Noc Kultury w Lublinie – 2/3 czerwca 2012

Data dodania: 22 maj 2012

Noc Kultury – „Lublin – Brama Wschodu”
2/3 czerwca 2012

270 wydarzeń
3000 współtwórców
250 artystów ukraińskich
50 unikalnych projektów polsko-ukraińskich
10 przestrzeni muzycznych
8 scen teatralnych
2 strefy kina
Aleja Kultur
kilkadziesiąt wystaw
interwencje w przestrzeni publicznej
wstęp wolny

www.nockultury.pl

Noc Kultury to najważniejsza noc w życiu Lublina, niepowtarzalna manifestacja jego kultury i sztuki. Ten innowacyjny społecznie projekt daje wszystkim instytucjom kulturalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, artystom profesjonalnym i amatorom możliwość zaprezentowania swojej działalności przed kilkudziesięciotysięczną widownią. W czasie tej specjalnej Nocy wstęp na wydarzenia jest bezpłatny a przestrzenią działań artystycznych staje się całe miasto, wraz z jego instytucjami, ulicami, placami, parkami i skwerami.

Organizowana od 2007 roku Noc Kultury, choć zainspirowana podobnymi wydarzeniami europejskimi, zyskała swój niepowtarzalny charakter w zetknięciu z lubelskim kulturalnym genius loci. Jest wydarzeniem tym bardziej niezwykłym, gdyż mieszkańcy, którzy przyjęli ją z olbrzymim entuzjazmem i zaangażowaniem jako widzowie, z czasem stali się współtwórcami jej programu.

Tegoroczną edycję Nocy Kultury opatrzyliśmy hasłem „Lublin – Brama Wschodu”, zapraszając do jej współtworzenia artystów z Ukrainy. Chcemy pokazać Polsce i Europie bogatą i fascynującą kulturę Lublina i naszych sąsiadów, a także korzyści płynące z międzynarodowej współpracy artystycznej. Układając program położyliśmy szczególny nacisk na wspólne projekty, prezentujące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej obu krajów.

Europejski Stadion Kultury 2012 – Lublin i Rzeszów

W tym roku lubelska Noc Kultury jest częścią szerszego projektu: Europejskiego Stadionu Kultury, zainicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. To polsko-ukraiński program współpracy kulturalnej i społecznej, realizowany z okazji EURO 2012, którego ideą jest prezentacja potencjału kulturowo-społecznego Polski i Ukrainy, wyróżniającego nasze kraje na tle Europy.

Lublin i Rzeszów, miasta położone w niewielkiej odległości od granicy, wspólnie zrealizują program nawiązujący zarówno do odbywających się rozgrywek sportowych, jak i do współpracy kulturalnej Polski i Ukrainy. Finał Europejskiego Stadionu Kultury zainaugurowany zostanie 2 czerwca Nocą Kultury w Lublinie, a zakończony wydarzeniami trwającymi od 29 czerwca do 1 lipca w Rzeszowie. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów, Estradę Rzeszowską, Miasto Lublin i Warsztaty Kultury w Lublinie. Współpraca ta jest odpowiedzią na porozumienie pomiędzy rządami polskim i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wsparcie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych z udziałem przedstawicieli obu państw w ramach przygotowań do EURO 2012 .

Lublin – Brama Wschodu

Lublin od wielu lat jest miejscem dialogu Zachodu i Wschodu Europy; swoistą przestrzenią przenikania pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską. Szczególnie mocne więzi łączą nasze miasto z Ukrainą, z którą dynamicznie rozwija się współpraca gospodarcza, samorządowa i uniwersytecka. Bliskość granicy i dobre kontakty artystyczne z najbliższym sąsiadem od lat pozwalały nam rozwijać współpracę i wzajemne zrozumienie. Lubelsko-ukraińska Noc Kultury konsekwentnie realizuje wschodnią misję naszego miasta, funkcjonującego na europejskiej mapie jako Centrum Kompetencji Wschodnich.

