NON OMNIS MORIAR – nowa wystawa na Zamku Lubelskim

Data dodania: 10 grudzień 2015

[b]W bieżącym roku mija 80. rocznica urodzin i 18. śmierci Jana Ryszarda Lisa (1935–1997). Artysta odszedł, lecz jego dzieła pozostały i zaskakują wciąż aktualnością.[/b]

[b]J. R. Lis[/b] należał do wybitnych i zasłużonych przedstawicieli lubelskiego środowiska artystycznego. Był absolwentem warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, nauczycielem akademickim w Instytucie Artystycznym UMCS, pełnił funkcję prezesa Oddziału Lubelskiego ZPAP. Za swoją działalność został uhonorowany m.in. Nagrodą Kulturalną Województwa Lubelskiego, odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej” oraz medalem Prezydenta Miasta Lublina.

Artysta projektował mozaiki, rzeźby, scenografię teatralną, malował zarówno obrazy przedstawiające, jak i abstrakcyjne, nawiązujące do malarstwa materii. Katalog wystawy systematyzuje dorobek J. R. Lisa. Prace zostały ułożone w porządku chronologicznym i podzielone na przedstawiające (autoportret i pejzaże) oraz nieprzedstawiające. Te ostatnie dzieła za życia artysty zyskały najwyższą ocenę krytyków. Wprawdzie kiedy Lis debiutował, malarstwo materii traciło już swoją dominującą pozycję, jednak ten fakt nie miał dla niego większego znaczenia, realizował własny program artystyczny, któremu był wierny do końca życia. Jan Ryszard Lis stworzył dzieła, których wymowa jest uniwersalna, ciągle aktualna i dotyczy nas wszystkich. Zasługuje na przypomnienie, bo niesie z sobą istotne wartości artystyczne i ideowe. Ma też siłę prowokacji skłaniającej do namysłu nad pytaniami: Jakie zadania stoją przed sztuką dzisiaj? Czym dzisiaj jest patriotyzm?

designed by net-line.pl