Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN". Śladami Singera

Data dodania: 13 lipiec 2011

Międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”
12-24 lipca 2011

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” zaprasza na międzynarodowy Festiwal „Śladami Singera”, który odbędzie się w dniach 12-24 lipca 2011.

Wolontariusze z Polski, Niemiec, Izraela, Ukrainy, Niemiec, Serbii, Hiszpanii i Francji wyruszą w podróż śladami opowiadań Izaaka Baszewisa Singera, których akcja dzieje się w miasteczkach i wsiach Lubelszczyzny. Festiwal odbędzie się w Tyszowcach, Szczebrzeszynie, Józefowie Biłgorajskim i Biłgoraju. Wolontariusze, wraz z młodzieżą, będą prowadzić działania edukacyjno-artystyczne i animować kulturalnie przestrzeń i społeczność lokalną wspomnianych miejscowości. 24 lipca zapraszamy od godz. 18:00 na kulminację Festiwalu na Rynku Starego Miasta w Lublinie, podczas której zostaną zaprezentowane działania artystyczne powstałe podczas podróży – m.in. korowód, pokaz cyrkowy, spektakl. Wydarzeniom będzie towarzyszył jednodniowy pomnik I.B. Singera. O godz. 21:00 zapraszamy na spektakl „Sztukmistrz z Lublina", a o 22:00 na klezmerskie jam session w Restauracji „Hades – Szeroka”.

Część działań festiwalowych będzie wynikiem kilkumiesięcznych przygotowań młodzieży licealnej z Tyszowiec, Szczebrzeszyna, Józefowa i Biłgoraja, która wraz ze znanymi artystami stworzyła indywidualny program artystyczny czerpiący z tradycji, kultury i historii własnej miejscowości.

W każdej z miejscowości będą odbywać się, między innymi, następujące wydarzenia: warsztaty muzyczne, koncerty, warsztaty sztuki opowiadania, spektakle teatralne, warsztaty teatralne, spektakle teatru lalkowego, warsztaty plastyczne, gry miejskie, tradycyjne gry i zabawy, tworzenie graffiti w przestrzeni miasta, warsztaty sztuki cyrkowej, wystawy, pokazy filmowe.

Miejscowości:
Tyszowce: 12-14 lipca
Szczebrzeszyn: 15-17 lipca
Józefów Biłgorajski: 18-20 lipca
Biłgoraj: 21-23 lipca

24 lipca odbędzie się kulminacja projektu w Lublinie.

Szkoły biorące udział w Festiwalu:
1. Zespół Szkół Nr 5 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego w Tyszowcach
2. Liceum Ogólnokształcące w Józefowie Biłgorajskim
3. Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju
4. Zespół Szkół Nr 1 im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie

Organizator:
Ośrodek "Brama Grodzka – Teatr NN" jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i edukacji. W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swej siedziby – Bramy Grodzkiej, dawniej będącej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, jak również do położenia Lublina w miejscu spotkania kultur, tradycji i religii. Początkowo jego działalność ukierunkowana była na realizację autorskich przedstawień. W miarę upływu czasu twórcy Teatru zaczęli otwierać się na inne pozateatralne przedsięwzięcia o charakterze społecznym i edukacyjnym, daleko wykraczające poza sztukę

PROGRAM

12.07.2011 Tyszowce

20:00 Koncert klezmerski/Skwerek
20:30 Spektakl Ostatni demon Teatr NN/Stary Młyn
21:00 Pokaz filmów dokumentalnych/SCK

13.07.2011 Tyszowce

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/Targ
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/Internat ZS Nr 5
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Skwerek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Skwerek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Biblioteka
12:30 – 14:00 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/ZS Nr 5
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/Skwerek

16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/Internat ZS Nr 5
16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Skwerek
16:00 – 18:30 Warsztaty śpiewu tradycyjnego/SCK