Centrum Kompetencji Wschodnich
Centrum Kompetencji Wschodnich to think-tank aktywnie wspierający rozwój Europy Wschodniej i pracujący na rzecz budowania zaufania pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi sąsiadami. Centrum zostało powołane przez Prezydenta Miasta, Marszałka Województwa Lubelskiego i Biuro Projektowe UNDP w Polsce, aby zintegrować współpracę międzynarodową lubelskich samorządów, organizacji, firm i uczelni. Ma za zadanie wspierać współpracę z partnerami z Europy Zachodniej, Wschodniej i Azji, a jego działalność realizowana będzie w ramach 7 głównych obszarów programowych: Społeczeństwo obywatelskie; Sprawne zarządzanie w administracji; Kultura dla rozwoju; Nauka i edukacja; Relacje biznesowe; Innowacje społeczne; Zrównoważony rozwój.

Program Nocy Kultury 2012

Noc powstała dzięki współpracy pomiędzy partnerami ukraińskimi, samorządowymi instytucjami kultury Lublina, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, doraźnie lub na stałe powołanymi przez artystów, menadżerów, animatorów i środowiska akademickie.

W programie tej wyjątkowej Nocy znalazło się kilkaset wydarzeń: koncertów, spektakli teatralnych, tanecznych, kuglarskich i kabaretowych, performances, happeningów, wystaw w galeriach i w przestrzeniach miejskich, projekcji filmowych, spotkań literackich, debat. Nie zabrakło również zwiedzania zabytków, specjalnych programów dla dzieci oraz innych, spontanicznych, improwizowanych akcji artystycznych i społecznych. Niemal wszystkie wydarzenia Nocy Kultury rozegrają się w specjalnie przystosowanym na tę okazję centrum Lublina. Ulice stanowiące główną oś miasta zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, tworząc kilkukilometrowy pasaż – Aleję Kultur. Połączy ona dwa kluczowe dla miasta miejsca: słynącą z bizantyjsko-ruskich fresków Kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim symbolizującą przenikanie się pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską – ze znajdującym się na drugim biegunie Alei Miasteczkiem Akademickim, przestrzenią młodości i innowacyjności. Dzięki wyjątkowej scenografii, a także skupieniu najważniejszych wydarzeń artystycznych, Aleja Kultur stanie się unikalną i żywą przestrzenią ekspresji sztuki i aktywności społecznej. W niewielkiej odległości od głównego traktu Nocy Kultury znajdują się inne przestrzenie aktywności kulturalnej: filharmonia, muzea, teatry, galerie i pracownie artystyczne.

Organizacja Nocy Kultury
Koordynatorem i reżyserem dramaturgii Nocy Kultury są Warsztaty Kultury. Program kilkuset wydarzeń artystycznych został zbudowany z propozycji zgłoszonych w otwartym naborze przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artystów profesjonalnych i niezależnych. To właśnie te podmioty są duszą i sercem Nocy Kultury, pracując równocześnie jako jej aktorzy i reżyserowie.

Sukces organizacyjny tak dużego wydarzenia artystycznego wymaga precyzyjnej współpracy pomiędzy współtwórcami programu, jednostkami samorządu, a także służbą zdrowia, policją, strażą miejską oraz służbami komunalnymi. Istotne jest również wsparcie wielkiej rzeszy wolontariuszy. Sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie lokalny patriotyzm wszystkich podmiotów pracujących na rzecz Nocy.

Magiczny klimat Nocy Kultury pomaga być lepszym i szczęśliwszym. To wspólnota mieszkańców, zmierzających w stronę Miasta – Marzenia.

