Nocy Kultury w Lublinie – preludium, wydarzenia poranne, zmiany w programie, wydarzenia odbywające się po Nocy Kultury

Data dodania: 30 maj 2012

[b]Noc Kultury – „Lublin – Brama Wschodu”
2/3 czerwca 2012

270 wydarzeń
3000 współtwórców
250 artystów ukraińskich
50 unikalnych projektów polsko-ukraińskich
10 przestrzeni muzycznych
8 scen teatralnych
2 strefy kina
Aleja Kultur
kilkadziesiąt wystaw
interwencje w przestrzeni publicznej
wstęp wolny

[url]www.nockultury.pl[/url][/b]

Noc Kultury to najważniejsza noc w życiu Lublina, niepowtarzalna manifestacja jego kultury i sztuki. Ten innowacyjny społecznie projekt daje wszystkim instytucjom kulturalnym, stowarzyszeniom, fundacjom, artystom profesjonalnym i amatorom możliwość zaprezentowania swojej działalności przed kilkudziesięciotysięczną widownią. W czasie tej specjalnej Nocy wstęp na wydarzenia jest bezpłatny a przestrzenią działań artystycznych staje się całe miasto, wraz z jego instytucjami, ulicami, placami, parkami i skwerami.

Organizowana od 2007 roku Noc Kultury, choć zainspirowana podobnymi wydarzeniami europejskimi, zyskała swój niepowtarzalny charakter w zetknięciu z lubelskim kulturalnym genius loci. Jest wydarzeniem tym bardziej niezwykłym, gdyż mieszkańcy, którzy przyjęli ją z olbrzymim entuzjazmem i zaangażowaniem jako widzowie, z czasem stali się współtwórcami jej programu.

Tegoroczną edycję Nocy Kultury opatrzyliśmy hasłem „Lublin – Brama Wschodu”, zapraszając do jej współtworzenia artystów z Ukrainy. Chcemy pokazać Polsce i Europie bogatą i fascynującą kulturę Lublina i naszych sąsiadów, a także korzyści płynące z międzynarodowej współpracy artystycznej. Układając program położyliśmy szczególny nacisk na wspólne projekty, prezentujące sztukę nowoczesną, choć w programie znalazło się także miejsce dla dziedzictwa kulturowego i kultury tradycyjnej obu krajów.

[b]Europejski Stadion Kultury 2012 – Lublin i Rzeszów[/b]
W tym roku lubelska Noc Kultury jest częścią szerszego projektu: Europejskiego Stadionu Kultury, zainicjowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego. To polsko-ukraiński program współpracy kulturalnej i społecznej, realizowany z okazji EURO 2012, którego ideą jest prezentacja potencjału kulturowo-społecznego Polski i Ukrainy, wyróżniającego nasze kraje na tle Europy.

Lublin i Rzeszów, miasta położone w niewielkiej odległości od granicy, wspólnie zrealizują program nawiązujący zarówno do odbywających się rozgrywek sportowych, jak i do współpracy kulturalnej Polski i Ukrainy. Finał Europejskiego Stadionu Kultury zainaugurowany zostanie 2 czerwca Nocą Kultury w Lublinie, a zakończony wydarzeniami trwającymi od 29 czerwca do 1 lipca w Rzeszowie. Projekt realizowany jest przez Narodowe Centrum Kultury, Miasto Rzeszów, Estradę Rzeszowską, Miasto Lublin i Warsztaty Kultury w Lublinie. Współpraca ta jest odpowiedzią na porozumienie pomiędzy rządami polskim i ukraińskim, w którym strony zadeklarowały wsparcie dla przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych z udziałem przedstawicieli obu państw w ramach przygotowań do EURO 2012 .

