Robert Kuśmirowski – „Humanbomber” – wystawa w Warsztatach Kultury

Data dodania: 25 maj 2011

[b]„Humanbomber”
wystawa prac Roberta Kuśmirowskiego w Warsztatach Kultury [/b]

HUMANBOMBER . / ang. human – człowiek ( rz.), ludzki ( prz.). / ang. bomber – bombowiec / osoba podkładająca bombę. Szkolony ochotnik lub desperat, często szukający i anektujący miejsca, do swobodnego konstruowania ładunków wybuchowych i ich późniejszego rozmieszczenia na potrzeby planowanego zamachu terrorystycznego.

Do ułożenia wystawy „Humanbomber” zebrałem pomieszczenia, kontenery, różne budy i kanciapy o przeznaczeniu socjalnym i penitencjarnym. Budowane lub przerabiane pomieszczenia nie odróżniają się od pozostałych budynków z otoczenia, raczej wydają nam się normalne lub całkowicie opuszczone przez ludzi.

Wymienione zabudowy zostały umieszczone w jednej, głównej hali (nigdy nie oddanych do produkcji) Zakładów Zbrojeniowych w Lublinie przy ul. Róży Luxemburg 5 (obecnie ul. ks. J. Popiełuszki). Całość została zaprojektowana i przygotowana do budowy w połowie lat 50-tych XX w. W roku 1956 budynek oddano w zarząd Zespołowi Szkół Mechanicznych przy al. Długosza, z przeznaczeniem na prowadzenie warsztatów, niezbędnych by kształcić kadry w podobnym charakterze, w razie zagrożenia bezpieczeństwa państwa.

W latach 1988-1990 odbywałem tu praktyki zawodowe we wszystkich działach obróbki skrawaniem, budowy maszyn i mechaniki precyzyjnej. Zaliczyłem też magazyny, kontrolę jakości oraz większość filmów instruktażowych również z naleciałością zbrojeniową. Zamówienia do zadań dla uczniów były realizowane również z ramienia państwa. Praca była dwuzmianowa i częściowo płatna. Na wystawie umieszczony zostanie młotek oraz plombownica razem z dokumentacją techniczną przedmiotów, jakie musieliśmy wykonać, by móc przejść do dalszych działów. Moment podprogowego działania i cichego wprowadzania nas w machinę zbrojeniową, bez wcześniejszego informowania, uważam za punkt bazowy tej wystawy.

Tak powstały konglomerat budynków do wystawy, nie powinien być obciążony szkolną narracją i nie będzie „opowiedziany” wprost. Będzie pozbawiony wszystkich naleciałości i wyższych idei, jakie mogłyby ciążyć na odbiorcy. Wolę zmuszać do badań nad zasianą już głuszą i do formowania wiedzy pod własnym, przez lata ułożonym, przekonaniem. Podczas mojej pracy nad wystawą skupiam się nad samym procesem jej budowania oraz detalem – szczegółem często niewidocznym dla widza podczas pierwszego spojrzenia na obiekt, a dostrzeganym dopiero przy dokładniejszym i uważniejszym oglądzie. Moment ukończenia oraz jej finalny kształt – już mnie nie interesuje.

Robert Kuśmirowski

[b]„Humanbomber”
otwarcie wystawy: 3 czerwca 2011 r., o godz. 18.00, Warsztaty Kultury, ul. ks. J. Popiełuszki 5
pokaz nocny: 4 czerwca 2011 r. (Noc Kultury), w godzinach 22.00-2.00

Wystawa czynna do 31 lipca 2011 r. od wtorku do niedzieli w godzinach 13.00 – 19.00.[/b]

Wystawie towarzyszą warsztaty edukacyjne skierowane do grup licealnych.

Wystawa realizowana jest w ramach projektu „Mikołaj Smoczyński i Robert Kuśmirowski – pomiędzy realnością i metaforą”.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Projekt współfinansowany ze środków Urzędu Miasta Lublin.

designed by know-line.pl