Promocja książki Grzegorza Jacka Pelicy

Data dodania: 03 listopad 2011

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

zaprasza na promocję książki

Grzegorza Jacka Pelicy

"Bałachowcy Stanisława Lisa-Błońskiego
jako przestrzeń refleksji i historyczny dokument"
8 listopada 2011 r. godz. 17:00
Czytelnia Zbiorów Specjalnych, Lublin ul. Narutowicza 4.

Na spotkaniu będzie można zapoznać się również z publikacją autora
"Byłem w więzieniu… Zarys dziejów prawosławnego duszpasterstwa
więziennego na Lubelszczyźnie do 2009 roku".

Grzegorz Jacek Pelica: ur. 6 VII 1961 r., doktor nauk humanistycznych, absolwent historii UMCS i teologii KUL. Pasjonuje się historią Lubelszczyzny i dialogiem ekumenicznym. Autor monografii "Kościół prawosławny w województwie lubelskim (1918-1939)" i ok. 200 artykułów naukowych oraz ok. 600 popularnonaukowych i literackich w prasie ogólnopolskiej. Współpracuje z "Przeglądem prawosławnym", "Wiadomościami Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego", "Cerkiewnym Wiertnikiem", "Akcentem" i "Niedzielą Lubelską". Nauczyciel w II LO im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz w Gimnazjum nr 1 w Łęcznej. Pochodzi z Bogdanki, mieszka w Łęcznej. Współautor ośmiu almanachów poetyckich.

designed by know-line.pl