[b]Lublin – Brama Wschodu [/b]
Lublin od wielu lat jest miejscem dialogu Zachodu i Wschodu Europy; swoistą przestrzenią przenikania pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską. Szczególnie mocne więzi łączą nasze miasto z Ukrainą, z którą dynamicznie rozwija się współpraca gospodarcza, samorządowa i uniwersytecka. Bliskość granicy i dobre kontakty artystyczne z najbliższym sąsiadem od lat pozwalały nam rozwijać współpracę i wzajemne zrozumienie. Lubelsko-ukraińska Noc Kultury konsekwentnie realizuje wschodnią misję naszego miasta, funkcjonującego na europejskiej mapie jako Centrum Kompetencji Wschodnich.

[b]Centrum Kompetencji Wschodnich[/b]
Centrum Kompetencji Wschodnich to think-tank aktywnie wspierający rozwój Europy Wschodniej i pracujący na rzecz budowania zaufania pomiędzy Unią Europejską i jej wschodnimi sąsiadami. Centrum zostało powołane przez Prezydenta Miasta, Marszałka Województwa Lubelskiego i Biuro Projektowe UNDP w Polsce, aby zintegrować współpracę międzynarodową lubelskich samorządów, organizacji, firm i uczelni. Ma za zadanie wspierać współpracę z partnerami z Europy Zachodniej, Wschodniej i Azji, a jego działalność realizowana będzie w ramach 7 głównych obszarów programowych: Społeczeństwo obywatelskie; Sprawne zarządzanie w administracji; Kultura dla rozwoju; Nauka i edukacja; Relacje biznesowe; Innowacje społeczne; Zrównoważony rozwój.

[b]Program Nocy Kultury 2012[/b]

Noc powstała dzięki współpracy pomiędzy partnerami ukraińskimi, samorządowymi instytucjami kultury Lublina, kilkudziesięcioma organizacjami pozarządowymi oraz grupami nieformalnymi, doraźnie lub na stałe powołanymi przez artystów, menadżerów, animatorów i środowiska akademickie.

W programie tej wyjątkowej Nocy znalazło się kilkaset wydarzeń: koncertów, spektakli teatralnych, tanecznych, kuglarskich i kabaretowych, performances, happeningów, wystaw w galeriach i w przestrzeniach miejskich, projekcji filmowych, spotkań literackich, debat. Nie zabrakło również zwiedzania zabytków, specjalnych programów dla dzieci oraz innych, spontanicznych, improwizowanych akcji artystycznych i społecznych. Niemal wszystkie wydarzenia Nocy Kultury rozegrają się w specjalnie przystosowanym na tę okazję centrum Lublina. Ulice stanowiące główną oś miasta zostaną wyłączone z ruchu samochodowego, tworząc kilkukilometrowy pasaż – Aleję Kultur. Połączy ona dwa kluczowe dla miasta miejsca: słynącą z bizantyjsko-ruskich fresków Kaplicę Świętej Trójcy na Zamku Lubelskim symbolizującą przenikanie się pomiędzy kulturą wschodnioeuropejską i zachodnioeuropejską – ze znajdującym się na drugim biegunie Alei Miasteczkiem Akademickim, przestrzenią młodości i innowacyjności. Dzięki wyjątkowej scenografii, a także skupieniu najważniejszych wydarzeń artystycznych, Aleja Kultur stanie się unikalną i żywą przestrzenią ekspresji sztuki i aktywności społecznej. W niewielkiej odległości od głównego traktu Nocy Kultury znajdują się inne przestrzenie aktywności kulturalnej: filharmonia, muzea, teatry, galerie i pracownie artystyczne.

[b]Organizacja Nocy Kultury[/b]
Koordynatorem i reżyserem dramaturgii Nocy Kultury są Warsztaty Kultury. Program kilkuset wydarzeń artystycznych został zbudowany z propozycji zgłoszonych w otwartym naborze przez instytucje kultury, organizacje pozarządowe, artystów profesjonalnych i niezależnych. To właśnie te podmioty są duszą i sercem Nocy Kultury, pracując równocześnie jako jej aktorzy i reżyserowie.

