Narodowe Czytanie w Ogrodzie Botanicznym UMCS

Data dodania: 06 wrzesień 2023
Narodowe Czytanie w Ogrodzie Botanicznym UMCS

W sobotę, 9 września 2023 r. w godzinach 11:00-14:00 zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej akcji pn. Narodowe Czytanie. Wydarzenie odbędzie się już po raz siódmy w Dworku Kościuszków na terenie Ogrodu Botanicznego UMCS (ul. Willowa, Lublin). Tego dnia cała Polska czytać będzie powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej – jeden z najważniejszych utworów podejmujących tematykę wybuchu powstania styczniowego.

Wybrane fragmenty powieści czytać będą:

prof. dr hab. Dorota Kołodyńska, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia UMCS

dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS, Prorektor ds. ogólnych UMCS

dr inż. Marcin Jakimiak, Zastępca Kanclerza Politechniki Lubelskiej

prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska, Kierownik Katedry Edukacji Polonistycznej UMCS,

dr hab. Ewa Głażewska, prof. UMCS, Dyrektor Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

prof. dr hab. Robert Litwiński, Kierownik Katedry Metodologii i Badań nad XX-XXI w. UMCS

prof. dr hab. Bożenna Czarnecka, emerytowany profesor Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS

dr hab. n. farm. Maciej Strzemski, prof. UM, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Elżbieta Małek, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie

Paweł Łapiński, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych

Krystyna Rudzka-Przychód i Anna Fic Lazor, Lubelski Związek Polskich Artystów Plastyków

Krystyna Szydłowska, artystka scen lubelskich, finalistka z siostrami the Voice of Senior

Grażyna Lutosławska, Radio Lublin

oraz przedstawiciele jednostek:

Stacja Teatr w Konopnicy

Zespół Szkół nr 12 im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

Zespół Ludowy Sławiniacy

Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy

Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica

Koło Gospodyń Wiejskich „Osmoliczanki” z Osmolic

Zapraszamy do uczestniczenia w wydarzeniu, a także do przyniesienia własnych egzemplarzy dzieła, na których będzie można otrzymać okolicznościowy stempel przygotowany specjalnie z okazji Narodowego Czytania 2023.

W godzinach 10.30-12.30 wstęp do Ogrodu Botanicznego UMCS będzie bezpłatny na hasło „Narodowe Czytanie” (wejście od strony ulicy Willowej).

designed by net-line.pl