Prezydent Bronisław Komorowski przyznał awanse na stopień nadinspektora Policji.

Data dodania: 26 lipiec 2012

Sześciu oficerów Policji otrzymało dziś z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominacje na stopnie generalskie. Wśród nich był także Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk. Uroczystość odbyła się w Belwederze. W uroczystości wziął udział Jacek Cichocki minister spraw wewnętrznych.
6 oficerów policji otrzymało dzisiaj z rąk prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nominacje na stopnie generalskie. Wśród awansowanych nominacje otrzymał Lubelski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Igor Parfieniuk.

Na stopień nadinspektora policji zostali mianowani: Mariusz Dąbek komendant wojewódzki policji w Krakowie, Krzysztof Jarosz komendant wojewódzki w Poznaniu, Sławomir Mierzwa komendant wojewódzki w Białymstoku, Igor Parfieniuk komendant wojewódzki w Lublinie, Wojciech Sobczak komendant wojewódzki w Gdańsku oraz Tomasz Połeć główny inspektor transportu drogowego.

Prezydent Bronisław Komorowski gratulując nowo nominowanym podkreślił, że „dzisiaj możemy z dumą mówić o polskiej policji państwowej, która spełnia oczekiwania obywateli”. Zaznaczył, że jest to „zasługa konkretnych ludzi, którzy potrafili wyznaczyć na przełomie ustrojowym, kierunki głównych zmian”. Prezydent dodał także, że „to przede wszystkim zasługa samych policjantów, którzy taką pozycję policji oraz opinię o polskiej policji w oczach obywateli polskich, konsekwentnie budują”.

Prezydent odniósł się także do zabezpieczenia przez polskich policjantów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Prezydent podkreślił, że turniej potwierdził skuteczność państwa polskiego. „Wysiłek wcześniej włożony w organizację turnieju, a także w system prawny, zaowocował skutecznym działaniem ludzi w mundurach policyjnych” – zaznaczył prezydent Bronisław Komorowski.

#2c

Nadinsp. Igor Parfieniuk jest z wykształcenia prawnikiem, ukończył Wydział Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Służbę w Policji pełni od 1984 roku. Na początku swojej kariery zawodowej związany był z Wydziałem Dochodzeniowo – Śledczym KWP w Białymstoku. Później pełnił służbę w Wydziale dw. Z Przestępczością Gospodarczą Białostockiej komendy, a następnie w Wydziale dw. z Przestępczością Zorganizowaną. Od 2000 roku związany był z Centralnym Biurem Śledczym, a w czerwcu 2004 roku został Naczelnikiem Wydziału Zarządu CBŚ KGP w Białymstoku. W lutym 2006 roku został Naczelnikiem Zarządu CBŚ KGP w Lublinie. Niespełna rok później w styczniu 2007 roku został Komendantem Wojewódzkim Policji z siedzibą w Radomiu. Dwa lata później 17.03.2009 objął funkcję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Od dnia 9 lutego 2012 r. – na stanowisku Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Na stopień nadinspektora policji zostali mianowani także :

Nadinsp. Sławomir Mierzwa – ur.17 lutego 1964 r. w Busku-Zdroju. W Policji służy od 28 lat. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 1 lutego 2012 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Białymstoku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie. W trakcie służby został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Nadinsp. Mariusz Dąbek – ur. 28 lipca 1971 r. w Chrzanowie. W Policji służy od 20 lat. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 9 lutego 2012 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie. Jest absolwentem Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W trakcie służby został odznaczony: Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, Brązową i Srebrną Odznaką Zasłużony Policjant, Medalem Komisji Edukacji Narodowe, Brązowym i Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa

Nadinsp. Wojciech Sobczak – ur. 22 maja 1960 r. w Kutnie. W Policji służy od 24 lat. Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych z 13 lutego 2012 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz studium oficerskiego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W trakcie służby został odznaczony: Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę oraz Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Nadinsp. Krzysztof Jarosz – ur. 9 czerwca 1964 r. w Wadowicach. W Policji służy od 27 lat. Decyzją ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 20 stycznia 2010 r. został powołany na stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Poznaniu. Jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W trakcie służby został odznaczony: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Brązową, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony Policjant.

Nadinsp. Tomasz Połeć – ur. 19 sierpnia 1969 r. w Gorlicach. W Policji służy od 24 lat. W styczniu 2008 r. został powołany na stanowisko głównego inspektora transportu drogowego. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku nauki polityczne oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W trakcie służby został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.

designed by know-line.pl