Sukces organizacyjny tak dużego wydarzenia artystycznego wymaga precyzyjnej współpracy pomiędzy współtwórcami programu, jednostkami samorządu, a także służbą zdrowia, policją, strażą miejską oraz służbami komunalnymi. Istotne jest również wsparcie wielkiej rzeszy wolontariuszy. Sprawna organizacja nie byłaby możliwa, gdyby nie lokalny patriotyzm wszystkich podmiotów pracujących na rzecz Nocy.

Magiczny klimat Nocy Kultury pomaga być lepszym i szczęśliwszym. To wspólnota mieszkańców, zmierzających w stronę Miasta – Marzenia.

Noc Kultury 2012 Patronatem Honorowym objęli:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk

Koordynator Nocy Kultury 2012: Warsztaty Kultury w Lublinie
Współorganizacja / współfinansowanie: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowe Centrum Kultury
Partner strategiczny ze strony ukraińskiej: Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Lublin oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Sponsor Główny Nocy Kultury 2012: PZU
Sponsor Strategiczny Nocy Kultury 2012: UPC Polska Sp. z o.o.

Partnerzy: Telewizja Polska S.A., Best Auto Sp. z o.o.
Patroni medialni: Newsweek Polska, Gazeta Wyborcza, Polskie Radio, TVP, Onet.pl, Wiadomości24.pl, Nocowanie.pl, Polski Portal Kultury O.pl, Poka Poka, Radio Lublin, Empik, NeoBus, Polskie Radio Rzeszów
Partner technologiczny: iTTV

[b]Bezpłatna komunikacja nocna[/b]
Podczas Nocy Kultury specjalne autobusy z napisem „PZU – Nieconocna Noc Kultury w Lublinie” odjeżdżać będą z przystanku przy ul. Okopowej co pół godziny od godziny 22:30 do 3:30.

[b]Punkty Informacyjne Nocy Kultury[/b]
1 czerwca 2012
Plac Litewski godz. 13:00 – 21:00
Trybunał Koronny godz. 13:00 – 21:00

2 czerwca 2012
Plac Litewski godz. 9:00 – 3:00
Trybunał Koronny godz. 9:00 – 3:00

[b]1 czerwca 2012[/b]
Klub Festiwalowy Nocy Kultury
Kompleks Alchemia, ul. Olejna 2
18:00 – Jazzująca gramofonie
21:00 – Tatvamasi
22:30 – Angela Gaber Trio
0:00-1:30 – Skype Jam Session – Wystawa Lubelskiej Szkoły Fotografii
Klub Festiwalowy – wyjątkowe miejsce, które swoją działalność (zarówno "artystyczną" jak i "gastronomiczną") rozpocznie już w piątek. Przestrzeń ta to miejsce spotkania artystów i twórców Nocy Kultury łączący w sobie funkcję klubu muzycznego i przytulnego miejsca, raczącego swoich gości ukraińskimi przekąskami.
Pomysłodawca i koordynator: Kamil R. Filipowski

