Projekt budżetu Miasta Lublin na 2020 rok

Data dodania: 15 listopad 2019
Projekt budżetu Miasta Lublin na 2020 rok

Dochody budżetu Miasta Lublin w 2020 rok wyniosą 2,48 mld zł, natomiast planowane wydatki sięgną poziomu 2,54 mld zł – z czego wydatki bieżące (m. in. na oświatę, komunikację, utrzymanie dróg, oczyszczanie miasta, zieleń, pomoc społeczną, czy sport
i kulturę) stanowią kwotę 2,13 mld zł, a wydatki majątkowe przeznaczone na inwestycje blisko 405 mln zł (co stanowi blisko 16% wydatków ogółem). Zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków europejskich to blisko 266 mln zł.

Jesteśmy w trakcie realizacji projektów z udziałem środków europejskich, a także kluczowych dla Miasta inwestycji, takich jak budowa szkoły przy ul. Berylowej i ich zakończenie będzie dla nas priorytetem. Jednak ze względu m. in. na zmiany w systemie podatkowym, czy politykę rządu, jesteśmy w sytuacji znacznego uszczuplenia dochodów Miasta, dlatego nie możemy zaspokoić wszystkich oczekiwań mieszkańców i część zadań musi trafić na listę rezerwową. W przypadku pozyskania dodatkowych środków zewnętrznych w przyszłym roku sukcesywnie będziemy wprowadzać do budżetu dodatkowe zadania, przede wszystkim drogowe, zgłaszane przez dzielnice – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

 

W grupie wydatków inwestycyjnych znalazły się głównie zadania komunikacyjne usprawniające układ drogowy w Mieście oraz zadania o charakterze metropolitalnym. W 2020 roku zaplanowano rozpoczęcie przebudowy Al. Racławickich oraz budowę dworca metropolitalnego wraz z przyległym układem komunikacyjnym, budowy zespołów przystankowych i węzłów przesiadkowych, płatności końcowe związane z przebudową kluczowego węzła komunikacji zbiorowej rondo Lubelskiego Lipca ’80 wraz z wlotami, buspasami w ul. Fabrycznej i ul. Lubelskiego Lipca ’80,  zakup 5 szt. trolejbusów mega, a także zakończenie przebudowy ul. Kalinowszczyzna, ul. Boya-Żeleńskiego i ul. Szafranowej, rozpoczęcie budowy ulic: Wiejskiej, Leszka i Ziemowita oraz Biskupińskiej.

W projekcie przyszłorocznego budżetu zaplanowano środki na inwestycje oświatowe: zakończenie budowy szkoły i przedszkola przy ul. Berylowej oraz na pozyskanie gruntu
i dokumentację pod boisko szkolne (którego wykonanie zaplanowano w 2021 r.), a także na rozpoczęcie budowy segmentu przedszkolnego przy Zespole Szkół nr 12 oraz kuchni, stołówki
i segmentu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 52. Planowane jest zakończenie przebudowy Zespołu Szkół Ekonomicznych i stacji diagnostycznej w Zespole Szkół Samochodowych, kontynuowane będą prace termomodernizacyjne 9 obiektów oświatowych.

W projekcie budżetu na 2020 rok zaplanowano również środki na odbudowę Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty oraz na zakończenie budowy Centrum Rozwoju
i Integracji Społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną przy ul. Głowackiego
, rozbudowy Środowiskowego Domu Samopomocy „Kalina”, a także zakończenie przebudowy budynku przy ul. Północnej na mieszkania interwencyjne i rozbudowę infrastruktury na cmentarzu przy ul. Doga Męczenników Majdanka. Kontynuowany będzie Program Ograniczania Niskiej Emisji. We wrześniu 2020 r. zaplanowane jest zakończenie rewitalizacji Parku Ludowego.

W projekcie budżetu Miasta na 2020 rok ujęto 40 zwycięskich projektów w ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego oraz zadania w ramach Budżetu Zielonego i Inicjatywy Lokalnej.

designed by net-line.pl