Przedstawiciele Komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej Rady Europy z wizytą w Lublinie

Data dodania: 14 maj 2024
Przedstawiciele Komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej Rady Europy z wizytą w Lublinie

Lublin gości przedstawicielki i przedstawicieli Komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej (ADI-INT) Rady Europy. Piąte posiedzenie Komitetu odbędzie się w dniach 14-15 maja w lubelskim Ratuszu oraz w przestrzeni „Baobab”.

Miasto Lublin od wielu lat wspiera i realizuje działania na rzecz integracji i dialogu międzykulturowego, przeciwdziałania mowie nienawiści czy promowania wartości otwartości i tolerancji. Stale współpracujemy w tych obszarach z organizacjami pozarządowymi, wspólnie uruchamiając kolejne procesy integracyjne i włączające. Działania te są szczególnie ważne dzisiaj, kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, a kolejne uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy stają się nowymi mieszkankami i mieszkańcami naszego miasta. Obecność ekspertek i ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej w Lublinie to efekt wspólnej polityki otwartości i włączania. Podejmowane w tym zakresie działania wpisują się w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 oraz przyświecającą nam w aplikacji konkursowej ideę Re:union – mówi Mariusz Banach, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty i Wychowania.

Podczas posiedzenia wyjazdowego w Lublinie członkinie i członkowie Komitetu wybiorą nowego Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego. Uczestniczki i uczestnicy spotkania zapoznają się także z lubelskimi rozwiązaniami dotyczącymi integracji i włączania cudzoziemców, uchodźców i mniejszości etnicznych. Podczas obrad Anna Dąbrowska, Prezeska Stowarzyszenia Homer Faber zaprezentuje prace Komisji Dialogu Obywatelskiego ds.miejskiego Systemu Wsparcia Integracji imigrantów i imigrantek. Spotkanie będzie również okazją do podsumowania realizacji projektu „EU-Belong. Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy” oraz wymiany doświadczeń w temacie międzykulturowego, włączającego i wielopoziomowego podejścia do sprawowania rządów w zakresie integracji migrantów i migrantek. Podczas dwudniowego wydarzenia przewidziano także wizytę studyjną uczestniczek i uczestników obrad w przestrzeni integracyjnej „Baobab”.

–  W imieniu Komitetu Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej Rady Europy (ADI-INT) dziękuję za zaproszenie do udziału w piątym spotkaniu Komitetu w pięknym Lublinie i możliwości poszerzenia wiedzy dotyczącej międzykulturowej podróży Waszego miasta na rzecz włączenia społecznego migrantek i migrantów oraz uchodźczyń i uchodźców. Lublin był jednym z pierwszych członków Sieci Miast Międzykulturowych Rady Europy i pierwszym polskim ośrodkiem, który do niej dołączył, wyznaczając drogę, którą podążają inne miasta z Polski. W ostatnich latach Lublin wdrożył dobre praktyki w zakresie polityki międzykulturowej na poziomie lokalnym, którymi podzieliliśmy się z miastami na całym świecie – mówi Thorsten Afflerbach, Dyrektor Wydziału Programów Integracyjnych i Antydyskryminacyjnych Rady Europy.

Komitet Ekspertów ds. Integracji Międzykulturowej (ADI-INT) jest ciałem wspierającym Komitet Sterujący ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji, Różnorodności i Włączenia (CDADI) w kierowaniu międzyrządowymi pracami Rady Europy w zakresie promowania równości dla wszystkich i budowania bardziej włączających społeczeństw. Celem tych działań jest zapewnienie skutecznej ochrony mieszkanek i mieszkańców naszego kontynentu przed dyskryminacją i nienawiścią, tak aby zapewnić wszystkim równy udział w życiu politycznym i publicznym, bez dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny i przy poszanowaniu różnorodności. W skład Komitetu w styczniu 2024 roku powołano przedstawicieli 10 państw członkowskich Rady Europy: Belgia, Chorwacja, Finlandia, Włochy, Luksemburg, Północna Macedonia, Portugalia, Hiszpania, Ukraina, Wielka Brytania, a także 10 miast uczestników Programu „Miasta Międzykulturowe”: Bilbao, Bradford, Bursa-Osmangazi, Fuenlabrada, Reggio Emilia, Reykjavík, Ryga oraz Lublin.

Lublin jako pierwsze miasto w Polsce uczestniczy od 2008 roku w Programie Rady Europy „Miasta Międzykulturowe”, który wspiera ośrodki europejskie w tworzeniu ich polityk z uwzględnieniem perspektywy międzykulturowej oraz w opracowywaniu kompleksowych strategii międzykulturowych. Jego celem jest pomoc samorządom w pozytywnym zarządzaniu różnorodnością oraz wykorzystaniu korzyści wynikających ze zróżnicowanego społeczeństwa. Udział Lublina w Programie zaowocował wspólnymi przedsięwzięciami, m.in. projektami „Lublin dla wszystkich” i „Komunikacja dla integracji”, a także stałym uczestnictwem w projektach i gremiach międzynarodowych działających na rzecz budowania systemu zarządzania różnorodnością kulturową w politykach miejskich. Doświadczenia Lublina, w tym w zakresie integracji uchodźczyń i uchodźców z Ukrainy, były wielokrotnie prezentowane w raportach i publikacjach Komitetu. W kolejnej już kadencji pracy Komitetu Lublin reprezentują: Krzysztof Stanowski, Dyrektor Biura – Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz Magdalena Gnyp-Ścigocka, Zastępczyni Dyrektora ds. Równego Traktowania i Konsultacji Społecznych w Biurze Partycypacji Społecznej UM Lublin.

designed by know-line.pl