Noc Kultury 2012 Patronatem Honorowym objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

PROGRAM RAMOWY

TEATR

Opera Lwowska w dialogu z lubelskim Teatrem Muzycznym
Carmen Suita – suita baletowa do muzyki R. Szczedrina wg G. Bizeta w wykonaniu artystów baletu Opery Lwowskiej oraz orkiestry Teatru Muzycznego

Teatr Gardzienice w dialogu z Lwowskim Teatrem Akademickim im. Łesia Kurbasa
Ifigenia w T. – spektakl Teatru Gardzienice, reż. Włodzimierz Staniewski
Pieśń Lasu – spektakl Lwowskiego Teatru Akademickiego im. Łesia Kurbasa ze Lwowa

Pęknięty horyzont Schulza wg Leszka Mądzika
Scenografia: Leszek Mądzik, animacje: Scena Plastyczna KUL
Świat Brunona Schulza we współczesnym Lublinie

Scena Prapremier InVitro w dialogu z Teatrem Arabesky z Charkowa
Czerwony Elvis – Teatr Arabesky z Charkowa, reż. Switłana Oleszko, wg prozy Serhija Żadana
Nic co ludzkie – Scena Prapremier InVitro, reż. Łukasz Witt-Michałowski, Paweł Passini, Piotr Ratajczak
Dwa ostre, ironiczne spektakle poruszające problemy uważane w Polsce i na Ukrainie za drażliwe, kontrowersyjne czy wręcz niebezpieczne.

Polsko-ukraińskie Euro Impro
Grupa improwizacji teatralnej No Potatoes, Teatr Alter z Drohobycza
Mistrzostwa teatrów improwizacji z Polski i Ukrainy w formule Theatresports

Teatr Woskresinnia
Gloria, Wiśniowy Sad – spektakle Lwowskiego Teatru Woskresinnia, reż. Jarosław Fedoryszyn

Wielkie Księstwo Dramatu
Premierowe czytanie najnowszych dramatów ukraińskich w Teatrze im. J. Osterwy
Ciałem malowane miasto – taniec współczesny w przestrzeni publicznej
Performatywna inwazja tańca współczesnego w przestrzeni miasta w wykonaniu artystów z Lublina i Kijowa w choreografii Willi Dornera (Austria)

MUZYKA

Dialog symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej
Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej oraz Chanelle Bednarczyk – skrzypce, Jozef Ormeny – fortepian, Roman Rewakowicz – dyrygent. W programie: W. Kilar, H. Wieniawski, W. Lutosławski

Słuchowisko „MusiCircus” wg koncepcji Johna Cage’a
Nowy wymiar kompozycji Johna Cage’a na kilkanaście zespołów muzycznych, łączący Orient i Okcydent

Scena Lub-reggae
Positive Message (Polska) / Natty B & D’Roots Brothers (Lublin) / Herbamicze (Polska) / Paraliż Band (Polska) / Dubska (Polska) / Perkalaba (Ukraina) / DubRaphaEL (Polska)

Scena ethno-folk „Mikołaje i przyjaciele”
Burdon (Ukraina) / teatr światła i ognia ProtiNoczi (Ukraina) / Zira (Ukraina) / Ludy Dobri (Ukraina) / Chwyla (Ukraina) / Miatlica (Białoruś, Polska) / Młode Djembe (Lublin)

Scena Alternatywna
NOC KULTU: LEHU Live Act (HCC SC), Rekin (Holera FS), r33lc4sh (Redekonstrukcje), desper Acid Live Act (Redekonstrukcje)

Scena DJska
Banda Arkan Huculski Sound System (Ukraina) / Love Sen C Music (Polska) / Roots Defender (Polska)

Muzyka chóralna
Tercja Pikardyjska (Ukraina) / Gospeople (Polska) / Gospel Project (Polska) / Teatr ITP (Polska)
Koncerty w przestrzeniach sakralnych Lublina

Klub Nocy Kultury
Miąższ (Lublin) / Dychka (Ukraina, Polska, Rosja) / Zapaska (Ukraina) / Hycz Orkestr (Ukraina) / Mavbydavby (Ukraina) / Tatvamasi (Polska) / Jean-Claude Meurisse (Francja) / Mis’ko Barbara&Jozef Ostřanski&Ryan Socash (Ukraina, Czechy, USA) / Jan Czapla + Grupa Robimy (Polska) / Papa Zura (Lublin)

