Przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80

Data dodania: 26 luty 2024
Przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80

Trwają prace przy budowie przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca ’80. Całkowite zaawansowanie robót wynosi ok. 20%, a ich wartość przekroczyła ponad 20 mln zł.

To strategiczny dla miasta projekt drogowy i ważny z punktu widzenia dzielnicy Za Cukrownią. Powstająca tam infrastruktura sanitarna i wodociągowa umożliwi mieszkankom i mieszkańcom podłączenie się do sieci miejskiej. W ramach rozbudowy, w granicach pasa drogowego, zostanie wykonanych 40 nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej i 20 sieci wodociągowej. Cała inwestycja wpłynie na usprawnienie systemu transportowego, skróci czas podróży i upłynni ruch redukując emisję spalin. Budowany ponad kilometrowy odcinek drogi obsłuży komunikację publiczną oraz będzie łącznikiem z istniejącym dworcem PKP i nowym Dworcem Lublin. Ułatwi również dojazd do obiektów sportowo-rekreacyjnych, takich jak Arena Lublin czy Park Ludowy – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach inwestycji równolegle prowadzone są roboty drogowe oraz z branży elektroenergetycznej i sanitarnej. Na ciągu głównym ul. Lubelskiego Lipca ’80 zakończono przebudowę kanalizacji sanitarnej o średnicy 1600 mm. Długość przebudowanego kolektora sanitarnego wynosi 150 m. W trakcie jest budowa kanalizacji deszczowej oraz przebudowa sieci niskiego i średniego napięcia. Gotowa jest już przebudowana magistrala wodociągowa o średnicy 500 mm i długości blisko 60 m. Jednocześnie wykonywane są roboty ziemne oraz te związane ze wzmacnianiem podłoża. W gruncie umieszczono już ponad 7,8 tys. betonowych kolumn z głowicą żwirową. Ostateczna ich liczba wyniesie 9 tys. Na wykonanych kolumnach realizowane jest dodatkowe wzmocnienie w postaci materaca z geosiatki o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wypełnionej kruszywem. Z kolei na ulicach bocznych objętych zakresem inwestycji: Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i wewnętrznej Dzierżawnej prace koncentrują się głównie na branży sanitarnej i elektrycznej. W ramach branży sanitarnej, dodatkowo MPWiK rozbudowuje kanalizację sanitarną i sieć wodociągową.

Docelowo ul. Lubelskiego Lipca ’80 zostanie przedłużona na odcinku od skrzyżowania z ul. Diamentową i ul. Krochmalną do ul. Cukrowniczej. Drogę przewidziano na całej długości jako dwujezdniową, trzypasową, z buspasami z kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. Zakres inwestycji obejmuje budowę chodników, ścieżek rowerowych i zatok autobusowych. Ponadto wykonawca zbuduje dwie sygnalizacje świetlne na skrzyżowaniach z ul. Włościańską i ul. Cukrowniczą. Przebudowę przejdą również odcinki ulic bocznych m.in. Ciepłej, Włościańskiej, Przeskok i wewnętrznej Dzierżawnej.

Zakończenie prac planowane jest z początkiem lutego 2025 r. Inwestycję o wartości 96 mln zł realizuje spółka Strabag. Przedłużenie ul. Lubelskiego Lipca ’80 to zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Środki otrzymane na ten cel to 65 mln zł.

designed by know-line.pl