Ponad 9,4 mln zł otrzymało Miasto na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Data dodania: 24 czerwiec 2024
Ponad 9,4 mln zł otrzymało Miasto na działalność warsztatów terapii zajęciowej

Miasto pozyskało środki na kontynuację działalności lubelskich warsztatów terapii zajęciowej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał do Lublina ponad 9,4 mln zł na prowadzenie miejskich placówek. W bieżącym roku z tej formy wsparcia korzysta 280 osób z niepełnosprawnościami.

W Lublinie funkcjonuje 9 warsztatów terapii zajęciowej, z których obecnie korzysta 280 uczestniczek i uczestników. Instruktorzy terapii pomagają im w pozyskiwaniu umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia czy w nabywaniu kompetencji przydatnych do uczestniczenia w różnych sferach życia. Placówki te są bardzo ważnym elementem procesu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami, a my jako Miasto chętnie współpracujemy w ich organizacji, wspierając prowadzące je organizacje społeczne. Współpraca ta owocuje poprawą jakości życia naszych mieszkanek i mieszkańców z niepełnosprawnościami – mówi Anna Augustyniak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Aktualnie mieszkanki i mieszkańcy z niepełnosprawnością mogą skorzystać z 9 warsztatów terapii zajęciowej. Są to:

  • WTZ przy Spółdzielni Niewidomych, ul. Głowackiego 35, tel.: 81 442 75 03;
  • WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Lublinie, ul. Rogowskiego 5, tel./faks: 81 742 12 93;
  • WTZ przy Stowarzyszeniu „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Gospodarcza 32, tel./faks: 81 525 30 61;
  • WTZ przy Stowarzyszeniu „Źródło” Osób Niepełnosprawnych Umysłowo, ich Rodzin i Przyjaciół, ul. Radzyńska 3, tel.: 81 740 80 77;
  • WTZ przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1, al. Spółdzielczości Pracy 65, tel.: 81 748 18 66, faks: 81 747 66 68 wew. 11;
  • WTZ przy Teatrze im. Osterwy, ul. Jastrzębia 3, tel./faks: 81 745 21 87;
  • WTZ przy Środowiskowym Domu Samopomocy „ Roztocze”, ul. Konrada Wallenroda 2 A, tel./faks: 81 442 22 22;
  • WTZ przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, ul. Doświadczalna 46, tel./faks: 81 744 53 18;
  • WTZ przy Charytatywnym Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”, ul. Głuska 138, tel.: 81 759 92 99, faks: 81 744 47 33.

Z lubelskich warsztatów terapii zajęciowej korzystają zarówno mieszkanki i mieszkańcy Lublina, jak i osoby z niepełnosprawnościami pochodzące z sąsiednich powiatów. Na działalność warsztatów corocznie Miasto pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W bieżącym roku jest to kwota ponad 9,4 mln zł. Na prowadzenie placówek Lublin zarezerwował również dodatkowy 1 mln zł w miejskim budżecie. Ponadto Miasto pozyskało także dodatkowe środki z PFRON, dzięki którym w 2024 roku o 10 zwiększyła się liczba miejsc w lubelskich warsztatach terapii zajęciowej. Tym samym obecnie korzysta z nich 280 osób.

designed by know-line.pl