Nabór zgłoszeń do dorocznych nagród w dziedzinie kultury

Data dodania: 19 styczeń 2017

Rozpoczął się nabór zgłoszeń do nagród w dziedzinie kultury: Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za 2016 rok, Nagrody Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2016 roku, Nagrody Miasta Lublin za Całokształt Działalności oraz Nagrody Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2016. Każda z nagród przeznaczona jest dla jednego laureata. Laureatów poznamy podczas corocznej Gali Kultury.
 

Kandydatów do nagród mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz inne podmioty. Zgłoszenia na właściwych formularzach w formie pisemnej należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Wydziale Kultury Urzędu Miasta Lublin.
Szczegóły dotyczące zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej miasta. Termin składania zgłoszeń upływa 10 lutego. O zachowaniu tego terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Wydziału Kultury.
 
W ubiegłym roku laureatami nagród byli:
Dzielnicowy Dom Kultury "Węglin" w Lublinie w kategorii Nagroda Miasta Lublin za Upowszechnianie Kultury w 2015 roku,
Perła – Browary Lubelskie S. A. z Nagrodą Miasta Lublin dla Mecenasa Kultury 2015 roku, Jarosław Koziara – laureat Nagrody Artystyczna Miasta Lublin za 2015 
Zbigniew Strzałkowski z Nagrodą Miasta Lublin za Całokształt Działalności.
designed by net-line.pl