„Ars loci – obraz aktualny”
Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5
18:00 – wernisaż wystawy
Wystawa „Ars loci – obraz aktualny” w Warsztatach Kultury to pierwsza tak duża prezentacja pokazująca dorobek 41 artystów lubelskich, czy też z Lublinem związanych. Dobór ich obejmuje zarówno tych ze starszego pokolenia jak i młodych, którzy niedawno ukończyli studia artystyczne, a także mających na swoim koncie liczne wystawy i tych, tworzących poza mainstreamowym nurtem. Różnorodność dotyczy także mediów zaprezentowanych na wystawie począwszy od klasycznego malarstwa czy rysunku, poprzez grafikę, rzeźbę, instalację – w tym także interaktywną – po wideo i animację. Prezentacja będzie obejmowała cztery zasadnicze działy – podejmujące wybrane, ogólne wątki, przy czym każdy artysta, każde dzieło w sposób odmienny będzie identyfikowało zawarte problemy. Wystawę otwiera dział malarstwa – wciąż i niezależnie od proroctwa dotyczącego jego końca – cieszącego się dużą popularnością wśród artystów. Jest to malarstwo z dominantą abstrakcji, przy czym każdy z malarzy w inny sposób postrzega swoje medium i różnicuje obszary zainteresowań, podejmując tematy egzystencjalne, filozoficzne, a także dotyczące destrukcji i eksploracji granic malarstwa. Abstrakcyjne przestrzenie koloru, ornamentyka o różnej proweniencji od klasycznej posadzki po graficzne fraktale, zróżnicowane faktury, operowanie znakiem na granicy realności to tylko niektóre z aspektów malarstwa i sposobów przedstawienia, jakie można zobaczyć na wystawie. W innej części decydującym wątkiem będzie potencjał krytyczny dzieł odnoszących się do problematyki modernistycznego dziedzictwa, kultury masowej, gender, wiary, totalitarnych ideologii i ekologii. To próba głębszego spojrzenia na otaczającą rzeczywistość i poddania rzetelnej weryfikacji zasygnalizowanych problemów. Kolejny dział obejmuje prace analizujące kwestię duchowości, mistycyzmu, egzystencji, natury, a także miejsca jako takiego. To często fotografie, instalacje, rzeźby będące okruchami zaczerpniętymi ze świata, stanowiące reprezentacje tego co ukryte pod powierzchnią realności. Czwarty dział dotyczy rzeczy związanych z współczesnymi kodami kulturowymi, znakami często rysunkowymi czy graficznymi będącymi przedmiotem analiz semiotyków. Współczesne znakowanie zostanie określone przez szeroki wachlarz mediów w tym także nowe technologie, animacje i wideo. Ciekawa wydaje się w tej części dążność u niektórych artystów do estetyzowanej wypowiedzi w onirycznej stylistyce rodem z surrealistycznych obrazów. Wystawa jest wielowątkowym pokazem, którego odkrywanie można prowadzić niezależnie od wydzielonych działów, poznając realizacje artystów związanych ze wspomnianym miejscem.
Ars loci odnosi się do sztuki miejsca, sztuki, którą można odnieść do danego kręgu kulturowego związanego z określonym terytorium istniejącym realnie i fizycznie. Jednak czym jest ta sztuka? Czy można mówić, że istnieje jakiś jej wyróżnik? Czy jest to lokalna odrębność – o której decyduje genius loci czy też jest to mikroświat sztuki będący odbiciem makroświata cechującego się globalną powszechnością. Czy też chodzi bardziej o mentalne niż fizyczne skażenie danym miejscem, tkwiące w artyście niezależnie od usytuowania w przestrzeni. Na te i inne pytania próbuje odpowiedzieć wystawa „Ars loci” realizowana w dwóch odsłonach – pierwsza prezentowana w Warsztatach Kultury od 1 czerwca 2012 pokazuje aktualny obraz sztuki lokalnej, druga udostępniona w Lubelskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych od 15 czerwca 2012 złożona jest z dzieł z lubelskich kolekcji sztuki współczesnej.
Wystawa będzie czynna do 12 sierpnia, z wyjątkiem poniedziałków w godzinach 12.00-18.00.

