Nowe inwestycje w dzielnicach Wrotków i Ponikwoda

Data dodania: 09 kwiecień 2024
Nowe inwestycje w dzielnicach Wrotków i Ponikwoda

Kolejne ważne inwestycje drogowe, tym razem w dzielnicach Wrotków oraz Ponikwoda. Miasto podpisało już umowę na rozbudowę ul. Samsonowicza wraz z łącznikami i sięgaczami, a na dniach zostanie zawarty kontrakt z wykonawcą budowy ul. Kruszynowej. Z nowej infrastruktury mieszkanki i mieszkańcy skorzystają we wrześniu 2025 r.

  Na oba zadania pozyskaliśmy środki zewnętrzne z programów krajowych. Rozbudowa ul. Samsonowicza to istotna inwestycja dla mieszkanek i mieszkańców dzielnicy Wrotków, która pozwoli na modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. Zwiększy też dostępność komunikacyjną oraz wpłynie na poprawę atrakcyjności terenów inwestycyjnych. Z kolei budowa nowej drogi w dzielnicy Ponikwoda ma na celu usprawnienie warunków ruchu kołowego i pieszego poprzez wymianę starej i wykonanie brakującej nawierzchni jezdni oraz obustronnych chodników dla pieszych. Nowa droga usprawni przemieszczanie się, a także ułatwi dojazd do głównych ciągów komunikacyjnych dzielnicy i miasta, w tym ulic Walecznych i Węglarza – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Podpisana umowa dotyczy rozbudowy ul. Samsonowicza na całym odcinku, tj. od budynku 1f (garaże) do budynku Samsonowicza 21 oraz od budynku Samsonowicza 29 do skrzyżowania z ul. Wapowskiego wraz z sięgaczami i drogami dojazdowymi od ul. Diamentowej. Łączna długość przeznaczonych do rozbudowy/przebudowy dróg wynosi ok. 2,3 km. W ramach inwestycji powstaną nowe chodniki oraz zatoki postojowe. Zakres zadania obejmuje także przebudowę ul. Diamentowej, wzdłuż której powstaną obustronne dwukierunkowe drogi dla rowerów i nowe zatoki autobusowe. Na skrzyżowaniu ulic: Diamentowa – Energetyków – Samsonowicza drogowcy zbudują sygnalizację świetlną. Zadanie obejmuje także budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego i kanału technologicznego. Do tego przebudowę przejdą też sieci: telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, wodociągowe, trakcji trolejbusowej i kanalizacji sanitarnej, kolidujące z nowym układem drogowym.

Kolejna inwestycja drogowa dotyczy dzielnicy Ponikwoda i obejmuje kompleksową budowę ul. Kruszynowej na całym odcinku, czyli od skrzyżowania z ul. Owocową do skrzyżowania z ul. Barwinkową. Zakres inwestycji przewiduje wykonanie nowej bitumicznej jezdni o szerokości 5 m w śladzie istniejącego przebiegu oraz obustronnych chodników z kostki betonowej o szerokości użytkowej 2,3 m. W ciągu chodnika zrealizowane będą zjazdy do posesji z kostki betonowej dostosowane do szerokości bram. Zamówienie obejmuje też budowę kanalizacji deszczowej na całym odcinku drogi z odprowadzeniem poprzez projektowany kanał w jezdni ul. Barwinkowej do istniejącego kanału przebiegającego w jezdni ul. Poziomkowej. W ramach inwestycji wybudowane zostanie nowe oświetlenie uliczne. Na całej długości odcinka drogowcy wykonają kanał technologiczny. Inwestycja przewiduje również budowę brakującego fragmentu sieci wodociągowej wraz z przyłączami, a także przebudowę sieci kablowych (energetycznych) oraz sieci sanitarnych (wodociągowej i gazowej) będących w kolizji z planowanym zagospodarowaniem pasa drogowego. Drogowcy wykonają też oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontują urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego – progi zwalniające, jak również zagospodarują zieleń. W ramach inwestycji przewidziano dodatkowe nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Owocowej.

Obie inwestycje zrealizuje firma Strabag. Koszt rozbudowy ul. Samsonowicza to ponad 24 mln zł. Na realizację prac wykonawca będzie miał czas do 5 września 2025 r.  Z Kolei na budowę ul. Kruszynowej umowa zostanie podpisana jeszcze w pierwszej połowie kwietnia na kwotę ponad 2,6 mln zł. Wykonawca będzie miał 16 miesięcy na budowę nowej drogi. Na zadania Miasto pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie ponad 25 mln zł.

designed by know-line.pl