Powstanie projekt odcinka Trasy Zielonej z węzłem na osiedlu Widok

Data dodania: 21 kwiecień 2023
Powstanie projekt odcinka Trasy Zielonej z węzłem na osiedlu Widok

Miasto planuje budowę węzła przesiadkowego na osiedlu Widok wraz z budową odcinka Trasy Zielonej od ul. Filaretów do węzła przy ul. Granitowej i tym samym lepsze skomunikowanie przystanku kolejowego Lublin Zachodni. Ogłoszony przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla tej inwestycji, która jest kontynuacją działań Miasta zmierzających do stworzenia optymalnego systemu komunikacji na terenie Lublina. Zamówienie obejmuje również opracowanie koncepcji układu drogowego ul. Lubelskiego Lipca 80’ na odcinku od ul. Diamentowej do ul. Filaretów, zaznaczonej kolorem niebieskim na załączonym planie orientacyjnym.

 

Ogłoszony przetarg dotyczy opracowania dokumentacji projektowej odcinka od ul. Filaretów do węzła przy ul. Granitowej. Planowane zadanie ma być elementem projektu z zakresu mobilności miejskiej dla Lublina, który ma ułatwić obsługę komunikacyjną w południowych dzielnicach miasta. Przede wszystkim poprawi skomunikowanie przystanku kolejowego Lublin Zachodni, co jest niezbędne w kontekście integracji różnych rodzajów transportu. Zadanie to, podobnie jak budowa węzła przesiadkowego na Ponikwodzie wraz z przedłużeniem ul. Trześniowskiej, planowane jest do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Dokumentacja jest niezbędna do uzyskania takiego wsparcia – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

 

Dokumentacja projektowa uwzględni budowę około 200-metrowych odcinków przedłużenia ul. Filaretów i ul. Granitowej, które zostaną połączone nowym odcinkiem ul. Lubelskiego Lipca 80 tzw. Trasy Zielonej. Droga będzie miała długość około 1700 m i przekrój dwujezdniowy po dwa pasy ruchu wraz z buspasami. Projektant przewidzi także węzeł przesiadkowy, który zostanie przeniesiony z obecnej lokalizacji przy ul. Filaretów w kierunku nowego przebiegu ul. Lubelskiego Lica ’80. Na węźle powstanie m.in. budynek socjalny, miejsca do ładowania autobusów elektrycznych, parking K+R wraz z monitoringiem. Z kolei na wysokości przystanku PKP Lublin Zachodni zostanie zaprojektowana pętla/miejsce do zawracania i postoju autobusów oraz przebudowane dojście dla pieszych w kierunku przystanków. Projekt obejmie także obustronne chodniki, drogi rowerowe oraz zatoki autobusowe. Planowana infrastruktura zostanie dostosowana do potrzeb osób z różnymi formami niepełnosprawności. W projekcie zostanie także ujęta kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny.

 

Otwarcie ofert w przetargu zaplanowano na 19 maja. Biuro projektowe powinno opracować koncepcję rozwiązania węzła przesiadkowego wraz z parkingiem oraz układu drogowego w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zaś kompletną dokumentację projektową do końca marca 2025 r.

 

designed by know-line.pl