Rok spotkań z mieszkańcami w ramach „Planu dla Dzielnic”

Data dodania: 08 listopad 2022
Rok spotkań z mieszkańcami w ramach „Planu dla Dzielnic”

4 listopada 2021 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic”. Od tego czasu Miasto wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami, Radami Dzielnic, lokalnymi działaczami i liderami opinii pracuje nad przygotowaniem planów dalszego rozwoju dla każdej dzielnicy Lublina.

Za nami etap spotkań i dyskusji z mieszkańcami. Przeprowadzone rozmowy przyniosły już pierwsze efekty. Wykonaliśmy część napraw i usprawnień, które mieszkańcy zgłosili w czasie pierwszego roku realizacji Projektu „Plan dla Dzielnic”. Wydaliśmy już na nie blisko milion złotych. Wiosną wrócimy do spacerów, a w najbliższych tygodniach rozpoczniemy dzielnicowe warsztaty. Wnioski ze wszystkich etapów „Planu dla Dzielnic” posłużą do wyznaczenia kierunków rozwoju dla każdej dzielnicy Lublina. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w projekt i uczestniczyli w tych wydarzeniach. Wspólne rozmowy pozwalają określić, jakie zadania są priorytetowe dla poszczególnych części Lublina, bo to właśnie mieszkańcy i mieszkanki najlepiej wiedzą, co powinno się zmienić w ich najbliższym otoczeniu. Jednocześnie już dziś zachęcam mieszkańców Tatar i Felina do zapisywania się na pierwsze warsztaty. Wspólnie opracujemy strategię działania na najbliższe lata dla poszczególnych obszarów naszego miasta – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Do tej pory w ramach Projektu „Plan dla Dzielnic” odbyło się 13 spotkań dla wszystkich 27 dzielnic Lublina. Tym samym zakończył się I etap realizacji projektu. Dyskusje trwały łącznie 35 godzin, a uczestniczyło w nich blisko 600 osób. Rozmowy skupiały się najczęściej wokół tematów jakości dróg, organizacji ruchu, miejsc parkingowych, terenów zieleni, planowania przestrzennego, bezpieczeństwa, czy rozwijania działalności kulturalnej w dzielnicach. Wiosną bieżącego roku ruszyliśmy także ze spacerami dzielnicowymi, które pozwalają na poznanie w terenie najważniejszych potrzeb mieszkańców poszczególnych części miasta. Do tej pory odbyło się 9 spacerów w 9 lubelskich dzielnicach: Tatary, Sławinek, Głusk, Felin, Węglin Południowy, Czechów Południowy, Czuby Południowe, Hajdów Zadębie i Węglin Północny. W wydarzeniach tych uczestniczyło blisko 500 mieszkańców. W ciągu 22 godzin, na trasie liczącej 33,5 km odwiedzono 49 miejsc i poruszono 147 tematów. Dzielnicowe spacery będą kontynuowane wiosną przyszłego roku.

Już teraz widać pierwsze efekty przeprowadzonych w czasie spotkań i spacerów rozmów. Miasto wykonało najpilniejsze naprawy i usprawnienia, które mieszkańcy zgłosili w czasie pierwszego roku „Planu dla Dzielnic”. Udało się poprawić nawierzchnię ulic: Beskidzkiej, Żywieckiej i Poturzyńskiej, Bocznej Siewnej, Biskupie, odcinka ul. Jakubowickiej, Strumykowej oraz odcinka ul. Stary Gaj, ul. Węglinek od ul. Szmaragdowej do dojazdu do dworca PKP, Boya-Żeleńskiego na odcinku od ul. Oczki do ul. Kochanowskiego oraz Trześniowskiej. Ponadto zrealizowano remont chodników przy ul. Janowskiej do skrzyżowania z ul. Rąblowską i przy ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Maszynowej do schodów prowadzących do budynku przy ul. Odlewniczej 5, a także naprawę schodów przy ul. Jana Pawła II w pobliżu ronda Narodowych Sił Zbrojnych. Wybudowano również oświetlenie ciągów pieszych przy ul. Sokolej oraz wykonano progi zwalniające i przejścia wyniesione w ciągu ul. Królowej Bony. Dodatkowo dofinansowano remonty ul. Junoszy oraz fragmentu ul. Furmańskiej. Na zadania te wydano w sumie około 1 mln zł. „Plan dla Dzielnic” to także mniejsze zadania, o które wnioskowali mieszkańcy, takie jak prowadzenie prac porządkowych, m.in. na Skwerze im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, ul. Wspólnej, przy skrzyżowaniu Al. Racławickich i ul. Sowińskiego, odsłanianie skrajni jezdni i chodników, m.in. na ul. Sokolniki i Pawiej, czy opracowanie projektów zmian organizacji ruchu, m.in. na ul. Bursztynowej oraz w pobliżu Hali Globus na czas odbywających się w tym miejscu wydarzeń sportowych.

Ostatni etap wspólnej pracy nad strategiami rozwoju lubelskich dzielnic to warsztaty, które wystartują już w listopadzie. Ich zadaniem będzie podsumowanie cyklu spotkań i spacerów w konkretnej dzielnicy i opracowanie ostatecznego dokumentu – „Planu dla Dzielnicy”. Jeszcze w tym roku do udziału w III etapie projektu zaproszeni zostaną mieszkańcy sześciu dzielnic, które mają za sobą zarówno spotkanie otwarte, jak i spacer. Pierwszy warsztat odbędzie się w dzielnicy Tatary, we wtorek (15 listopada, godz. 17.00) w Szkole Podstawowej nr 27, przy ul. Kresowej 1. Podczas spotkania mieszkanki i mieszkańcy Tatar będą tworzyli wizję przyszłości swojej dzielnicy i spróbują odpowiedzieć na pytanie „Jak powinno wyglądać ich najbliższe otoczenie za 8 lat?”.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 17.00 i potrwają około 3 godzin. Weźmie w nich udział łącznie 25 osób, z czego 5 miejsc jest zagwarantowanych dla przedstawicieli Rad Dzielnic. Pozostali uczestnicy będą rekrutowani poprzez formularz dostępny na stronie plandladzielnic.lublin.eu. Kandydaci będą wybierani tak, aby zapewnić udział w warsztatach przedstawicielom różnych grup społecznych, m.in. seniorom, przedstawicielom środowiska studenckiego czy osobom z niepełnosprawnościami – mówi Piotr Choroś, Dyrektor Biura Partycypacji Społecznej.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.plandladzielnic.lublin.eu. Zapisy trwają do 10 listopada do godz. 12.00.

W najbliższych tygodniach zaplanowano także warsztaty w dzielnicach: Felin (22 listopada), Węglin Południowy (23 listopada), Czuby Południowe (29 listopada),Głusk (30 listopada) oraz Hajdów-Zadębie (7 grudnia).

designed by know-line.pl