Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zmienia lokalizację

Data dodania: 24 styczeń 2022
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zmienia lokalizację

Od wtorku, 25 stycznia Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Lublinie zmienia lokalizację i będzie się mieścił przy ul. Metalurgicznej 13 k. Jednocześnie Punkt przy ul. Głuskiej 6 zostaje zamknięty i nie będzie przyjmował odpadów od mieszkańców z terenu Lublina.

 

Mieszkańcy mogą samodzielnie dostarczyć do PSZOK-u przy ul. Metalurgicznej 13 k określone rodzaje odpadów. Przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne, tj. odpady wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwo domowe. Nie są przyjmowane bioodpady stanowiące części roślin (wcześniej nazywane odpadami zielonymi).

 

Rodzaje odpadów przyjmowane przez PSZOK przy ul. Metalurgicznej 13 k:

  • zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj. z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, wózków rowerowych i inwalidzkich, czterokołowców oraz przyczep do tych pojazdów – ilość do 8 sztuk rocznie od gospodarstwa domowego,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z przebudowy, demontażu lub remontów budynków mieszkalnych obejmujące: beton, gruz betonowy, cegły, gruz ceglany, potłuczona ceramika, potłuczone szkło okienne, z wyłączeniem styropianu, folii, plastiku, papy, eternitu, azbestu i odpadów zawierających substancje niebezpieczne (opakowania po farbach, lakierach, asfalt, smoła itp.) – ilość limitowana 2 tony (Mg)/rok/gospodarstwo domowe,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym, tj. łóżka, materace, meble, wózki dziecięce, deski, choinki, okna, drzwi, ceramika sanitarna (wanny, muszle klozetowe, umywalki), grube gałęzie, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego – ilość nielimitowana.

Opady przyjmowane są nieodpłatnie.

 

Odpady do PSZOK-u mogą dostarczać właściciele wszystkich nieruchomości zamieszkałych z terenu Lublina, niezależnie od sektora, w jakim jest położona ich nieruchomość, od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

 

Dojazd do nowej lokalizacji PSZOK przy ul. Metalurgicznej 13 k możliwy jest od ul. Mełgiewskiej lub od ul. Grygowej. W załączeniu mapka sytuacyjna z nową lokalizacją.

designed by net-line.pl