Ograniczenie godzin handlu alkoholem w centrum Lublina

Data dodania: 10 listopad 2022

Na wniosek Straży Miejskiej na najbliższą sesję Rady Miasta – 17 listopada trafi projekt uchwały ograniczającej godziny handlu alkoholem w centrum miasta. Zgodnie z nim, w dzielnicach Śródmieście i Stare Miasto, w godzinach 23.00-6.00, obowiązywałby zakaz sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych.

 

Nasz wniosek to efekt skali interwencji funkcjonariuszy Straży Miejskiej na tym obszarze, jak również sygnałów płynących od samych mieszkańców. Problem osób spożywających alkohol w miejscach publicznych, na terenie Deptaka, Placu Litewskiego czy placu Lecha Kaczyńskiego narasta. Ograniczenie godzin, w których można go kupić w pobliskich sklepach, z pewnością przyczyni się do zmniejszenia przypadków zakłócania porządku i bezpieczeństwa publicznego, ciszy nocnej oraz aktów wandalizmu na obszarze centralnych dzielnic miasta. Naszą opinię w tym zakresie podziela również Komendant Miejski Policji w Lublinie – mówi Jacek Kucharczyk, Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.

 

Proponowane zmiany dotyczą ograniczeń w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Tym samym nie obejmowałyby restauracji, pubów czy barów, które serwują alkohol do spożycia na miejscu.

Analiza danych przeprowadzonych przez Straż Miejską Miasta Lublin wykazała, że w tym roku, w okresie od stycznia do września, w godzinach 22.00 a 6.00, funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili 685 interwencji związanych ze spożyciem napojów alkoholowych, zaś w okresie od czerwca do września aż 125 zgłoszeń dotyczyło rejonu samego Deptaka, Śródmieścia. W rejonie Starego Miasta w okresie od połowy czerwca do początku października odnotowano 119 zgłoszeń związanych ze spożyciem napojów alkoholowych.

 

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi rada gminy, może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00. Podobne uchwały wcześniej podjęły już inne duże polskie miasta, takie jak Gdańsk, Poznań czy Wrocław.

 

Projekt uchwały dostępny jest pod linkiem.

designed by know-line.pl