RAPORT UMCS: WPŁYW PRZETARGU ŚMIGŁOWCOWEGO POLSKIEGO MON NA ROZWÓJ PRZEMYSŁU LOTNICZEGO W POLSCE WSCHODNIEJ

Data dodania: 12 listopad 2015

[b]Ekonomiści z UMCS dokonali analizy wpływu przetargu śmigłowcowego Ministerstwa Obrony Narodowej na rozwój przemysłu lotniczego w Polsce Wschodniej, biorąc pod uwagę różne warianty rozstrzygnięcia postępowania. Z opracowania wynika, że jeśli produkcją śmigłowców dla MON zajmie się Airbus Helicopters Lubelszczyzna straci ok. 3 700 miejsc pracy, a polska gospodarka otrzyma w 2030 r. o ok. 580 mln zł mniej wpływów niż w przypadku wyboru oferty PZL-Świdnik.[/b]

Na potrzeby raportu przyjęto, że w Polsce odbywałby się montaż końcowy 50 śmigłowców Caracal oferowanych przez Airbus Helicopters. Podobne założenia przyjęto dla PZL-Świdnik, szacując jednocześnie dodatkowe wpływy z tytułu ulokowania w zakładzie globalnego centrum produkcji i rozwoju śmigłowca AW149, który zakład oferował w przetargu polskiego MON. Raport nie uwzględnia dotychczasowych inwestycji PZL-Świdnik w kwocie przekraczającej 600 mln zł oraz ich wpływu na polską gospodarkę. Porównywany jest jedynie efekt netto liczony od 2017 r.

Analiza UMCS pokazuje, że liczba miejsc pracy tworzonych przez PZL-Świdnik przy produkcji śmigłowców AW149 byłaby 4 razy większa niż przy montażu śmigłowców Caracal. W raporcie zauważono, że w przypadku wyboru francuskiego śmigłowca, utracone szanse Polski Wschodniej są znacznie większe i liczone są w setkach milionów złotych, przy czym straty dla regionu Podkarpacia, wynikające z osłabienia pozycji PZL Mielec nie zostały ujęte w opracowaniu, a niewątpliwie ich uwzględnienie może wskazywać na jeszcze większy ubytek szans rozwojowych wschodniej Polski.

Według raportu UMCS zdobycie kontraktu przez Airbus Helicopters spowoduje stworzenie w latach 2015-2020 w Polsce 300 miejsc pracy i dodatkowo 100 etatów w biurze konstrukcyjnym firmy w Łodzi oraz spadek zatrudnienia w latach 2020-2030, spowodowany zakończeniem procesu montażu śmigłowców i przejściem do etapu ich serwisowania. Z raportu wynika, że jeśli Airbus Helicopters będzie jedynie montował śmigłowce w Polsce, to całkowita korzyść dla gospodarki wyniesie średniorocznie tylko 1/8 efektu, jaki dałoby powierzenie rządowego kontraktu PZL-Świdnik, i wyniesie nie więcej niż 75 mln zł w 2030 r., w porównaniu do 650 mln zł przy realizacji umowy przez PZL-Świdnik.

Zdaniem ekonomistów UMCS ulokowanie globalnego centrum produkcji i rozwoju śmigłowca AW149 w PZL-Świdnik byłoby najważniejszą szansą i motorem rozwoju Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych, który stałby się naturalnym integratorem firm zaangażowanych w wytwarzanie AW149 w Polsce.
Lubelski Klaster Zaawansowanych Technologii Lotniczych, skupiający obecnie 22 podmioty, jest najmłodszym spośród sześciu klastrów lotniczych działających w Polsce. W ramach klastra pracuje blisko 6,5 tys. osób, w większości mieszkańców województwa lubelskiego, co sprawia, że projekt ten generuje największą liczbę miejsc pracy w regionie.

List intencyjny w sprawie powołania Lubelskiego Klastra Zaawansowanych Technologii Lotniczych podpisano 17 kwietnia 2014 r. Głównym celem klastra jest wymiana wiedzy, wzmocnienie powiązań kooperacyjnych jego członków, wzrost innowacyjności i w konsekwencji rozwój konkurencyjności przedsiębiorstw i regionu. Podstawą funkcjonowania klastra ma być ścisłe współdziałanie władz samorządowych, środowiska naukowego i otoczenia biznesowego. W dalszej perspektywie niewykluczona jest również szersza współpraca ponadregionalna oraz międzynarodowa.

Szczegóły raportu UMCS zostaną przedstawione podczas konferencji „Przemysł lotniczy szansą rozwoju Lubelszczyzny”, która odbędzie się 23 listopada w Lublinie.

designed by net-line.pl