Nowi inwestorzy w Podstrefie Lublin

Data dodania: 15 wrzesień 2015

[b]Polskie Zakłady Zbożowe Lubella oraz spółka Protektor otrzymały zezwolenie Ministerstwa Gospodarki na prowadzenie działalności w Podstrefie Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec. Firmy planują zainwestować blisko 94 mln zł oraz utworzyć 65 nowych miejsc pracy.[/b]

Obecnie Lubelska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje 116 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych. Z dniem 15 lipca 2015 r. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia dokonała kolejnego rozszerzenia obszarów SSE EURO-PARK Mielec Podstrefa Lublin o grunty prywatne
o pow. 12 ha. Tym samym obszar SSE EURO-PARK Mielec rozszerzył się do 128 ha.

Nowy projekt inwestycyjny Polskich Zakładów Zbożowych Lubella w oparciu o grunt prywatny, obejmuje budowę hali produkcyjno – magazynowej wraz z infrastrukturą techniczną, instalacją nowoczesnej linii produkcyjnej oraz budowę zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania. W związku z realizacją projektu spółka poniesie 87 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz utworzy 35 nowych miejsc co zwiększy dotychczasowe zatrudnienie do poziomu ok 400 pracowników.. Zakończenie inwestycji inwestor planuje do końca 2018 roku.

Spółka Protektor planuje wynajem hali produkcyjno – magazynowej wraz z zapleczem biurowo – socjalnym budowanej dla firmy przez spółkę Strefa 1 i wyposażenie jej w linię technologiczną do produkcji obuwia. Blisko 6,8 mln zł spółka Protektor zainwestuje w nowy projekt, a zakończenie inwestycji planuje do końca 2017 roku. Firma chce zatrudnić 30 nowych pracowników.

– [i]W lubelskiej podstrefie ekonomicznej swoją działalność prowadzi już 37 inwestorów, a wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych wynosi ponad 1 mld zł, już dziś zrealizowano inwestycje na ponad 730 mln zł. Liczymy na to, że do końca roku wydane zostanie kolejne 7 już zezwolenie, co byłoby wyrównaniem poziomu udzielonych zezwoleń w latach 2009 i 2013.[/i] – [b]powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.[/b]

Podstrefa Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK Mielec to 128 ha w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych, z których blisko 90% terenów zostało już zagospodarowanych. Obecnie na jej terenie działa 37 inwestorów, którzy zadeklarowali inwestycje na poziomie ponad 1 028 005 660 zł oraz utworzenie ponad 1 346 nowych miejsc pracy. Liczba nowopowstałych miejsc pracy wynosi 1 139 osób. Do tego należy doliczyć utrzymane 738 co daje na dzień dzisiejszy 1 877 istniejących miejsc pracy w strefie

designed by net-line.pl