Polska Unia Onkologii organizuje Dzień Drzwi Otwartych

Data dodania: 04 luty 2011

Już po raz jedenasty, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z Rakiem, w dniu 5 lutego 2011r. Polska Unia Onkologii organizuje Dzień Drzwi Otwartych na terenie całego kraju.

Podobnie jak w latach ubiegłych do akcji przystępują ośrodki onkologiczne i hematoonkologiczne w Polsce. Podobnie jak w roku ubiegłym program oparty będzie na udzielaniu prostych porad onkologicznych, szczególnie z uwzględnieniem szeroko pojętej profilaktyki; zwiedzanie ciekawych Oddziałów i Zakładów diagnostyczno-leczniczych danej placówki, prowadzenie wykładów i pogadanek na temat profilaktyki i szerokich możliwości wczesnego wykrywania i rozpoznawania nowotworów, kształtowania właściwych postaw zdrowotnych społeczeństwa, możliwości współczesnej diagnostyki i leczenia interdyscyplinarnego w zakresie onkologii i hematologii oraz znaczących możliwościach w zakresie wyleczalności nowotworów w szczególności we wczesnych stopniach zaawansowania.

Poza prelekcjami i zwiedzaniem placówek medycznych rozdawane będą materiały informacyjne na wyżej wymienione tematy, udostępnianie druków deklaracji przystąpienia do Polskiej Unii Onkologii, jako dowód solidarności całego społeczeństwa na rzecz walki z rakiem.

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej,im. Jana z Dukli
ul. Dr K. Jaczewskiego 7; 20-090 Lublin,
tel. 81 747 75 11
www.cozl.pl

Godz. 9:00 – 13:00
• Porady onkologiczne
o Porady i badania lekarskie, prowadzone będą przez 3 lekarzy onkologów w Poradni Ogólnej oraz 3 lekarzy specjalistów chirurgii onkologicznych. Łącznie czynnych będzie 6 (sześć) gabinetów lekarskich z obsadą lekarska i pielęgniarską.
o W Dniu Otwartych Drzwi czynna będzie również Rejestracja Pacjentów, w celu zapewnienia możliwości pacjentom rejestracji na badania i konsultacje w późniejszym terminie.

• Akcja Informacyjno- profilaktyczna
o Podczas dnia otwartych drzwi w hallu głównym budynku A Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej prowadzona będzie akcja informacyjna w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych i Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (EKWzR). W ramach tej akcji Ośrodek Profilaktyki Nowotworów i Promocji Zdrowia (COZL) zorganizuje stanowisko informacyjne z materiałami promującymi zdrowy styl życia. Odwiedzającym Centrum wręczane będą materiały informacyjne:
-EKWzR
-ulotki edukacyjne
-materiały opracowane w COZL (monografia „ Rak płuca ", Samobadanie piersi)
-komiksy dla dorosłych z zapisami EKWzR
-komiksy dla dzieci promujące zapisy EKWzR
-materiały informacyjne pozyskane z Wojewódzkich Ośrodków Koordynujących

• Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjny program profilaktyki raka piersi zorganizuje stanowisko, na którym będą udzielane informacje i rozprowadzane materiały informacyjne nt. programów wczesnego wykrywania raka szyjki macicy programów wczesnego wykrywania raka piersi .

• Zorganizowane zostanie stanowisko porad psychologicznych dla pacjentów i ich rodzin. Porady będą udzielane i materiały informacyjne przekazywane przez psychologa COZL,

• Stanowisko informacyjne zorganizuje także Ośrodek Rehabilitacji COZL.

• Zostanie również zorganizowane stanowisko informacyjne Stowarzyszenia Amazonek.

• Osobom oczekującym na poradę oraz ich rodzinom prezentowane będą krótkie filmy edukacyjno-informacyjne o problematyce profilaktyki chorób nowotworowych.

designed by know-line.pl