Otwarte Miasto/Open City

Data dodania: 23 czerwiec 2016

23 czerwca 2016 roku rozpocznie się w Lublinie 8. edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej „Otwarte Miasto/Open City”. Organizowany przez Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” festiwal jest jedną z największych w Polsce cyklicznych prezentacji sztuki współczesnej w przestrzeni miejskiej. Kuratorem tegorocznej edycji jest Stach Szabłowski.

 

Otwarte Miasto 2016

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto powstał w celu otwierania Lublina na sztukę. Punktem wyjścia koncepcji 8. edycji festiwalu jest założenie, że miasto jest narracją – a także namysł nad tym, jaką rolę w tej opowieści mogą odegrać realizacje artystów, dla których na czas projektu Lublin zostanie otwarty.

 

 

Koncepcja stworzona została ze świadomością, że festiwalowe „otwieranie” dzieje się w mieście, które nie jest dla sztuki „zamknięte”. Wręcz przeciwnie. Jesteśmy w mieście wyjątkowo bogatym w historyczną spuściznę artystyczną. W to inspirujące otoczenie wpisane jest żywe współczesne życie kulturalne. Z Lublinem związane są silne środowiska akademickie i twórcze. Miasto cieszy się gęstą siecią instytucji artystycznych, zarówno publicznych, jak i należących do trzeciego sektora. Wiele z nich, dzięki aktywności i innowacyjnym metodom pracy, zyskało znaczenie daleko wykraczające poza granice Lublina.

Kluczową figurą dla koncepcji 8. edycji festiwalu jest instytucja pomnika. W nowoczesnej kulturze europejskiej (zarówno wschodniej, jak i zachodniej) pomnik należy od podstawowych narzędzi, za pomocą których wypełnia się fizyczne ramy miasta symboliczną treścią. Pomniki są „aktorami” występującymi na miejskiej scenie. Budują dramaturgię urbanistyki. Wprowadzają w przestrzeń miasta określony zbiór postaci, wydarzeń i idei – zbiór tworzący reprezentację wartości, z którymi społeczność miasta gotowa jest się utożsamiać.

Wokół pomników ogniskują się spory o wyobrażenia i wartości, jakie zdaniem różnych grup społecznych powinny być artykułowane i podkreślane w przestrzeni publicznej. Mowa pomników jest elokwentnym, komunikatywnym językiem, za pomocą którego różni aktorzy życia zbiorowego mogą wyrazić się na gruncie miasta. Inicjatorami budowy pomników bywają władze, ale również jednostki, organizacje, komitety obywatelskie. Artyści odgrywają zazwyczaj rolę wykonawców ideologicznych programów sformułowanych przez fundatorów pomników.
Na czas festiwalu Otwarte Miasto wprowadzamy w ten podział ról zmianę. Artyści otrzymają moc sprawczą.

Festiwal Otwarte Miasto polega między innymi na podzieleniu się z artystami władzą nad symboliczną przestrzenią miasta. W 8. edycji festiwalu artyści skorzystają z tej władzy, wzbogacając zbiór lubelskich monumentów, o grupę autorskich, nowych, tymczasowych pomników.

 

MAPA

"Otwarte

Pobierz mapę w PDF

 

Kierunek zwiedzania:

1. Daniel Rycharski, Szymon Maliborski / Pomnik chłopa
ul. Peowiaków 12

2. Erik Bünger, Steve Cuzner, Manuel Saiz / Tylko czas/Only Time
ul. Peowiaków 12 [trawnik za Centrum Kultury]

3. Konrad Smoleński / Ośmioro ludzi i trzynaście zadań
ul. Peowiaków 12*

4. Norman Leto / Victoria 24
ul. Narutowicza 56, Hotel Victoria

5. Wojciech Bąkowski / Pomnik godziny czwartej
Plac Arcybiskupa Józefa Życińskiego

6. Piotr Grabowski / Ketou
ul. 3go Maja, Komis Sonata

7. Urszula Pieregończuk i Mariusz Libel / Izmus
ul. Zielona 5

8. Michał Frydrych / Pomnik Zasady Rzeczywistości Przypadek? Nie sądzę!
ul. Kapucyńska1-3, DT Sezam

9. Grzegorz Drozd /Translator
deptak od ul. Kapucyńskiej

10. Karolina Brzuzan / Goście Nerona
ul. Świętoduska [dawne Arkady]

11. Vova Vorotniov / WAR-ning
Plac Łokietka 1

12. Krzysztof M. Bednarski / Marks (NLC-Obłoki srebrzyste)
Brama Krakowska

13. Monika Zawadzki / Pralka i lodówka
Plac Andrsena

14. Jerzy Kosałka / Sęp
ul. Ku Farze

15. Kuba Bąkowski / Vladimir
Plac Rybny

16. Michał Frydrych / Społeczeństwo
ul. Zamkowa [stok przy schodach Zamku Lubelskiego]

 

*w dniu wernisażu projekcja w holu przy Sali Widowiskowej Centrum Kultury; przez czas trwania festiwalu projekcja przed seansami filmowymi w Kinie Bajka przy ul. Radziszewskiego 8

designed by net-line.pl