Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2011 w Warsztatach Kultury – 6-7 października 2011

Data dodania: 07 październik 2011

[b]
Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej 2011-
Zaangażowani czy wykluczeni? OSES 2011 rozpoczęty!
6-7 października[/b]

Dziś Warsztatach Kultury w Lublinie początek V Ogólnopolskich Spotkań Ekonomii Społecznej.
Wątki przewodnie konferencji to:
[list]zielone miejsca pracy,
współpraca z biznesem
kooperacja z partnerami z krajów WNP. [/list]

Droga, którą podąża rozwój ekonomii społecznej w Polsce nie jest ani prosta ani łatwa. Tegoroczne, piąte już ogólnopolskie spotkania pokazują jednak, że może to być droga innowacyjna, wdrażająca wzorcowe modele działania w sferze ekonomii społecznej.

Po pierwsze więc celem OSES 2011 jest przedstawienie nowego spojrzenia na ekonomię społeczną poprzez perspektywę zielonych miejsc pracy oraz współpracy podmiotów ekonomii społecznej z biznesem. Warsztaty, których bohateriami będą, poza organizacjami pozarządowymi i podmiotami Ekonomii Społecznej , min: Bożena Batycka, właścicielka jednej z najbardziej znanych marek galanterii skorzanej, Przemysław Pohrybieniuk, członek zarządu firmy Danone czy Dariusz Żuk, Prezes Think Tanku Polska Przedsiębiorcza, będa przykładem mądrego wykorzystywania wiedzy, zasobów i umiejętności wzajemnego uczenia się.
Licznie zgromadzeni goście z Ukrainy, Białorusi czy Mołdawii wesprą możliwości współpracy transgranicznej.

Po drugie, po raz pierwszy w Polsce zostaną zaprezentowane innowacyjne międzynarodowe pomysły na prowadzenie podmiotów ekonomii społecznej. Keith Richardson, dyrektor Economic Partnerships oraz koordynator European Social Franchising Network przedstawi możliwości czerpania pomysłów z najlepszych modeli franszyzy społecznej na świecie w celu budowania innowacyjnych rozwiązań walki z wykluczeniem. Amilcar Mortira z Uniwersytetu w Lizbonie opowie z kolei o najlepszych w skali Europy modelach walki z wykluczeniem społecznym i przykładach aktywnej polityki społecznej. Profesor Irena Herbst, prezeska fundacji Centrum PPP poprowadzi panel na temat szansy rozwoju innowacji społecznych poprzez mikropożyczki.

Wystąpienie specjalne otwierające konferencje wygłosi Muhhamada Yunusa, noblista i twórca systemu mikro kredytów, którego idea stała się uznanym modelem wspierającym osoby wykluczone na świecie.

Wreszcie, podczas sesji otwierającej OSES Lublin 2011, podpisane zostanie Porozumienie Inicjujące Lubelski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej, którego sygnatariuszami będą Wojewoda Lubelska, Pani Genowefa Tokarska, Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Krzysztof Hetman oraz Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Żuk. „Intencją tego porozumienia jest potwierdzenie znaczenia ekonomii społecznej dla zrównoważonego, trwałego rozwoju regionu ze szczególnym uwzględnieniem jego kapitału ludzkiego i społecznego, w tym grup uważanych za wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym. Zainicjuje ono również uruchomienie procesu zmierzającego do powołania międzysektorowego Lubelskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej, do którego zaproszone zostaną instytucje, organizacje i podmioty ekonomii społecznej zajmujące się tą problematyką” skomentował Kamil Wyszkowski, Dyrektor UNDP w Polsce.

Cała konferencja będzie dostępna on-line poprzez stronę www.ekonomiaspoleczna.pl/live. W czasie spotkania zbierane będą pomysły na uczczenie Międzynarodowego Roku Spółdzielczości, ogłoszonego przez ONZ, który będzie wątkiem przewodnim przyszłorocznego OSES 2012.

Dwudniowe spotkanie to pierwsza impreza środowiska przygotowana zgodnie z surowymi wytycznymi imprez zrównoważonego rozwoju. Towarzyszą mu różnorodne wydarzenia edukacyjne i kulturalne realizowane w ramach Tygodnia Ekonomii Społecznej (TES). Więcej informacji na temat konferencji, harmonogram TES oraz teksty związane tematycznie z nią można znaleźć na stronie www.ekonomiaspołeczna.pl.

designed by know-line.pl