Otwarcie wystawy prac dzieci „Dzieci różnych stron świata”

Data dodania: 03 listopad 2011

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie
oraz
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
zapraszają na otwarcie cyklicznej wystawy prac dzieci.
Tegoroczna wystawa nosi tytuł:
„Dzieci różnych stron świata”
Uroczysty wernisaż odbędzie się
9 listopada 2011 r. o godz. 11.00

Autorska Galeria Hol
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lublin, ul. Narutowicza 4

Wystawa będzie czynna do 30 listopada 2011 r. w godzinach pracy Biblioteki.
Wstęp wolny. Zapraszamy !

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie prowadzona jest zintegrowana działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Działalność ta opiera się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i dostosowaniu wymagań i oczekiwań do potrzeb i możliwości dziecka.
W naszej pracy uwzględniamy możliwości, potrzeby i stopień niepełnosprawności każdego ucznia. Praca z uczniami ma charakter całościowy i integrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Punktem wyjścia jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentracja na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków.
Uczniowie naszego Ośrodka posiadają liczne uzdolnienia i talenty. Zadaniem nauczycieli jest obudzenie drzemiących w nich artystów oraz zachęcenie do przeżywania radości z twórczości. Działalność artystyczna i sportowa jest dla naszych uczniów źródłem radości, dobrej zabawy, zaangażowania
i podstawową, formą uczenia się i zdobywania wiedzy o otaczającym świecie.
Rozbudzenie zainteresowania sztuką, odkrywanie w sobie uzdolnień skłania naszych wychowanków do działania. Różne rodzaje ekspresji, wyzwalane w sposób naturalny i umiejętnie wykorzystywane, służyć mogą rozwijaniu u uczniów potrzeby poznania świata i kształtowaniu jego aktywności edukacyjnej. W SOSW nr 2 w Lublinie systematycznie podejmowane są różnego rodzaju działania mające na celu rozwijanie zainteresowań i talentów naszych uczniów. W Ośrodku organizowanych jest wiele zajęć pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań. Działają m.in.: kółko plastyczne, kółko ceramiczne, Koło Terapii Muzyką i Ruchem, grupa parateatralna „Zwierciadło”, zespół instrumentalny '”Dzwoneczki”, teatrzyk „Ołowiany Żołnierzyk”.
Cyklicznie organizowane są konkursy, wystawy, przeglądy twórczości, zawody sportowe, festiwale, turnieje, podczas których nasi uczniowie mogą prezentować swoje umiejętności i talenty.
Podstawowym efektem tego rodzaju działalności jest możliwość osiągnięcia przez uczniów sukcesu. Umiejętności prezentowane przez dzieci przed publicznością pozwalają im odczuć własną wartość oraz potwierdzić, że są ważne i dostrzegane. Udział w tych przedsięwzięciach przynosi im wiele radości i satysfakcji. Występy przed publicznością dają możliwość zaistnienia we własnym środowisku
i lokalnej społeczności. Dzieci nawiązują nowe znajomości, uczą się współpracy w grupie, odpowiedzialności i dyscypliny. Dodatkowo, nasi uczniowie otrzymują nagrody, wyróżnienia, dyplomy, które są potwierdzeniem ich umiejętności i talentów.
www.sosw2.ue

designed by know-line.pl