[b]2 czerwca 2012[/b]
"Dziki" Maraton Lubelski
start: 8:30, Plac Litewski
meta: Błonie pod Zamkiem
Akcja zorganizowana przez Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe jest pierwszym takim wydarzeniem na ulicach Lublina. 2 czerwca 2012 przebiegniemy trasę 42 km, nie będzie rywalizacji… biegniemy razem, w zwartej kolumnie w tempie ok. 6:15 – 6:30 min/km. Ten pierwszy (a właściwie zerówkowy) bieg, nazwaliśmy „Dzikim”. Towarzyszyć nam będzie policja na motocyklach, karetka pogotowia i ruchomy „punkt żywieniowy” z izotonikami, wodą, bananami.
Niektórzy, wiedzą (lub tylko usilnie wierzą), że nie są jeszcze w stanie podołać całości. Dlatego dołączą do nas w trakcie. Stanie się to na ostatnich 21, 10 lub 5 km. W ten sposób na „Dzikim” więcej nas będzie na mecie niż na starcie! Znajdźcie drugi taki maraton na świecie!
Biegli, którzy przyłączą się na "połówce" czekają ok. godz. 11.00 w punkcie A (patrz mapka), którzy ostatnią "dyszkę" czekają ok. 12.30 w punkcie B, ostatnia "piątka" ok. 13.00 w punkcie C.
Każdy uczestnik – przed biegiem – otrzymuje techniczną koszulkę Maratonu Lubelskiego.
Zbieramy się na Placu Litewskim o 8:30. Startujemy o 9:00 i dalej (patrz mapka) kończymy na Błoniach pod Zamkiem (w namiocie regeneracyjnym z napojami, posiłkiem i masażem).
Mapka dostępna pod adresem: www.facebook.com/MaratonLubelski

Marathon Photo (Maraton Fotograficzny)
Pałac Potockich, ul. Staszica 3
09:00 – 18:00
19:00 – pokaz multimedialny zdjęć laureatów i uczestników Maratonu Fotograficznego na patio Dworku Potockich przy ul. Staszica 3
Wydarzenie jest inicjatywą Katedry Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytut Filologii Romańskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Ambasady Francji w Polsce i Instytutu Francuskiego. Marathon Photo jest wydarzeniem organizowanych w piętnastu miastach Polski, w Lublinie to wydarzenie premierowe (po raz pierwszy organizowane i przy współpracy z Ambasadą Francji w Polsce i Instytutem Francuskim), w którym uczestnicy uwiecznią na fotografiach miasto Lublin poprzez wykonanie zestawu zdjęć odpowiadających na cztery tematy podane w języku francuskim. Wydarzenie to jest próbą odkrycia piękna i bogactwa miasta poprzez aktywny udział uczestników Maratonu.
Konkurs otwarty jest dla każdego. Minimalny wiek: 14 lat.

Dziecięcy Dzień Kultury na Węglinie
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, ul. Judyma 2a
11:30-15:00
12:00 – otwarcie wystawy Jakuba Pieleszka „Kolekcja Motyli”
Zapraszamy Dzieciaki w każdym wieku i ich Rodziców na dzień pełen kulturalnej i wesołej zabawy. Gwarantujemy artystyczne przeżycia, dużo kolorów i uśmiechu. Dzieciaki – to będzie Wasze święto!
W programie znajdują się m.in. wystawa Jakuba Pieleszka „Kolekcja Motyli” i oficjalne otwarcie nowego projektu DDK „Węglin” – „Kiosk ze sztuką”. Tytułowe motyle pojawią się na ścianach Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w formie kolorowych obrazów olejnych oraz w budynku kiosku. Wystawie towarzyszy wydawnictwo artystyczne.
Jakub Pieleszek „przemalowuje” kolekcje w jakiś sposób go fascynujące: czaszki, puszki, znaki, motyle. Tworzy obiekty malarskie, które odzwierciedlają pasję posiadania, obecną u każdego z nas, jednocześnie porządkując ją i nadając jej nowy, wizualny wymiar. Jego malarstwo jest mocne i kolorowe, a powstałe instalacje przyciągają uwagę i fascynują.
Nie zabraknie również występów warsztatów artystycznych: zespołu bębniarskiego, tanecznego, teatralnego oraz zespołu wokalnego RED ROSES. W programie znajdą się również kulturalne zabawy i konkursy z nagrodami, konkurs głośnego czytania wierszy Sebastiana Sasa, malowanie twarzy, kręcenie balonów, zabawy integracyjne z chustą.