20:00 Spektakl młodzieży z ZS Nr 5 powstały pod kierunkiem opowiadacza historii Michała Malinowskiego/Skwerek
20:30 Koncert zespołu Kłosy ze Szpikołos/Skwerek
21:00 Pokaz filmów/SCK

14.07.2011 Tyszowce

12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry/Skwerek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Skwerek
14:00 – 16:00 Ogródek jordanowski/Skwerek

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Skwerek
18:00 Pokaz cyrkowy/Skwerek
18:30 Spektakl młodzieży z ZS Nr 5 powstały pod kierunkiem Urszuli Pietrzak z Teatru im. H. Ch. Andersena/Skwerek
19:00 Wieczór opowieści w wykonaniu Michała Malinowskiego/Skwerek
19:30 Teatr ognia/Skwerek
20:00 Działanie artystyczne Ulica Singera/Skwerek
21:00 Widowisko plenerowe – zespół obrzędowy z KGW/Mikulin
22:00 Wspólne ognisko w Mikulinie

15.07.2011 Szczebrzeszyn

20:00 Koncert klezmerski/Rynek
20:30 Pokaz filmów dokumentalnych oraz filmów nakręconych przez młodzież z ZS Nr 1 pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/MDK

16.07.2011 Szczebrzeszyn

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/ZS Nr 1
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Rynek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/MDK
11:00 – 12:30 Warsztaty garncarskie/MDK
11:00 – 12:30 Warsztaty tańca współczesnego/Harcówka
12:30 – 14:00 Warsztaty tańca ukraińskiego/Harcówka
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/MDK
12:30 – 14:00 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/MDK
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/MDK

16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Rynek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca regionalnego/MDK
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/MDK

20:00 Otwarcie wystawy fotograficznej przygotowanej przez młodzież z ZS Nr 1 pod kierunkiem Joanny Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Rynek
20:30 Spektakl Był sobie raz Teatr NN/Wirydarz UM
21:00 Koncert zespołu SieGra/MDK

17.07.2011 Szczebrzeszyn

12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry/Rynek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Rynek
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Rynek

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Rynek
18:00 Koncert kapeli podwórkowej/Rynek
18:30 Pokaz cyrkowy/Rynek
19:00 Pokaz cyrkowy – wysoka lina pozioma/Harcówka
19:30 Spektakl Siedmioro żydowskich dzieci/MDK
20:00 Teatr ognia/Rynek
20:30 Działanie artystyczne Ulica Singera/Rynek
21:00 Wspólne ognisko/ZS Nr 1

18.07.2011 Józefów

20:00 Koncert klezmerski/MOK
20:30 Spektakl Siedmioro żydowskich dzieci/MOK
21:00 Pokaz filmów dokumentalnych/MOK

19.07.2011 Józefów

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/Liceum Ogólnokształcące
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/Liceum Ogólnokształcące
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Rynek
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Rynek
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
11:00 – 12:30 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/MOK
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Liceum Ogólnokształcące
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/MOK

16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Rynek
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/MOK
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/Liceum Ogólnokształcące

20:00 Koncert uczestników warsztatów warsztatów muzycznych/Kamieniołomy
20:30 Ostatnia podróż performance taneczny/Michal Gil z Izraela/Kamieniołomy
20:45 Spektakl Tajbełe i jej demon Teatr NN z Lublina/Kamieniołomy
21:30 Pokaz filmów nakręconych przez młodzież z LO pod kierunkiem Karoliny Kryczka z
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Liceum Ogólnokształcące

20.07.2011 Józefów

12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście 30 minut przed rozpoczęciem gry/Rynek
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Biblioteka
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Rynek
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Rynek

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Rynek
18:00 Pokaz cyrkowy/Rynek
18:30 Monodram Renata Braun/Danielle Cohen Levy z Izraela/Liceum Ogólnokształcące
19:00 Koncert kapeli podwórkowej/MOK
19:30 Pokaz cyrkowy – akrobacje na linie/Rynek
20:00 Teatr ognia/Rynek
20:30 Działanie artystyczne Ulica Singera/Rynek
21:30 Wspólne ognisko/Zalew

