NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA – KONKURS ROZTRZYGNIĘTY

Data dodania: 16 październik 2015

GT85 Polska, Arcus Systemy Informatyczne, FC „Pszczółka”, Pol-Inowex Sp. z o.o., Odlewnia Żeliwa Lublin, PPH KRYSTIAN, Lubelski Park Naukowo – Technologiczny, Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Aliplast oraz Ursus – to pełna lista laureatów w rozstrzygniętym już Konkursie o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin. Uroczyste wręczenie nagród laureatom odbyło się 15 października br. podczas 8.Gali Przedsiębiorczości wieńczącej Konkurs, w której uczestniczyło ponad 200 przedstawicieli lubelskiego biznesu.

Tegoroczną edycję Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin swoim patronatem honorowym objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Patronatem merytorycznym została Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny. Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem Jeremiego Mordasiewicza, doradcy zarządu Konfederacji Pracodawców Lewiatan oraz członka Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Wykład poświęcony był szansom
i wyzwaniom rozwoju gospodarczego Lublina w kontekście zmian na globalnym rynku. Ekspert podkreślił ostatnie sukcesy miasta w kontekście rozwoju całego regionu – W globalnej gospodarce o kapitał i pracowników konkurują zarówno przedsiębiorstwa jak i regiony. W latach 2000-2013 Lubelszczyzna zmniejszyła dystans do średniej UE z 34 do 56 procent PKB na mieszkańca. Proste rezerwy zostały wyczerpane. Dalszy wzrost wymaga zwiększenia poziomu inwestycji i ich efektywności, zwiększenia wydajności pracy i wynagrodzeń – powiedział Jeremi Mordasiewicz.

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Miasta Lublin została ustanowiona w 2008 roku. Jej celem jest uhonorowanie firm, które przyczyniają się do rozwoju potencjału gospodarczego Lublina, stosując najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Konkurs ma promować przedsiębiorstwa, które cechują się stabilnością rozwoju i dobrymi wynikami finansowymi,
a jednocześnie działają w sposób przejrzysty, odnosząc sukces ekonomiczny działając na korzyść swojego otoczenia. Nagroda ma charakter honorowy i prestiżowy.

W tegorocznej edycji przyznano nagrody główne i wyróżnienia w następujących kategoriach:

INNOWACYJNOŚĆ
Nagrodę Główną otrzymała firma GT85 Polska Sp. z o.o. za wykorzystanie procesu kawitacji
w technologii mycia i oczyszczania ultradźwiękowego w myjkach TARRA produkowanych przez spółkę. Wyróżnienia przypadły spółce Arcus Systemy Informatyczne za projekt zintegrowany System Informatyczny klasy ERP dla uczelni wyższej w chmurze prywatnej oraz Fabryce Cukierków „Pszczółka” za wykorzystanie w procesie technologicznym najnowocześniejszej w Polsce
i jednej z 20 funkcjonujących na świecie linii produkcyjnych.

OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM
Nagroda Główna przyznana została spółce Pol-Inowex za ekspansję projektów demontażowych
i relokacyjnych obiektów przemysłowych i maszyn do prawie wszystkich krajów Europy, a także do Azji i Afryki. Wyróżnienia otrzymały Odlewnia Żeliwa Lublin, której produkty dla przemysłu motoryzacyjnego, maszynowego i rolniczego eksportowane są do wielu europejskich krajów oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KRYSTIAN za zwiększenie znaczenia polskich produktów oświetleniowych na arenie międzynarodowej.

ZMIANA KRAJOBRAZU GOSPODARCZEGO MIASTA
W tej kategorii wyróżnienie otrzymał Lubelski Park Naukowo – Technologiczny za doradztwo
w zakresie tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw, transfer technologii, przekształcanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne oraz rozwijanie istniejącego potencjału naukowego Lubelszczyzny. Kapituła doceniła także działalność Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny i jej wielokierunkową aktywność na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, ekonomii społecznej, energetyki odnawialnej i wzmocnienia samorządów lokalnych.

NAGRODA SPECJALNA
W tegorocznej edycji Nagrodę Specjalną otrzymały dwie firmy. Aliplast za produkcje na skalę światową innowacyjnych rozwiązań na terenie Podstrefy Lublin stanowiącej część Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec oraz budowę powiązań kooperacyjnych z lubelskim przemysłem
i sukcesywny wzrost zatrudnienia. Druga uhonorowana spółka to Ursus za projekt oraz produkcję nowatorskiego autobusu elektrycznego. Nad tym innowacyjnym rozwiązaniem spółka współpracuje wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym oraz Politechniką Lubelską przy wsparciu Urzędu Miasta Lublin. Projekt ten jest przykładem efektywnej kooperacji pomiędzy światem biznesu, środowiskiem akademickim a samorządem lokalnym.

Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach wyłania Kapituła Konkursowa w skład której wchodzą przedstawiciele środowiska biznesu, świata nauki, mediów i samorządu. Tradycją tego wydarzenia jest, że rozstrzygnięciu Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin towarzyszy przyznanie nagród i wyróżnień Miejskiego Urzędu Pracy dla Najlepszego Pracodawcy Roku oraz uhonorowanie najbardziej innowacyjnych prac dyplomowych dotyczących rozwoju gospodarczego Lublina w Konkursie Prezydenta Miasta Lublin na najlepsze prace dyplomowe poświęcone tematyce rozwoju gospodarczego Lublina.

PRACODAWCA ROKU
W Konkursie MUP „Pracodawca Roku 2014” Nagrodę Główną otrzymała Architektura Zieleni Hortus prowadzona przez Pana Radosława Ciołek–Poniatowskiego. Natomiast wyróżnienie Kapituła przyznała dwóm firmom: Ośrodkowi Medycznemu DMP oraz Poleksbud Trade. Ideą Konkursu jest wyróżnienie odpowiedzialnych społecznie pracodawców, którzy przyczynili się do poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy.

KONKURS NA NAJLEPSZĄ PRACĘ DYPLOMOWĄ
Komisja Konkursu Prezydenta Miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową o tematyce gospodarczej w konkursie przyznała jedną nagrodę główną dla dwóch osób. Nagrodzeni to bracia Mateusz i Łukasz Polaszek z Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, za pracę poświęconą Akademii Sztukmistrzów. Wyróżnienia otrzymały trzy absolwentki Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego z Lublina: Pani Magdalena Węgrowska za pracę pt. "Projekt koncepcyjny terenu zieleni na osiedlu Lipińskiego w Lublinie", Pani Magdalena Ławicka za praca pt. "Tymczasowe przestrzenie publiczne uwzględniające potrzeby społeczności lokalnych" oraz Pani Agnieszka Szczepańska za pracę pt. "Projekt koncepcyjny ogrodu dźwięku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Hirszfelda w Lublinie".

Więcej informacji:
Mariusz Sagan
Dyrektor Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin
tel: 81 466 25 00
mariusz.sagan@lublin.eu

designed by net-line.pl