Wystawa malarstwa Jacka Pałuchy
Galeria Sztuki Wirydarz, ul. Grodzka 19
19:00 – 02:00
Galeria Sztuki Wirydarz powstała w Lublinie w 1999 r. Założycielem galerii, kustoszem i kuratorem wszystkich ekspozycji jest Piotr Zieliński. Galeria mieści się w Lublinie, w sercu miasta, na Starym Mieście przy ulicy Grodzkiej 19 w urokliwej kamienicy Waksmana.
Wystawa malarstwa Jacka Pałuchy, otwarta 27 kwietnia 2012, jest pierwszą prezentacją twórczości wybitnego artysty w Lublinie, który zaprezentuje cykl najnowszych prac. Jacek Pałucha zajmuje się malarstwem sztalugowym, stylem nawiązuje do malarstwa naiwnego i twórczości ludowej, w jego obrazach dominuje motyw człowieka przedstawionego ironicznie, z poczuciem humoru, żartem oraz wszystkim słabostkami.
Jacek Pałucha urodził się w 1966 roku w Częstochowie. Studia na wydziale malarstwa warszawskiej ASP w pracowniach prof. Ludwika Maciąga i prof. Wiesława Szamborskiego. Dyplom obronił w roku 1993. Pierwsza wystawa indywidualna w tymże roku w Paryżu z okazji współpracy z francuską grupą rockową Les VRP. Od tego czasu, nieprzerwanie wystawia swoje prace indywidualnie i zbiorowo w Polsce i za granicą, między innymi w USA, Niemczech, Francji, Danii, Luksemburgu, Belgii. Jego prace są w prywatnych kolekcjach na wszystkich kontynentach, oprócz Antarktydy. Zajmuje się również plakatem (plakaty teatralne), rysunkiem satyrycznym (lokalny dodatek do Gazety Wyborczej Częstochowa oraz kolorowy dodatek do Rzeczpospolitej).

"Matrioszka" – [art la:bel]
Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5, sala nr 8
18:00 – 18:45
"Matrioszka" jest adaptacją hipertekstowej powieści Marty Dzido o tym samym tytule. Problematyka spektaklu zasadza się wokół dwóch najważniejszych osi tematycznych. Pierwszą z nich jest rozpad i patologia w rodzinie ojca alkoholika. Problem ten, opowiadany w pierwszej osobie przez główną bohaterkę, córkę, przyszłą matkę, otwiera kolejny, główny krąg problemowy. Jest nim pozycja kobiety, zarówno w rodzinie nękanej patologią, jak i w całym społeczeństwie. Przekazywana z pokolenia na pokolenie swoista „martyrologia” kobiet w rodzinie bohaterki ma duży wpływ na to kim jest ona dziś, a także budzi duży niepokój o los jej nienarodzonego dziecka.
Język sceniczny monodramu, opartego na tekście niepublikowanej dotąd powieści Marty Dzido, przenosi nas do wewnętrznego świata dorosłej kobiety, w którym mieszają się wrażenia ze świata realnego z wyobraźnią dziecka. Tym sposobem ostateczny produkt przypomina bajkę dla dorosłych: trochę śmieszną, trochę straszną historię o zagubieniu człowieka we współczesnym świecie.
[art la:bel] – grupa działająca w Lublinie, zajmująca się szeroko pojmowaną aktywnością artystyczną, począwszy od performance poprzez teatr do współczesnych form audiowizualnych.

