Nowoczesne technologie im nie straszne!

Data dodania: 27 styczeń 2011

[b]W poniedziałek, 31 stycznia br. Fundacja Aktywności Obywatelskiej rozpoczyna rekrutację na pierwsze szkolenie komputerowe z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel), zakończone egzaminem ECDL Advanced. W szkoleniu weźmie udział 15 kobiet i mężczyzn.[/b]

W procesie rekrutacji, który zakończy się 18 lutego br., będą mogły wziąć udział kobiety i mężczyźni, którzy/które ukończyły 18 rok życia, pracują i chcą podnieść swoje kwalifikacje po godzinach pracy oraz jednocześnie zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub są zatrudnione na terenie województwa lubelskiego.

Priorytetowo będą przyjmowane kobiety i mężczyźni z terenów wiejskich i małych miast (do 25 tys. mieszkańców), które/którzy ukończyły/ukończyli 45 rok życia oraz posiadają wykształcenie maksymalnie średnie/ponadgimnazjalne.
W szkoleniu nie będą mogły brać udziału osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Pierwsza 15-osobowa grupa rozpocznie szkolenie w Lublinie już 1 marca 2011r. Docelowo zostanie zorganizowanych pięć grup szkoleniowych z obsługi pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (Word, Excel) – 80 godzin i jedna grupa szkoleniowa z grafiki komputerowej – 80 godzin. Dodatkowo program dla każdej grupy obejmuje: 8 godzin warsztatów integracyjnych i doradztwa grupowego zawodowego oraz 2 godziny indywidualnego doradztwa zawodowego
Szkolenia będą odbywały się w Lublinie, Białej Podlaskiej i Chełmie, przy czym miejsca szkoleń mogą ulec zmianie.
Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Sale szkoleniowe będą dopasowane do potrzeb niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn.

Wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane przez Fundację Aktywności Obywatelskiej w ramach projektu pt. „Wyższe kwalifikacje szansą dla Ciebie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego celem ogólnym jest podwyższenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych 90 osób pracujących (60 kobiet i 30 mężczyzn) z Lubelszczyzny w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii.

Osoba do kontaktu:

Agnieszka Wojnarska – specjalistka ds. promocji i monitoringu,
e-mail: agnieszka-wojnarska@o2.pl;,
tel. kom. 606891370

designed by know-line.pl