Polacy na szlaku – czy wiedzą, jak być po stronie natury

Data dodania: 07 sierpień 2014

[center]Czy Polacy lubią piesze wędrówki? Czy wiedzą, jakie funkcje pełni szlak turystyczny?
Czy znają zasady poruszania się po nich? Gdzie planują spędzić wakacyjny wypoczynek? Na te i wiele innych pytań odpowiada raport sporządzony w ramach VI edycji programu „Po stronie natury”. Z przeprowadzonego badania wynika, że wśród badanych Polaków najczęściej mieszkańcy lubelskiego szczególnie optymistycznie oceniają akcje proekologiczne i ich wpływ na długofalową zmianę zachowań i postaw – tak deklaruje
aż 91% badanych z tego regionu.
Góry i lasy
Celem badania, przeprowadzonego przez we współpracy z domem badawczym GFK Polonia, była analiza zachowań, postaw i wiedzy ekologicznej Polaków związanych z pieszymi wędrówkami po szlakach turystycznych. Z sondażu wyłania się obraz Polaka-wędrowca, który chętnie bywa na górskich szlakach, a wycieczkę do lasu przedkłada nad inne atrakcje . Prawie trzy czwarte uczestników badania (73%) uważa, że wycieczki szlakami turystycznymi gwarantują odwiedzenie ciekawych przyrodniczo miejsc. Niemal połowa respondentów (44%) była w lesie lub w górach w ciągu ostatniego miesiąca. Co trzeci badany deklaruje odbywanie takich wycieczek
co najmniej raz na trzy miesiące.
Czy mieszkańcy województwa lubelskiego znają funkcje szlaków turystycznych?
Z przeprowadzonego badania wynika, że większość mieszkańców województwa lubelskiego potrafi prawidłowo wskazać role, jakie pełnią szlaki. Ze wszystkich województw to mieszkańcy Lubelszczyzny najczęściej wiedzą, że szlaki turystyczne kierują ruch turystyczny na określone trasy (78%). Ponad 81% przedstawicieli tego województwa dostrzega, że szlaki turystyczne umożliwiają bezpieczne
i odpowiedzialne obcowanie z naturą. Prawie trzy czwarte poprawnie przypisuje szlakom funkcję ułatwiającą świadome poznanie przyrody. 63% osób zauważa natomiast, że szlaki pomagają chronić środowisko naturalne. 75% mieszkańców tego regionu, którzy wzięli udział w badaniu, jest świadomych, że w ich województwie znajdują się szlaki turystyczne. Pozostali nie wiedzą o trasach turystycznych (18%) lub uważają, że ich w ogóle nie ma (7%). Ponadto 45% badanych potrafi wymienić co najmniej jeden szlak.
Z badania wynika, że przedstawiciele województwa lubelskiego lubią leśne wędrówki. W ciągu ostatnich 3 miesięcy ponad trzy czwarte respondentów (76%) wędrowało po lasach. Na tle innych województw spacerowicze z województwa lubelskiego najczęściej samotnie korzystają ze szlaków turystycznych (27%), w porównaniu z województwem łódzkim, w którym samotne wędrówki są najrzadsze (9%). Ponad połowa (54%) planuje skorzystać ze szlaków turystycznych w czasie tegorocznych wakacji. Prawie trzy czwarte (74%) badanych osób, ceniąc sobie poczucie bezpieczeństwa, woli wędrować specjalnie wyznaczonymi trasami niż nieznanymi ścieżkami, a aż 80% twierdzi, że wędrowanie szlakiem turystycznym gwarantuje zobaczenie ciekawych, atrakcyjnych przyrodniczo miejsc.
Czy potrafią odpowiednio przygotować się do pieszej wędrówki?
Jak wynika z badania Polacy z Lubelszczyzny potrafią odpowiednio przygotować się do takich wypraw – aż 83% wie, że należy spodziewać się nagłych zmian pogody, a 77% deklaruje, że dokładnie planuje wędrówki i przed wyruszeniem zaopatruje się w mapę. Ponadto trzy czwarte wszystkich ankietowanych Polaków zdaje sobie sprawę, że szlak turystyczny jest wyposażony
w oznaczenia umożliwiające jego przejście osobom o różnym stopniu doświadczenia i umiejętności. Jednak 65% ankietowanych z regionu lubelskiego żywi błędne przekonanie, że kolory wyznaczonych tras oznaczają ich trudność.
Jak mówi Jerzy Kapłon, z Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK: Odwiedzając górskie szlaki, widzimy coraz więcej amatorów tego typu wypoczynku. Niestety osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z pieszymi wędrówkami uważają, że oznaczenia szlaków wskazują na poziom trudność danej trasy. Nic bardziej mylnego. W polskich lasach i górach jest pięć kolorów szlaków turystycznych: niebieski wskazuje na długie, dalekosiężne szlaki, czerwony odnosi się do głównych, najbardziej charakterystycznych tras, czarny informuje o krótkim szlaku lub końcowym podejściu, zielony prowadzi do ciekawych turystycznie miejsc, kolor żółty łączy ze sobą inne szlaki, a czasem jest szlakiem dojściowy, czyli prowadzi do konkretnego celu w pobliżu innego szlaku.
Czy Polacy zawsze są po stronie natury?
Zachowanie człowieka bezpośrednio wpływa na stan przyrody, zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny. Polacy nie zawsze wiedzą, jakie zachowania na szlaku i w lesie są właściwe. Zdecydowana większość potępia karmienie i niepokojenie dzikich zwierząt, spuszczanie psów ze smyczy, czy wyrzucanie resztek jedzenia. Wśród ankietowanych istnieje jednak niepewność odnośnie dozwolonych form korzystania z lasu. Nadal wiele osób ma wątpliwości, czy w lesie każda trasa jest odpowiednia do wędrówki z psem, jazdy rowerem lub wycieczki konnej. Ponadto około połowa badanych nie jest świadoma, że nie należy rozpalać ogniska w odległości mniejszej niż 100 m od lasu, czy też piknikować, a przede wszystkim hałasować na terenie parków narodowych. Szczególnie świadomi podstawowych zasad obowiązujących na szlakach turystycznych i w lasach są ankietowani w wieku między 45 a 55 rokiem życia. Najmłodsza grupa (25-34 lata) przejawia o wiele większą wyrozumiałość w kwestii nie przestrzegania reguł obowiązujących podczas pieszych wędrówek.

