogą także zgłosić osobiście osoby zaangażowane we wsparcie środowiska seniorów, posiadające poparcie co najmniej 30 mieszkańców Lublina, którzy ukończyli 60 rok życia. Warunkiem uczestnictwa w naborze jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kandydata oraz jego doręczenie lub przesłanie do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych Urzędu Miasta Lublin (ul. Leszczyńskiego 23) do 15 marca. Zgłoszenia kandydatów zostaną następnie zweryfikowane przez Komisję Wyborczą. Zgodnie z regulaminem ostateczny skład Rady poznamy do 26 kwietnia.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie, a także regulamin pracy Komisji Wyborczej dostępne są na stronie lublin.eu.

Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Przedmiotem działania Rady jest m.in. opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. Członkowie Rady Seniorów m.in. uczestniczą w sesjach Rady Miasta Lublin, opiniują zadania Budżetu Obywatelskiego, biorą udział w konferencjach i zebraniach lubelskich organizacji pozarządowych, są także zaangażowani w organizację wydarzeń dla seniorów – m.in. Lubelskich Dni Seniora, akcji „Odczaruj Jesień Życia” czy konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Aktywnie promują także Lubelską Kartę Seniora.

Aktualne informacje dotyczące Rady Seniorów Miasta Lublin oraz lista jej członków dostępne są na stronie lublin.eu w zakładce Mieszkańcy/Seniorzy.

designed by know-line.pl