Nieprzerwanie trwa akcja zimowego utrzymania miasta

Data dodania: 17 grudzień 2022
Nieprzerwanie trwa akcja zimowego utrzymania miasta

Z uwagi na występujące trudne warunki pogodowe, nieprzerwanie trwa akcja zimowego utrzymania miasta. Nadal prowadzona jest ona w trybie kryzysowym. Przy odśnieżaniu ulic i chodników pracuje na zmiany cały specjalistyczny sprzęt i wszystkie służby – około 100 pojazdów, w tym pługi, solarki i ciągniki oraz brygady realizujące odśnieżanie ręczne. Obecnie ulice stanowiące podstawowy układ komunikacyjny w mieście są przejezdne, jednak kolejne opady śniegu, przy ujemnych temperaturach wymuszają konieczność podjęcia ponownych akcji na głównych arteriach w celu zapewnienia ich drożności. Utrzymanie przejezdności tych ulic oraz sukcesywne udrożnianie chodników i dróg nie objętych stałym utrzymaniem, to obecne priorytety służb miejskich. 

 

 Wszystkie służby oraz sprzęt są zaangażowane w odśnieżanie miasta, by zachować drożność lubelskich ulic oraz chodników. Zimowa aura jednak nie odpuszcza, drogowcy pracują w trudnych warunkach, a prognozy pogody przewidują dalsze opady śniegu powodujące oblodzenie. Apelujemy zatem o zachowanie ostrożności, a kierowców prosimy o śledzenie bieżących komunikatów wyświetlanych na tablicach zmiennej treści zlokalizowanych na ulicach miasta. Akcja zimowego utrzymania miasta podlega stałej kontroli. Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów pozostają w ścisłym kontakcie z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie poszczególnych rejonów miasta, a wszelkie zgłoszenia i dyspozycje są im przekazywane na bieżąco. Całodobowo prowadzimy również analizę danych pogodowych, by móc reagować adekwatnie do sytuacji i podejmować właściwe działania – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju. 

 

W przypadku akcji kryzysowej, w pierwszej kolejności odśnieżane są ulice stanowiące dojazd do szpitali, obiektów pogotowia ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej oraz po których porusza się komunikacja miejska. Tymczasowo, dopuszcza się w takiej sytuacji również odstępstwa od przyjętych standardów zimowego utrzymania.

Brak intensywnych opadów tej nocy pozwolił na doczyszczenie jezdni ze śniegu. Celem na najbliższy czas jest utrzymanie takiej nawierzchni na głównych ciągach komunikacyjnych oraz skierowanie prac na drogi osiedlowe. Aktualnie prace koncentrują się także na ciągach pieszych. Uruchomiono zarówno mechaniczne, jak i ręczne odśnieżanie. Dotyczy to wszystkich chodników objętych umową, będących w stałym utrzymaniu, jak również dodatkowych lokalizacji. W akcję włączono również wszelkie pozostające w dyspozycji siły w postaci opłużonych traktorów o mniejszej masie do udrażniania chodników będących poza stałym utrzymaniem. Wraz z chodnikami na bieżąco odśnieżane są również dojścia dla pieszych. Zdarzają się jednak sytuacje, że przy dużych opadach śniegu, może on zostać przesunięty z jezdni na oczyszczone wcześniej przejście. Wówczas zostają zlecone dodatkowe prace w tych miejscach. Aktualnie wywożona jest także część śniegu ze strefy płatnego parkowania. Ponadto drogowcy realizują zgłoszenia interwencyjne.

Akcja zimowego utrzymania miasta obejmuje również tereny poza pasem drogowym. W celu zniwelowania śliskości, prace są realizowane również na Deptaku i Placu Litewskim oraz na alejkach w wąwozach i parkach (m.in. Ogród Saski, Park Ludowy). Służby MPK odśnieżają natomiast przystanki komunikacji miejskiej.

 

Przypominamy również, że obowiązek odśnieżania chodników leży również w gestii prywatnych zarządców nieruchomości. Wynika to wprost z zapisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Art. 5 ust. 1. pkt 4 mówi: Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z dróg dla pieszych położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taką drogę uznaje się wydzieloną część drogi publicznej przeznaczoną do ruchu pieszych położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

 

Stałą analizę sytuacji w zakresie utrzymania dróg, a także warunków atmosferycznych prowadzi Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Udział w akcji biorą również funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy patrolują miasto i kontrolują stan infrastruktury. Na bieżąco monitorowane jest także funkcjonowanie sygnalizacji świetlnych objętych Systemem Zarządzania Ruchem. Ich działanie dostosowywane jest do potrzeb i warunków na drogach – wgrywane i uruchamiane są dodatkowe programy sterujące lub w ostateczności następuje przełączenie działania „świateł” w tryb żółty pulsujący.

 

Zgłoszenia dotyczące odśnieżania miasta przyjmowane są pod numerami telefonów:

  • w zakresie dróg – tel. 81 466 57 89, w godz. 6.00-21.00 (od poniedziałku do piątku), w godz. 7.30-21.00 (sobota, niedziela i dni świąteczne);
  • w zakresie terenów znajdujących się poza pasem drogowym – tel. 81 466 31 32, w godz. 7.30-15.30(od poniedziałku do piątku);
  • w zakresie miejsc parkingowych – tel. 81 503 21 38, w godz. 8.00-18.30 (od poniedziałku do piątku);
  • w pozostałych dniach i godzinach należy dzwonić pod numer 986 (Straż Miejska).
designed by know-line.pl