Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin

Data dodania: 27 luty 2023
Nabór kandydatów do Rady Seniorów Miasta Lublin

w związku z kończącą się II kadencją Rady Seniorów Miasta Lublin, ruszył nabór kandydatów na jej członków w kolejnych latach. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są w Wydziale Inicjatyw i Programów Społecznych do 24 marca.

 

Rada Seniorów Miasta Lublin już od kilku lat aktywnie uczestniczy w życiu publicznym naszego miasta, stanowiąc istotne wsparcie merytoryczne w sprawach dotyczących sytuacji lubelskich seniorów. Członkowie Rady na bieżąco monitorują potrzeby osób starszych zamieszkałych na terenie Lublina, służą więc nam pomocą podczas tworzenia kolejnych udogodnień dla tej grupy mieszkańców. To bardzo ważny i równorzędny partner dla samorządu, niezbędny do rozwijania różnych form aktywności osób starszych, niezastąpiony podczas tworzenia i umacniania międzypokoleniowych więzi społecznych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

II kadencja Rady Seniorów Miasta Lublin na lata 2019-2023 upłynie 22 maja. Zgodnie ze statutem Rady kandydatów do nowej kadencji mogą zgłaszać podmioty działające na rzecz osób starszych, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące uniwersytety trzeciego wieku. Warunkiem zgłoszenia jest uzupełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem kandydata oraz jego doręczenie lub przesłanie do Wydziału Inicjatyw i Programów Społecznych (ul. Leszczyńskiego 23) do 24 marca. Zgłoszenia kandydatów zostaną następnie zweryfikowane przez Komisję Wyborczą. Zgodnie z regulaminem propozycja dziesięciu członków Rady oraz dwóch członków rezerwowych zostanie przedstawiona Prezydentowi Miasta Lublin do 14 kwietnia, natomiast ostateczny skład Rady poznamy do 19 maja. Formularz zgłoszeniowy, oświadczenia, a także regulamin pracy Komisji Wyborczej dostępne są na stronie Lublin.eu.

Rada Seniorów Miasta Lublin jest organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta Miasta Lublin we wszystkich obszarach dotyczących osób starszych. Przedmiotem działania Rady jest m.in. opiniowanie i konsultowanie spraw dotyczących sytuacji seniorów, opiniowanie aktów prawa miejscowego w tym zakresie, inicjowanie działań na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie współpracy władz samorządowych Miasta Lublin ze środowiskiem działającym na rzecz osób starszych. Członkowie Rady Seniorów m.in. uczestniczą w sesjach Rady Miasta Lublin, opiniują zadania Budżetu Obywatelskiego, biorą udział w konferencjach i zebraniach lubelskich organizacji pozarządowych, są także zaangażowani w organizację wydarzeń dla seniorów – m.in. Lubelskich Dni Seniora, imprezy „Odczaruj Jesień Życia” czy konkursu „Miejsce Przyjazne Seniorom”. Aktywnie promują także Lubelską Kartę Seniora.

 

Aktualne informacje dotyczące Rady Seniorów Miasta Lublin oraz lista jej członków dostępne są na stronie Lublin.eu w zakładce Mieszkańcy/Seniorzy.

designed by know-line.pl