Performance Art Meeting
19:00 – Plac Litewski, pokaz przygotowany przez uczestników warsztatów prowadzonych przez Janusza Bałdygę
20:00 – Plac Litewski (w pobliżu Wydziału Politologii), performance: Vasyl Bazhay, Vlodko Kaufman, Volodymyr Topiy
23:00 – Galeria Labirynt, ul. Grodzka 5a, performance Angie Seah
19:00-1:00, Galeria Labirynt ul. Grodzka 3: Wystawa prac Doroty Podlaskiej i Agaty Borowej "Wolne tłumaczenie"
19.00 – 1.00 – ul. Grodzka 5a: wystawa "Dziennik rysownika" Alastaira MacLennana, Angie Seah, Mariusza Tarkawiana
19.00 – 1.00 – ul. Grodzka 3: wystawa "Wolne tłumaczenie" Doroty Podlaskiej i Agaty Borowej
W ramach Performance Art Meeting spotkają się artyści performance pochodzący z Ukrainy, Polski oraz Singapuru. Odbędzie się pokaz publiczny przygotowany przez uczestników warsztatów działań w przestrzeni miejskiej prowadzonych przez Janusza Bałdygę. Prezentacja jest efektem tygodniowego warsztatu, w którym udział biorą studenci i absolwenci szkół wyższych z Ukrainy i Polski. Punktem kluczowym warsztatów jest mit drogi i strategia przemieszczania, „przetaczania się” tworzonej przez uczestników warsztatów wyrazistej, wizualnej struktury. Akcja grupy artystów stanie się swego rodzaju wehikułem włączonym w istniejącą dynamiczną tkankę centrum Lublina.
Performances wykonają również wybitni ukraińscy artyści: Vasyl Bazhay (nazywany „klasykiem” ukraińskiej sztuki performance; jego działania są odzwierciedleniem malarstwa abstrakcyjnego, które jest bardzo ważną dziedziną jego artystycznej aktywności), Vlodko Kaufman (w swoich pracach często podejmuje wątek natury, która jest dla niego źródłem inspiracji i przemyśleń), Volodymyr Topiy (podejmuje problematykę tożsamości w posttotalitarnym społeczeństwie, rozważa także problemy religii, jak również bada kondycję sztuki współczesnej).
Ponadto, wystąpi Angie Seah, artystka z Singapuru, która w swojej pracy artystycznej z obszaru performance często posługuje się głosem, wykorzystując różnorodne techniki oddychania i wydobywania dźwięków.

Ciałem malowane miasto / Ciała w przestrzeni miejskiej – Ingerencja w nieożywioną architekturę miejską
ul. M. Curie-Skłodowskiej (plac przy Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5) – Lipowa – Okopowa – Krakowskie Przedmieście – Plac Wolności – Plac Katedralny
19:00 – 20.00
20:30 – 21.30
Idea, koncept projektu: Willi Dorner/ Austria.
Asystenci choreografa: Esther Steinkogler, Lodie Kardouss.
„Ciała w przestrzeni miejskiej” to akcja polegająca na ingerencji w nieożywioną architekturę miejską. To poruszający choreograficznie szlak, przygotowany przez grupę tancerzy. Wykonawcy prowadzą widza przez wybrane części przestrzeni publicznych i pół-publicznych. Łańcuch fizycznych interwencji konfigurowany jest bardzo szybko i istnieje tylko czasowo, pozwalając widzowi dostrzec tę samą przestrzeń lub miejsce w sposób nowy i inny – w biegu. Intencją "akcji" jest wskazanie na funkcjonalną strukturę miejskiej architektury i odkrycie ograniczonych możliwości ruchu i zachowań oraz zasady ich ograniczenia. Poprzez umieszczenie ciała w wybranych miejscach performance wywołuje proces abstrakcyjnego myślenia i podrażnienie oraz prowokuje widzów/przechodniów do nowego spostrzegania dobrze znanych przestrzeni i obiektów. Przechodnie, mieszkańcy i publiczność są zmotywowani i skłaniani do refleksji nad ich otoczeniem własnym zachowaniem, ruchem i zwyczajami. "Akcja" zaprasza mieszkańców do spaceru po swoim mieście jednocześnie silniej umacniając związek z ich sąsiedztwem, dzielnicą i miastem. Akcje są chwilowe i nie pozostawiają za sobą jakichkolwiek widocznych śladów, ale odciskają je w pamięci naocznych świadków.
W projekcie udział wezmą ukraińscy artyści Teatru Tańca BLACK O!RANGE: Viktoriia Tolstova, Kostyantyn Popov, Anton Ovchinnikov.

