Podsumowanie prac nad Strategią Lublin 2030 w Galerii Ratusz

Data dodania: 16 grudzień 2022
Podsumowanie prac nad Strategią Lublin 2030 w Galerii Ratusz

od 15 grudnia w Galerii Ratusz można oglądać wystawę podsumowującą prace nad Strategią Lublin 2030. Ekspozycja prezentuje kolejne etapy kilkuletniego procesu tworzenia dokumentu, od powstania koncepcji nowej procedury opracowywania Strategii, poprzez pracę Tematycznych Grup Roboczych, przygotowanie projektu dokumentu oraz konsultacje społeczne, po uchwalenie Strategii Lublin 2030 i rozpoczęcie wdrażania jej założeń.

Wystawa składa się z 21 plansz, które oprócz etapów powstania dokumentu przedstawiają, m.in wizję, misję oraz obszary rozwojowe Strategii Lublin 2030 oraz jej cele strategiczne zaplanowane w perspektywie 2030 roku. Zaprezentowane na planszach informacje przybliżają ponadto narzędzia i metody partycypacji zastosowane podczas prac nad kształtem Strategii oraz podkreślają rolę mieszkańców w procesie jej tworzenia. Część ekspozycji poświęcona jest również złożeniom Samorządowej Akademii Zarządzania Strategicznego, będącej odpowiedzią na zapotrzebowanie jednostek samorządu terytorialnego na wiedzę na temat włączania lokalnych społeczności w procesy planowania działań oraz współdecydowania o przyszłości najbliższego otoczenia.

Strategia Lublin 2030 to dokument stanowiący syntezę wyobrażeń mieszkańców Lublina o przyszłości miasta, oparty na wnikliwej diagnozie. Definiuje wizję rozwoju Lublina, opisując postęp, jaki należy wykonać, by uczynić go możliwie najlepszym miejscem do życia, pracy i nauki w blisko 10-letniej perspektywie. Dokument identyfikuje największe potencjały miasta, definiuje politykę rozwoju, wyznacza cele do osiągnięcia oraz określa ramy działań. Strategia Lublin 2030 jest punktem wyjścia do planowania programów sektorowych, projektów i działań operacyjnych. Dokument powstał przy zaangażowaniu w proces jego formułowania mieszkańców i użytkowników miasta. Tym samym stali się oni jego współautorami. Treść dokumentu Strategia Lublin 2030 dostępna jest na stronie 2030.lublin.eu.

Ekspozycję można zwiedzać w Galerii Ratusz (pl. Łokietka 1) do 27 grudnia, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

 

Wystawa to element projektu „Wymyślmy wspólnie Lublin. Partycypacyjnie tworzymy inteligentną Strategię Lublin 2030”, który uzyskał dotację w konkursie „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców”, organizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

designed by know-line.pl