Poniedziałkowe i wtorkowe wydarzenia z cyklu OPOWIEM CI MÓJ ŚWIAT

Data dodania: 09 październik 2015

Projekt integracyjny skierowany do osób widzących i niewidomych realizowany przez osoby pracujące z niepełnosprawnymi, tyflopedagogów, oligofrenopedagogów, muzykologów oraz instruktorów orientacji przestrzennej i poruszania się z białą laską.

12 października
Andrzej Bartyński
Spotkanie autorskie – godz. 10.00
Filia nr 27 MBP, ul. Braci Wieniawskich 5

Andrzej Bartyński urodził się we Lwowie 25 maja 1934r.
W czasie Drugiej Wojny Światowej aresztowany wraz z rodziną za czynny udział w ruchu oporu, podczas przesłuchiwań przez gestapo, jako dziewięcioletni chłopiec, traci wzrok całkowicie.
W 1946 roku wyjeżdża ze Lwowa do Wrocławia, gdzie ukończył filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim.
W 1956 roku założył z kolegami Wrocławską Grupę Artystyczną „Dlaczego nie” skupiającą młodych poetów, prozaików, aktorów i artystów plastyków. Jako poeta debiutował w 1956 roku wierszem „Rapsod o Jesieninie” opublikowanym we wrocławskim czasopiśmie „Życie Uniwersytetu”. Od 54 lat jest członkiem Związku Literatów Polskich.
Wydał szereg książek poetyckich – w ostatnich latach ukazała się trylogia poetycka Taki świat (2001), Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy (2008), oraz Wybór poezji (2009) w serii Ludowej Spółdzielni Wydawniczej. Jest wielokrotnym laureatem krajowych festiwali poetyckich „Kłodzka Wiosna Poetycka”. Otrzymał wiele wysokich odznaczeń państwowych, resortowych i regionalnych w tym Krzyż Partyzancki i Krzyż Armii Krajowej oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. W 2007 roku został laureatem Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie literatury. W roku 2009 otrzymał nagrodę literacką im. Ks. Jana Twardowskiego za najciekawszy tom poezji (Piętnaście dni w Dusznikach a nasz dom w Polanicy). Za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury został w listopadzie 2009 roku uhonorowany Nagrodą Marszałka Województwa Dolnośląskiego. W 2010 roku otrzymał srebrny medal Zasłużony dla Kultury Gloria Artis.
Pełni funkcję prezesa Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu. Honorowy obywatel miasta Polanica Zdrój, od 2003 roku pomysłodawca, twórca i współorganizator corocznych międzynarodowych festiwali poezji odbywających się w Polanicy Zdroju „Poeci bez granic”.
W środowisku nadano mu przydomek „Dolnośląski Homer”.
Wstęp wolny

13 października
Bożena Kazanowska
Prezentacja książek dotykowych i pomocy dydaktycznych – godz. 13.00
Zajęcia edukacyjne z tworzenia książek dotykowych – godz. 13.30
Filia nr 27 MBP, ul. Braci Wieniawskich 5

Bożena Kazanowska, prezes lubelskiej Fundacji Jasne Strony i twórczyni I Ogólnopolskiej Wypożyczalni Książek Dotykowych dla dzieci niewidomych i słabo widzących Na co dzień pracuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej im. Z. Sękowskiej w Lublinie.
Uczestnicy warsztatów, widzący uczniowie szkoły podstawowej stworzą książki dedykowane dla dzieci niewidomych. Zgromadziliśmy materiały o zróżnicowanej fakturze, z nich będą robione książki dotykowe.
Wstęp wolny

designed by net-line.pl