KINO

Klasyka ukraińskiego kina i polskie kino niezależne
Cienie zapomnianych przodków, reż. Siergiej Paradżanow; Studnia dla spragnionych, reż. Jurij Ilienko oraz retrospektywa filmów z festiwali Filmów Dobrze Zakręconych (2011) i Złote Mrówkojady (2011)

SZTUKI WIZUALNE

Kaplica Trójcy Świętej
Nocne zwiedzanie Kaplicy na Zamku w Lublinie z bizantyjsko-ruskimi freskami

Ars loci
Wielowątkowa wystawa sztuki współczesnej, prezentująca klasyczne malarstwo i rysunek, grafikę, rzeźbę, instalację, wideo i animację 40 artystów lubelskich czy też z Lublinem związanych

Współczesne totemy Jarosława Koziary
Instalacje świetlne na Alei Kultur

Ikonostas Nowosielskiego
Unikatowy ikonostas w Seminarium Duchownym udostępniony do zwiedzania specjalnie z okazji Nocy Kultury

Art-projekt 5 x 5
Wystawa 100 prac fotografików ze Lwowa w przestrzeni publicznej – wzdłuż Alei Kultur
Instalacje – interwencje
Sztuki wizualne i performatywne w przestrzeni miejskiej: Katarzyna Szczypior „Zielone światło”; Grupa Projekt „Trans las”; Serhij Petluk i Oleksij Khoroshko „Exchange 2.012”; Justyna Jasłowska „Sztuka pływania”; IvenTektura „Noc kultury osobistej – savoir vivre”
Wielki Format Nocy Kultury
Mural wykonany wspólnie przez zaproszonych artystów z Ukrainy i Polski

S.O.S. Sztuki
"Barszcz ukraiński" – wystawa młodej sztuki z Ukrainy w wykonaniu studentów Instytutu Sztuk Pięknych UMCS

SŁOWO

Czytanie Ukrainy w „Akcencie”
Spotkanie redakcji kwartalnika „Akcent” z wybitnymi polskimi i ukraińskimi autorami i tłumaczami. Gośćmi będą m. in: Iwan Andrusiak, Bogusław Bakuła, Aneta Kamińska, Andrij Lubka, Oksana Zabużko, Bohdan Zadura

Recepcja Twórczości Brunona Schulza na Ukrainie
Spotkanie literackie z Natalią Filewicz ze Lwowa, badaczką twórczości Brunona Schulza

Scena słowa Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego
Specjalny program muzyczno-literacki, w ramach którego na scenie przy Bibliotece im. H. Łopacińskiego wystąpią artyści z Polski i Ukrainy, m. in. Serhij Żadan z zespołem Sobaki v Kosmosie, Ars Libero, Igor Michajłow, Folk Ever

Ukraińskie ciało – sztuka i polityka
Dokumentacja wystawy „Ukraińskie ciało” oraz debata z przedstawicielami Akademii Kijowsko-Mohylańskiej z Kijowa na temat swobód artystycznych i cenzury na Ukrainie

INNE

Ogrody Kulinariów
Ukraińskie i lubelskie specjały na stylizowanych stoiskach

Wielokulturowy program dla dzieci i młodzieży
Na scenach Starego Miasta wystąpią m. in.: Gwiazdy Czeczenii, Iryna Gerus, Walentyna Berezow i Aleksander Sładkiewicz, beatboxerzy z Polski i Ukrainy

PONADTO: 200 INNYCH WYDARZEŃ Z WOLNYM WSTĘPEM, OTWARTE CAŁĄ NOC INSTYTUCJE KULTURY Z PROGRAMEM PROPONOWANYM PRZEZ ARTYSTÓW PROFESJONALNYCH I AMATORÓW, ADRESOWANYM DO ODBIORCÓW WE WSZYSTKICH GRUPACH WIEKOWYCH

designed by know-line.pl