Przebudowa ul. Zana | Lublin

Data dodania: 09 sierpień 2023
Przebudowa ul. Zana | Lublin

Miasto przygotowuje się do przebudowy ul. Zana. Zarząd Dróg i Mostów ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. To niezbędny krok, by móc uzyskać dofinansowanie unijne i rozbudować istniejącą infrastrukturę drogową na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej.

Przebudowa ul. Zana to wielomilionowa inwestycja, którą chcemy zrealizować przy wsparciu źródeł zewnętrznych. Planujemy aplikować o środki, składając wniosek na projekt unijny w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021-2027. W pierwszej kolejności musimy mieć jednak gotową dokumentację projektową, stąd rozpoczynamy procedurę wyboru wykonawcy tego zadania. Projekt określi dokładny zakres inwestycji oraz koszt jej realizacji – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Ulica Zana to droga powiatowa, klasy zbiorczej o długości około 2450 m. Przekrój ulicy jest jednojezdniowy z czterema pasami ruchu na odcinku od ul. Nadbystrzyckiej do ul. Krasińskiego, zaś z dwoma na fragmencie od ul. Krasińskiego do al. Kraśnickiej.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni wraz z wyznaczeniem buspasów. Planowana jest też przebudowa sygnalizacji świetlnych w celu ich włączenia do Systemu Zarządzania Ruchem oraz przebudowa geometrii skrzyżowań ul. Zana z ulicami: Jana Sawy, Juranda/Wallenroda, Brzeskiej i Faraona w zakresie budowy lewoskrętów. W planach jest budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia drogowego oraz chodników i budowa dróg rowerowych wraz z przejazdami, jak również przebudowa miejsc postojowych. Powstaną też nowe zatoki autobusowe, infrastruktura przystankowa oraz zaplecze sanitarne dla kierowców komunikacji miejskiej. Przebudowę przejdzie także trakcja trolejbusowa. Zadanie zakłada również remont przejścia podziemnego.

Ogłoszone zamówienie dotyczy opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ul. Zana na całym odcinku, czyli od ul. Nadbystrzyckiej do al. Kraśnickiej oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Otwarcie ofert zaplanowano na 11 września. Biuro projektowe będzie miało 17 miesięcy na przygotowanie dokumentacji, od daty podpisania umowy.

Wykonanie inwestycji planowane jest po opracowaniu dokumentacji i uzyskaniu środków zewnętrznych dostępnych na projekty związane z rozwojem mobilności miejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027.

designed by net-line.pl