Ośrodek Książki Obrazkowej (OKO)

Data dodania: 13 grudzień 2013

[center][b]Ośrodek Książki Obrazkowej (OKO)
Galeria 31 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

informuje o powstaniu nowego ośrodka zajmującego się gromadzeniem i promocją książek obrazkowych dziecięcych, autorskich oraz eksperymentalnych[/b]

Do zadań Ośrodka będzie należeć szeroko pojęta prezentacja dokonań twórczych artystów związanych ze sztuką książki:

– organizowanie wystaw ilustracji i szaty graficznej książki obrazkowej, pokazanie metod pracy,

– włączenie się w biblioteczny program edukacyjny dla dzieci poprzez warsztaty plastyczne poprowadzone przez wystawianych artystów,

– nawiązanie stałej współpracy z ośrodkami naukowymi – studentami i wykładowcami
(ASP Warszawa, Kraków, UMCS Wydział Artystyczny, bibliotekoznawstwo, filologie, KUL Wydział Humanistyczny), krytykami literatury i sztuki,

– udostępnianie archiwalnych zasobów do celów naukowych i badawczych.

W obszarze działań Ośrodka znajdzie się również ratowanie archiwalnych książek dziecięcych polskich i zagranicznych z XIX i XX wieku (im starsze, tym cenniejsze), szczególnie narażonych na usuwanie ich z księgozbiorów ze względu na zły stan techniczny i gorszą szatę graficzną wynikającą z czasu ich powstawania.

Ideę utworzenia Ośrodka wsparli uznani artyści i znawcy przedmiotu w osobach: artysty Bohdana Butenki, prof. Grażyny Lange (ASP Warszawa), dr Anity Wincencjusz (ASP Wrocław), dr Małgorzaty Cackowskiej (Uniwersytet Gdański), ze środowiska lubelskiego artysty plastyka Piotra Fąfrowicza, dr Anny Boguszewskiej (WA UMCS), prof. Lechosława Lameńskiego (Instytut Historii Sztuki KUL). Nie mamy jednak ambicji być akademicką placówką naukową, ważniejsze wydaje się budowanie Ośrodka Książki Obrazkowej, jako miejsca otwartego, nastawionego na różnorodną percepcję plastyczną dziecka i dialog artysty z młodym odbiorcą. Właśnie aktywna obecność dzieci w projektach, być może, pozwoli na dynamiczne kształtowanie wizerunku Ośrodka.

[b]Ośrodek Książki Obrazkowej (OKO) zainaugurował swoją działalność
wraz z otwarciem wystawy Ilustracje. Krasnoludek, Grzyby i król Bohdana Butenki
w dniu 4 listopada 2013 o godz. 12 w Filii 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej
przy ul. Braci Wieniawskich 5. [/b]
Do tej pory zorganizowano w ramach OKO:
15 października 2013, uroczyste otwarcie Salonu Ilustratorów, corocznej wystawy towarzyszącej Poznańskim Spotkaniom Targowym – Książka dla Dzieci i Młodzieży,
Filia 32 i 35 MBP;
15 października 2013, wykład dr Anny Boguszewskiej Artyści, nauczyciele sztuki książki w Polsce otwierający 15 października 2013 lubelską edycję poznańskiej wystawy, Filia 32 MBP;
15 października 2013, Małgorzata Rybicka (Wytwórnia projektów Graffish), warsztaty logotypu dla uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Lublinie, Filia 32 MBP;
8 listopada 2013, wykład dr Małgorzaty Cackowskiej Książka obrazkowa. Historia
i koncepcje;
15 listopada 2013, warsztaty z dziećmi artystów ukraińskich; Romany Romanyszyn
i Andrija Łesiva z Lwowa (Art Studio Agrafka) ;
26 listopada, 5 grudnia 2013 we współpracy z Warsztatami Kultury spotkanie
z dziećmi Czy ilustracja jest książce potrzebna? [/center]

designed by net-line.pl