Otwarte spotkanie Forum Dobrych Praktyk

Data dodania: 31 maj 2012

Forum Dobrych Praktyk skupia animatorów pracujących w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym z całej Polski. Jego celem jest stworzenie przestrzeni wymiany doświadczeń związanych z pracą z osobami, które z różnych powodów mają słabsze szanse na samodzielne i godne życie (m.in. środowiska więźniów, emigrantów, osób upośledzonych lub chorych psychicznie, osób starszych oraz dzieci i młodzież dorastające w środowiskach zagrożonych alkoholizmem).
Wszystkich animatorów, którzy chcieliby uczestniczyć w spotkaniu Forum zapraszamy

9.06.2012
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
W programie m.in.:
 krótka prezentacja forum;
 pokaz fragmentów filmów szkoleniowych Forum Dobrych Praktyk, dotyczących różnych metod pracy w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 spotkanie z panem Michałem Stanowskim inicjatorem i głównym organizatorem Międzynarodowego Ruchu Artystów Nieprzetartego Szlaku, organizatorem i wykładowcą międzynarodowych warsztatów teatralnych dla instruktorów pracujących z osobami niepełnosprawnymi, inicjator powstania ruchu teatralnego osób niepełnosprawnych na Ukrainie i Białorusi;
 pokaz fragmentów filmu oraz spotkanie dotyczące działalności Občianske združenie STROPEK ze Słowacji – partnera Fundacji Sztuki Marebito w projekcie Europe as Moving Cultures
 dyskusja dotycząca Dobrych Praktyk – co to są Dobre Praktyki: jak powstają, jak żyją i jak umierają;
 prezentacja Bloga Forum Dobrych Praktyk – co to jest jak wygląda i do czego służy;
zgłoszenia marebito@wp.pl
Szczegółowy plan spotkania będzie dostępny od 01.06.2012 na stronie
www.marebito.pl

designed by know-line.pl