„Plan dla Dzielnic” wraca po zimowej przerwie

Data dodania: 31 marzec 2023
„Plan dla Dzielnic” wraca po zimowej przerwie

Po zimowej przerwie Miasto wraca do realizacji projektu „Plan dla Dzielnic”. W kwietniu mieszkańcy i mieszkanki Lublina będą mogli uczestniczyć w kolejnych dzielnicowych warsztatach i spacerach.

Po trzech miesiącach przerwy, z nową energią wracamy do rozmów z mieszkańcami i mieszkankami lubelskich dzielnic. Wspólnie przyjrzymy się najważniejszym wyzwaniom, z którymi na co dzień mierzą się lokalne społeczności i zastanowimy się, jakie działania powinniśmy podjąć w najbliższych latach, by Lublin stał się jeszcze bardziej komfortowym i przyjaznym miejscem do życia. Mam nadzieję, że dzięki spotkaniom w ramach projektu „Plan dla Dzielnic” uda się nam wypracować strategiczne kierunki rozwoju dla każdej z 27 dzielnic Lublina – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Już w najbliższy poniedziałek (3 kwietnia) ruszają zapisy na warsztaty w dzielnicach Sławinek oraz Węglin Północy. Spotkanie z mieszkańcami Sławinka odbędzie się 19 kwietnia (środa) o godz. 17.00 w siedzibie Rady i Zarządu Dzielnicy przy al. Warszawskiej 31. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zgłosić się poprzez formularz dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu. Zapisy potrwają do 17 kwietnia do godz. 12.00.

Natomiast warsztaty dla mieszkańców dzielnicy Węglin Północy zaplanowano 26 kwietnia (środa) od godz. 17.00 w Dzielnicowym Domu Kultury „Węglin” przy ul. Judyma 5. Rekrutacja uczestników zakończy się 25 kwietnia o godz. 12.00. Zapisy prowadzone są poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.plandladzielnic.eu.

Liczba uczestników jest ograniczona. Kandydaci będą wybierani tak, aby zapewnić uczestnictwo w warsztatach przedstawicielom różnych grup społecznych, m.in. seniorom, przedstawicielom środowiska studenckiego czy osobom z niepełnosprawnościami.

W kwietniu startują także spacery w kolejnych dzielnicach Lublina. We wtorek (18 kwietnia) o godz. 16.30 przedstawiciele miasta i najważniejszych służb miejskich spotkają się z mieszkańcami Konstantynowa. Trasa opracowana wspólnie z Radą Dzielnicy rozpocznie się przy Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Zygmunta Krasińskiego 7) i obejmuje kilka przystanków: boisko Klubu Sportowego Budowlani Lublin, skwer przy ul. Bohaterów Monte Cassino oraz Zespół Szkół Elektronicznych. Zakończenie planowane jest na godzinę 19.00 przy Szkole Podstawowej nr 57.

Natomiast w czwartek (20 kwietnia) o godz. 16.30 odbędzie się spacer w dzielnicy Kośminek. Trasa rozpocznie się przy moście na ul. Pawiej i poprowadzi przez ul. Kamienną, ul. Elektryczną i ul. K. Tetmajera-Przerwy. Zakończenie wydarzenia planowane jest ok. godz. 19.00 przy skrzyżowaniu ul. K. Tetmajera-Przerwy z ul. Sulisławicką.

Spacery mają charakter otwarty i są skierowane do wszystkich zainteresowanych rozwojem dzielnicy. Mieszkańcy mogą dołączyć do spaceru na dowolnym etapie, w lokalizacjach wskazanych na mapach: dla dzielnicy Konstantynów oraz dla dzielnicy Kośminek. Podczas spacerów i warsztatów istnieje możliwość skorzystania z tłumacza PJM, a potrzebę taką należy zgłosić najpóźniej na 3 dni przed danym wydarzeniem, do godziny 14.00. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 81 466 25 54 lub na adres e-mail: partycypacja@lublin.eu.

Plan dla Dzielnic to cykl spotkań, które mają wyznaczyć priorytety rozwojowe w poszczególnych dzielnicach w perspektywie najbliższych lat. Prace w ramach projektu rozpoczęły się w 2021 r. Pierwszym etapem były spotkania publiczne służące diagnozowaniu problemów i potrzeb poprzez rozmowy z mieszkańcami. Odbyło się 13 spotkań dla wszystkich 27 dzielnic Lublina. Drugi etap to spacery dzielnicowe, podczas których „w terenie” omawiane są tematy poruszane podczas spotkań publicznych. Do tej pory odbyło się 9 spacerów w 9 lubelskich dzielnicach: Tatary, Sławinek, Głusk, Felin, Węglin Południowy, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Hajdów Zadębie i Węglin Północny. W listopadzie 2022 r. ruszyły także warsztaty, czyli trzeci, ostatni etap projektu, który ma na celu podsumowanie wniosków z dotychczasowych spotkań i opracowanie planów rozwoju dla poszczególnych dzielnic Lublina. Odbyły się już pierwsze warsztaty dla mieszkańców dzielnic: Tatary, Felin, Węglin Południowy, Czuby Południowe, Głusk oraz Hajdów-Zadębie.

Aktualne informacje o projekcie „Plan dla Dzielnic” znajdują się na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu.

designed by know-line.pl