Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w Lublinie

Data dodania: 31 styczeń 2024
Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich w Lublinie

W czwartek 1 lutego w godzinach 10:00 – 15:00 przedstawiciel Biura Rzecznika Praw Obywatelskich będzie przyjmował interesantów w siedzibie Urzędu Miasta w Lublinie, plac Króla Władysława Łokietka 1, sala nr 3.

Będzie można przyjść osobiście i zgłosić swoją sprawę, złożyć pisemny wniosek lub uzyskać informację prawną, jak również skonsultować sprawę już prowadzoną przez Biuro RPO.

Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło naruszenie prawa, zasad współżycia i  sprawiedliwości społecznej oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji. Więcej na temat kompetencji RPO https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/dzialalnosc-rzecznika-praw-obywatelskich

designed by know-line.pl