Open Stage 2011 – Odważ się!

Data dodania: 30 marzec 2011

Lubelski konkurs talentów „Open Stage – Twoje 5 minut na scenie!”
przypomina swoją formułą popularny telewizyjny „Mam Talent”. Jego ideą jest umożliwienie prezentacji swoich talentów wszystkim studentom lubelskich uczelni wyższych. Właśnie ruszyła nowa, trzecia już edycja konkursu, która odbywa się pod hasłem „Odważ się!”.


Konkurs odbywa się w dwóch etapach. W zamkniętych dla publiczności eliminacjach wstępnych wyłaniane jest grono finalistów do występu podczas uroczystej gali, która odbędzie się 16 maja. Wśród finalistów jury wybierze jedną osobę, której przyzna nagrodę pieniężną w wysokości 1500 złotych. Nagroda Publiczności o wartości 500 złotych powędruje do wykonawcy, który otrzyma najwięcej głosów zgromadzonych widzów.

Zgłoszenia trwają do 30.04.2011. Szczegółowy regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie [url]www.kulturalia.lublin.pl[/url]

Regulamin konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Uczelniany Samorząd Studentów KUL JPII.
2. Konkurs skierowany jest do studentów lubelskich uczelni wyższych, bez względu na
tryb i stopień studiów.
3. Formularz zgłoszeniowy na stronie www.kulturalia.lublin.pl należy wypełnić
najpóźniej do dnia 30.04.2011 r.
4. Każdy z Uczestników może wystąpić w ramach Open Stage tylko raz.
5. Zwycięzcy poprzednich edycji Open Stage nie mogą brać udziału w konkursie.
6. Uczestnik jest zobowiązany do przedstawienia krótkiego występu, nie
przekraczającego 5 minut, opracowanego według autorskiego pomysłu, do podkładu
muzycznego według własnego wyboru lub a’capella.
7. Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia przed występem wolnego od wad
fizycznych, podpisanego nośnika CD z nagraniem podkładu muzycznego
8. Uczestnik gwarantuje, że prezentowany przez niego występ jest oryginalny i wolny od
wad prawnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Organizatorzy konkursu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu
naruszeń prawa dokonanych przez uczestników.
10. Uczestnik ma prawo wystąpić sam lub z towarzyszeniem zespołu, chóru, orkiestry lub
grupy innych uczestników.
11. Organizatorzy zapewniają w miarę dostępnych możliwości, warunki techniczne
wymagane na potrzeby występu Uczestnika konkursu.
12. Konkurs odbywa się w dwóch etapach:
etap I – eliminacje
etap II – występ przed Publicznością i Jury podczas gali Open Stage, 16.05.2011 w
Lublinie
13. Zwycięzcą zostanie Uczestnik, którego prezentacja zostanie oceniona przez Jury
konkursowe jako najlepsza i który nie zostanie zdyskwalifikowany przez
Organizatorów z powodu naruszenia Regulaminu lub z innych powodów, wskazanych
przez Organizatora konkursu.
14. Nagrodę Publiczności otrzyma Uczestnik, którego występ otrzyma najwięcej głosów
publiczności i nie zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatorów z powodu
naruszenia Regulaminu lub z innych powodów, wskazanych przez organizatora
konkursu.
15. Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu pod
adresem www.kulturalia.lublin.pl w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.
16. Wydanie nagród w konkursie nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawnymi.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Uczestników
dla potrzeb niezbędnych do realizacji celów konkursu
18. Kwestie sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu
19. Organizator zastrzega sobie prawo zmian postanowień niniejszego Regulaminu.
Wszystkie zmiany Regulaminu, jakie ewentualnie pojawią się, będą publikowane i
wyraźnie sygnalizowane na stronie internetowej konkursu
20. Nadesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich zobowiązań
wynikających z niniejszego Regulaminu.

designed by know-line.pl