„W drodze” wystawa fotografii autorstwa Macieja Niećko
ul. Jezuicka 4
od g. 18:00 (2.06) – do 9:00 (3.06)
„W drodze” – wystawa fotografii autorstwa Macieja Niećko dokumentujących powstanie polsko-czeczeńskiego projektu muzycznego.
Projekt to nowy pomysł Centrum Wolontariatu na integrację Polaków i uchodźców, promujących idee wielokulturowości i integracji uchodźców na Lubelszczyźnie. Zdjęcia do produkcji kręcone były w Lublinie i niedalekich Zawieprzycach. Na prezentowanych podczas wystawy fotografiach zobaczymy elementy strojów narodowych z krajów uchodźców oraz charakterystyczne dla kultury kaukaskiej przedmioty i motywy wplecione w krajobrazy Lubelszczyzny. Premiera teledysku zaplanowana jest na połowę czerwca br.
Centrum Wolontariatu jest organizacją kompleksowo zajmującą się wolontariatem. Głównymi kierunkami działania jest koordynowanie pracą wolontariuszy, formacja, promocja oraz inspirowanie społeczności lokalnych, środowisk duszpasterskich do tworzenia klubów, biur i centrów wolontariatu. Praca Centrum Wolontariatu to także przygotowywanie placówek do współpracy z wolontariuszami.

[b]3 czerwca 2012[/b]Spektakl "Czerwony Elvis" Teatru Arabesky
Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5, sala widowiskowa
19:00-20:00
Teatr "Arabesky" został założony w 1993 roku przez studentów wydziału teatralnego Charkowskiego Instytutu Sztuk. W pierwszych latach swego istnienia koncentrował się przede wszystkim na pracy laboratoryjnej, rzadko prezentując rezultaty eksperymentów szerszej publiczności. Obecnie, prócz pracy laboratoryjnej, swoje spektakle zespół wystawia w Teatrze "Soroka Dewjaty" w Charkowie, jest także częstym gościem międzynarodowych festiwali, zarówno na Ukrainie, jak i w zachodniej Europie. Spektakl "Czerwony Elvis" jest projektem młodego małżeństwa – Walentego Paniuty i Tetiany Michinej, którzy w trakcie oczekiwania na narodziny ich dziecka dokumentowali przebieg ciąży Tetiany. Na podstawie tej dokumentacji, we współpracy z Serhijem Żadanem, powstała sztuka teatralna "Czerwony Elvis". Jest to ostry, ironiczny, aktualny tekst, który składa się z sześciu nowel: "Jak schudnąć bez diety", "Jak urządzić niezapomnianą imprezę korporacyjną", "Jak zachować zacisze domowe", "Jak odmówić agentowi reklamowemu", "Jak odżywiać się w supermarketach", "Jak zabić wszystkich". To swego rodzaju podręcznik dla samotnych ciężarnych gospodyń domowych, które mają nie tylko przeżyć we współczesnym społeczeństwie konsumpcyjnym, ale też zachować swobodę swego jeszcze nienarodzonego dziecka. Spektakl grany w języku polskim.
Teatr Arabesky ze Sceną Prapremier InVitro przygotowuje wspólny spektakl „Aporia 43/47”, który będzie miał swoją premierę w Lublinie na jesieni tego roku.
Bilety: ulgowy 12 zł, normalny 20 zł do nabycia w Kasie Centrum Kultury lub na godzinę przed spektaklem w Warsztatach Kultury.

designed by know-line.pl