21.07. 2011 Biłgoraj

20:00 Koncert klezmerski przy Ławeczce Singera
20:30 Pokaz filmów dokumentalnych oraz filmów nakręconych przez młodzież z ZS Nr 1 pod kierunkiem Karoliny Kryczka z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”/Kino Tymczasowe

22.07.2011 Biłgoraj

11:00 – 18:30 Warsztaty graffiti/OSiR
11:00 – 14:00 Warsztaty cyrkowe – żonglerka, monocykle, chodzenie po linie, chodzenie na szczudłach, akrobatyka, teatr ognia/Plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty teatralne/BCK
11:00 – 14:00 Warsztaty tańca z elementami jogi i pilates/Kolegium UMCS
11:00 – 14:00 Warsztaty filmowe w plenerze/Plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty fotograficzne w plenerze/Plac przed UM
11:00 – 14:00 Warsztaty pisania w jidysz Moja miejscowość w jidysz/Plac przed UM
11:00 – 12:30 Warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci/Biblioteka
11:00 – 12:30 Warsztaty biżuterii – projektowanie i tworzenie własnej biżuterii/Zagroda Sitarska
11:00 – 12:30 Odkryj świat Singera – warsztaty/Dworek Modrzewiowy
12:30 – 14:00 Warsztaty plastyczne – tworzenie lalek, masek/Zagroda Sitarska
12:30 – 14:00 Warsztaty muzyczne/Dworek Modrzewiowy

16:00 – 18:30 Warsztaty bębniarskie/Plac przed UM
16:00 – 18:30 Warsztaty tańca współczesnego/Kolegium UMCS
16:00 – 18:30 Warsztaty teatralne/BCK

20:00 Spektakl Sztukmistrz z Lublina Teatr NN/BCK
21:00 Spektakl młodzieży z Technikum Leśnego powstały pod kierunkiem Urszuli Pietrzak z Teatru im. H. Ch. Andersena/BCK
21:30 Monodram Renata Braun/Danielle Cohen Levy z Izraela/BCK

23.07.2011 Biłgoraj

12:00 – 14:00 Gra miejska/chętne drużyny prosimy o przyjście na 30 minut przed rozpoczęciem gry/Małpi Gaj
12:00 – 14:00 Lubelszczyzna 2.0 – prezentacje multimedialne/Sala konferencyjna UM
12:00 – 14:00 Tradycyjne gry i zabawy/Plac przed UM
12:00 – 14:00 Malowanie twarzy/Plac przed UM

17:00 Korowód
17:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu/Plac przed UM
18:00 Pokaz cyrkowy/Plac przed UM
18:30 Koncert młodzieży z Technikum Leśnego przygotowany pod kierunkiem Jacka Sribniaka z zespołu Etnogram oraz koncert klezmerski/Scena Letnia przy Kolegium UMCS
19:00 Ostatnia podróż performance taneczny/Michal Gil z Izraela/Scena Letnia przy Kolegium UMCS
19:30 Lesie ty, mój lesie spektakl Teatru Jarzębina z Bukowej/Małpi Gaj
20:00 Pokaz cyrkowy/Małpi Gaj
20:30 Teatr ognia/Małpi Gaj
21:00 Działanie artystyczne Ulica Singera/Małpi Gaj
21:30 Przejazd na ognisko/SMK

24 lipca Lublin

18:00 Finał Festiwalu na Rynku Starego Miasta w Lublinie
Korowód, pokaz cyrkowy, teatr ognia, spektakl, jednodniowy pomnik I.B. Singera
21:00 Sztukmistrz z Lublina/Restauracja „Hades – Szeroka”.
22:00 Klezmerskie jam session/Restauracja „Hades – Szeroka”.

designed by know-line.pl