Bardzo budujące jest, że aż 90% ankietowanych Polaków uważa, że lasy to nasze dobro narodowe
i obowiązkiem każdego odwiedzającego las jest dbanie o ochronę przyrody. Czuwanie nad zachowaniem różnorodności biologicznej lasów i chronienie ich przed wieloma zagrożeniami należy głównie do leśników. W ten sposób troszczymy się nie tylko o przyrodę, ale też umożliwiamy Polakom bezpieczne korzystanie z jej dóbr. Jednak, aby nasza praca nie została zaprzepaszczona, każdy powinien dbać o otaczającą nas przyrodę. Przestrzegając kilku kluczowych zasad podczas pieszych wędrówek, przyczynimy się do zachowania piękna natury na wiele długich lat – mówi Adam Wasiak, dyrektor generalny Lasów Państwowych.

Wspólnymi siłami zdziałamy więcej
Organizatorzy programu „Po stronie natury” zachęcają wszystkich Polaków do spędzania wolnego czasu na łonie natury. W ramach bieżącej edycji programu odnawianych jest ponad 300 kilometrów szlaków turystycznych w Beskidzie Żywieckim, Śląskim i Małym. Szlaki pełnią ważną rolę ekologiczną, ułatwiają świadome poznanie i uczenie się przyrody, a przede wszystkim pozwalają na odpowiedzialne obcowanie z naturą. Polacy są entuzjastycznie nastawieni do akcji ekologicznych, mających na celu ochronę otaczającej nas przyrody.
Doceniamy zaangażowanie Polaków w działania na rzecz ochrony przyrody i cieszy nas fakt, że dwie trzecie (69%) ankietowanych deklaruje, że wprowadza w swoje życie nawyki proekologiczne. Budujące jest również, że wśród wszystkich badanych Polaków aż 91% mieszkańców województwa lubelskiego szczególnie optymistycznie oceniają akcje proekologiczne i ich wpływ na długofalową zmianę zachowań i postaw ludzi. Wychodząc na szlak, powinniśmy pamiętać, aby być świadomymi i uważnymi turystami. Każdy z nas ma wpływ na ochronę środowiska naturalnego, ale wspólnie możemy osiągnąć znacznie więcej. Podejmując odpowiedzialne wybory, dbamy o przyrodę i zachowanie jej walorów zarówno dla siebie samych, jak i dla przyszłych pokoleń – mówi Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia.
Więcej na www.postronienatury.pl
Kontakt prasowy:

Joanna Piczuła
Garden of Words
Biuro Prasowe programu ”Po stronie natury”
tel. 519 429 154, e-mail: j.piczula@gardenofwords.pl
[/center]

designed by know-line.pl